Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/01/2014 Výmena PVC v 3 učebniach SŠ 8 300.00 bez DPH 10.01.2014 14.01.2014 21.02.2014 10.02.2014 Ing.Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra júl 2016 Faktúry júl 2016 s DPH 30.06.2016 Spojená škola 31.07.2016
Zmluva 06/2017/SŠ Zámer prenájmu majetku ŽSK s DPH 05.05.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra OKTÓBER 2016 2. časť fa Október 2016 s DPH 31.10.2016 Spojená škola 18.11.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 04/2017 Meracie zariadenie 2 520.25 bez DPH 04.04.2017 07.04.2017 03.05.2017 28.04.2017 Kopretina TN. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra FA DECEMBER 2016 2 časť December 2016 s DPH 31.12.2016 Spojená škola 09.01.2017
Faktúra November 2016 2 časť november 2016 s DPH 30.11.2016 Spojená škola 23.12.2016
Faktúra september 2016 Faktúry september 2016 s DPH 30.09.2016 Spojená škola 30.09.2016
Faktúra august 2016 Faktúry august 2016 s DPH 31.07.2016 Spojená škola 31.08.2016
Faktúra Faktúry október 2016 energie s DPH 31.10.2016 Spojená škola rozne
Zmluva 13/2017 dodatok B1/2018 autocvičisko 855,00 s DPH 08.02.2018 Ing. Iveta Derzsiová – AUTOŠKOLA VLADÁR Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra Faktúry november 2016 energie s DPH 30.11.2016 Spojená škola rozne
Faktúra Faktúry december 2016 energie s DPH 01.12.2016 Spojená škola 25.01.2017
Faktúra 7117104 - 7117111 CNC sustruh + služby + maretiál s DPH 23.03.2017 rozny Spojená škola rozne 23.03.2017
Faktúra 7117041 - 7117072 energie materiál služby s DPH 12.02.2017 rozne Spojená škola rozne 22.02.2017
Faktúra 7117013-71117040 METERIáL ENERGIE s DPH 02.02.2017 15.02.2017
Zmluva 10/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 10 s DPH 21.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 19/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 19 s DPH 04.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 18/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 18 s DPH 04.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 06/2017 ZAMER a PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže č.6 o najvyhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme s DPH 25.05.2017 Žilinský samosprávny kraj
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/402

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria