• Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

     • Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek.  Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa - lebo to je cesta k zaujímavej a podnetnej práci, o čom sa sami presvedčili.   

      Mgr. M. Bročková

     • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

     •  

      Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

      V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

      Súťaž prebehla  v troch odboroch: Strojárstvo, hutníctvo, doprava;  Elektrotechnika a Tvorba učebných pomôcok.

      Výsledky v  odbore Strojárstvo, hutníctvo a doprava:

      1. Matúš Androvič, II.C
      2. Pavel Bátora, II.C
      3. Pavol Tisoň, Matej Kapusta, II.C

      Výsledky v odbore Elektrotechnika:

      1. Dominik Brunčiak , Martin Jurký, III.C

      Výsledky v odbore Tvorba učebných pomôcok:

      1. Saskia Kolesárová, III.F
      2. Boris Hykl, Timotej Šajdák, II.C

       

      Gratulujeme postupujúcim do okresného kola a rada by som všetkým žiakom, konzultantom a členom odborných komisií srdečne poďakovala za ochotu zúčastniť sa tejto súťaže a verím, že sa v budúcom ročníku stretneme v ešte väčšom počte.

       

      školský koordinátor SOČ Mgr. Barbora Kačková

     • „Aj my rozumieme po Anglicky!“

     •  

      Dňa 2. 3. 2020 sme sa so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili činohernej anglicko–slovenskej divadelnej inscenácie JACK & JOE. Žiaci si počas hry mohli  utvrdiť  gramatické javy a novú slovnú zásobu. Príbeh dvoch bratov bol veľmi vtipne spracovaný, doplnený vstupmi o slovnej zásobe a morálnym ponaučením na konci.  Spätnou väzbou od našich študentov sme zistili, že sa im divadlo veľmi páčilo a určite by opäť prijali ďalšiu takúto možnosť navštíviť anglické predstavenie.

      „ Slovná zásoba bola bohatá a nezvyčajná a predstavenie bolo na úrovni. “ ,  povedal víťaz školské kola olympiády v anglickom jazyku Martin Janiga, žiak II.B triedy.

       

      Mgr. Barbora Kačková a Mgr. Andrea Fabrová