• Výsledky okresného kola  40. ročníka SOČ
     • Výsledky okresného kola  40. ročníka SOČ

     • Okresnej prehliadky SOČ sa zúčastnilo z našej školy celkom 9 žiakov, z nich  nakoniec postupuje 6 žiakov  do Krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční  na Spojenej škole v Kysuckom Novom  Meste dňa 5. apríla 2018.
    • Výsledky školského kola 40. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti
     • Výsledky školského kola 40. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti

     • Dňa 5. marca 2018  sa uskutočnilo školské kolo 40. ročníka SOČ na našej škole.

      Školskej  prehliadky sa zúčastnilo 24 žiakov so svojimi prácami.

    • 2. ročník jarnej série strojárskej „Grand Prix“
     • 2. ročník jarnej série strojárskej „Grand Prix“

     • Dňa 15. 02. 2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili 2. ročníka jarnej série strojárskej „Grand Prix“ na strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.