• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/01/2014 Výmena PVC v 3 učebniach SŠ 8 300.00 bez DPH 10.01.2014 14.01.2014 21.02.2014 10.02.2014 Ing.Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 10.01.2014
  Faktúra Faktúry Apríl 2018 energie materiál služby s DPH 30.04.2018 rozny Spojená škola rozne 31.05.2018 31.05.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z22/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z22/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z21/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z21/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z20/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z20/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z17/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z17/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17/2018 Výmena plastových okien 27 000.00 bez DPH 04.10.2018 19.10.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 04.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15/2018 Osobné motorové vozidlo 16 658.33 bez DPH 24.09.2018 03.10.2018 31.10.2018 17.10.2018 GALIMEX s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 24.09.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z25/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z25/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 02.12.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16/2018 Meracie prístroje pre elektrotechnické laboratórium 2 270,00 bez DPH 18.09.2018 27.09.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 18.09.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z26/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z26/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 02.12.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z19/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z19/2018 s DPH 07.09.2018 24.09.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 07.09.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z18/2018 Prenájom nebytových priestorov č.Z18/2018 s DPH 07.09.2018 24.09.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 07.09.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z27/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z27/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 02.12.2022
  Faktúra Faktúry Máj 2018 energie materiál služby s DPH 31.05.2018 rozny Spojená škola rozne 30.06.2018 30.06.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z28/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z28/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 02.12.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z24/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z24/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  Zmluva 12/2022 Z12/2022 nebytový priestor-kanc. 3 500.77 s DPH 15.06.2022 Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin 23.06.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z29/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z29/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 02.12.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z16/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z16/2018 s DPH 06.07.2018 23.07.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 10.07.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1404