• EXKURZIA OSVIENČIM

     • V rámci zážitkového vyučovania predmetu Dejepis, naša škola organizuje každý rok exkurziu do Osvienčimu a Krakova. Dňa 10.12.2019 žiaci druhých ročníkov sa zúčastnili exkurzie. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkmi  pripomínajúcimi svetu zvrátenosť a obludnosť nacistického režimu.

     • Súťaž Expert geniality show

     • 28. novembra 2019 sa počas piatej vyučovacej hodiny zapojili do celoslovenskej súťaže Expert geniality show žiaci z tried 1. A, 1. C, 2. A, 2. B, 3. F a 3. G.  Vyberali si dve zo šiestich oblastí, v ktorých sa porovnajú so svojimi rovesníkmi z iných stredných odborných škôl.  Výsledky sa dozvieme v januári a dúfajme, že nejaký expert sa nájde aj na našej škole.