Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 9_2019 Objednávky september 2019 bez DPH od 1.9. do 30.9.2.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 8_2019 Objednávky august 2019 bez DPH od 1.8. do 31.8.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 7_2019 Objednávky júl 2019 bez DPH od 1.7. do 31.7.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 6_2019 Objednávky jún 2019 bez DPH od 1.6. do 30.6.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 5_2019 Objednávky máj 2019 bez DPH od 1.5. do 31.5.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 4_2019 Objednávky apríl 2019 bez DPH od 1.4. do 30.4.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 3_2019 Objednávky marec 2019 bez DPH od 1.3. do 31.3.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 2_2019 Objednávky február 2019 bez DPH od 1.2. do 28.2.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 10_2019 Objednávky október 2019 bez DPH od 1.10. do 31.10.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 35/2014 Tonery do tlačiarní 4 736,34 s DPH 35/2014 21,10,2014 PAN s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin PaedDr.Slavomír Bella zástupca riaditeľa
Zmluva 25/2019 Z 13/2019 nebytový priestor 20800/rok s DPH 14.11.2019 OTTOVO NAKLADATEĽSTVO Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Objednávka 09/2019/Dor Tonery 4 ks 216,67 bez DPH 14.11.2019 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p.Doricová sekretariát riaditeľa
Objednávka 13/2019/Mč Modul na reguláciu ÚK 1 ks 451,00 bez DPH 12.11.2019 Bohuslav Burger (Merekon) Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie
Zmluva b15 - 2019 Zmluva o zabezpečení ubytovania s DPH 11.11.2019 MC POWER, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Objednávka 12/2019/Mč Materiál potrebný na pripojenie elektrospotrebičov na internáte (7 posch.) 112,09 bez DPH 04.11.2019 BKL elektro MT, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie
Objednávka 01/2019/HL Stolový kalendár 300 ks 693,00 bez DPH 04.11.2019 EKONO-PRINT, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
Objednávka 06/2019/Sp Batéria AVACOM NOAC - 7750-N22 27,50 bez DPH 29.10.2019 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Peter Šimo majster PV
Objednávka 1/2019/Sj Materiál pre technickú výchovu - rezistory, kondenzátory, tranzistory, konektory,... 125,00 bez DPH 28.10.2019 TME Slovakia, s. r. o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Ing. Juraj Svoboda majster PV
Objednávka 02/2019/VJ Držiak klávesnice a myši k meraciemu prístroju 3D 280,00 bez DPH 28.10.2019 Tauricon, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Ing. Juraj Valašek pedagóg TV
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z13/2019 Prenajať nebytové priestory č. Z13/2019 - OVS s DPH 25.10.2019 11.11.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/544