Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/01/2014 Výmena PVC v 3 učebniach SŠ 8 300.00 bez DPH 10.01.2014 14.01.2014 21.02.2014 10.02.2014 Ing.Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 12/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 12 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 19/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 19 s DPH 04.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 18/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 18 s DPH 04.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 17/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 17 s DPH 04.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 16/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 16 s DPH 04.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 15/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 15 s DPH 04.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 14/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 14 s DPH 04.04.2017 0 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin Mgr. Jozef Zanovit
Zmluva 11/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 11 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra 7117013-71117040 METERIáL ENERGIE s DPH 02.02.2017 15.02.2017
Zmluva 0.09/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 9 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 08/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 8 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 07/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 7 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 06/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 6 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 05/2017 Zámer prenajať autocvičisko asfaltová plocha- časť B o výmere 855m2, verejná obchodná súťaž 05 s DPH 01.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 04/2017 Zamer prenajat autocvičisko asfaltová plocha – časť A o výmere 855 m2, verejná ochodná súťaž 04 s DPH 01.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 02/2017 Zamer prenajat výdajňu stravy s bufetom 02 verejná obchodná súťaž s DPH 01.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 10/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 10 s DPH 21.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra 7117041 - 7117072 energie materiál služby s DPH 12.02.2017 rozne Spojená škola rozne 22.02.2017
Zmluva a Kúpna zmluva 1 184,89 s DPH 17.01.2017 Ján Čierny
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/368

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24,
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria