Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/01/2014 Výmena PVC v 3 učebniach SŠ 8 300.00 bez DPH 10.01.2014 14.01.2014 21.02.2014 10.02.2014 Ing.Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 05/2017 Bežiaci pás 1 440.40 bez DPH 06.06.2017 08.06.2017 11.07.2017 10.07.2017 inSPORTline, s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 24/2017 Prenajať nebytové priestory č.24/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 23/2017 Prenajať nebytové priestory č.23/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 22/2017 Prenajať nebytové priestory č.22/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 20/2017 Prenajať nebytové priestory č.20/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 19/2017 rybné hospodárstvo Mošovce s DPH 23.06.2017 Slovenský rybársky zväz, občianske združenie Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8/2017 Zabezpečenie prevádzky a komplexnej starostlivosti o výťahové zariadenia 996,00 bez DPH 29.06.2017 06.07.2017 28.07.2017 26.07.2017 VYTES, s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 07/2017 Odborneé prehliad., odborné skúšky el. zriadení 1 165.00 bez DPH 19.06.2017 21.06.2017 24.07.2017 19.07.2017 ENESYS s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 06/2017 Pranie a žehlenie prádla 4 723.76 bez DPH 09.06.2017 15.06.2017 17.07.2017 14.07.2017 Jaroslav Holboj Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra FA Marec 2017 FA MAREC 2017 s DPH 31.03.2017 rozny Spojená škola rozne
Objednávka 6_2019 Objednávky jún 2019 bez DPH od 1.6. do 30.6.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z12/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z12/2019 s DPH 12.07.2019 29.07.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva C1-0335-BB telekom. operátor- strecha 95000sk s DPH 27.07.2012 Orange Slovensko a.s. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 20/2017 mobilný operátor- strecha 3 500.77 s DPH 27.09.2017 Slovak Telekom a.s. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 10/2012 telekom. operátor- strecha 3 939,46 s DPH 18.01.2013 Telefonica Slovakia s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 12/2017 dodatok A1/2018 autocvičisko 855,00 s DPH 08.02.2018 Ján Kukučka – AUTOŠKOLA KUKUČKA Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 13/2017 dodatok B1/2018 autocvičisko 855,00 s DPH 08.02.2018 Ing. Iveta Derzsiová – AUTOŠKOLA VLADÁR Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 06/2017 ZAMER a PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže č.6 o najvyhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme s DPH 25.05.2017 Žilinský samosprávny kraj
Zmluva 06/2017/SŠ Zámer prenájmu majetku ŽSK s DPH 05.05.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/594