• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z11/2018 Prenájom nebytových priestorov č.Z11/2018 s DPH 22.06.2018 09.07.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 22.06.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z22/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z22/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z3/2023 Prenájom nebytových priestorov č. Z3/2023 s DPH 17.03.2023 03.04.2023 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 17.03.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z01/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z01/2019 s DPH 11.01.2019 28.01.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 11.01.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z28/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z28/2018 s DPH 14.12.2018 07.01.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 14.12.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z01/2021 Prenájom nebytových priestorov č. Z01/2021 s DPH 16.04.2021 03.05.2021 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 16.04.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18/2018 Sústruh na obrábanie kovových obrobkov 25 382,00 bez DPH 23.10.2018 08.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 23.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z27/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z27/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z26/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z26/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z25/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z25/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z24/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z24/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z23/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z23/2017 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z21/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z21/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z1/2023 Prenájom nebytových priestorov č. Z1/2023 s DPH 17.02.2023 06.03.2023 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 17.02.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z20/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z20/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z17/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z17/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17/2018 Výmena plastových okien 27 000.00 bez DPH 04.10.2018 19.10.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 04.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z4/2023 Prenájom nebytových priestorov č. Z4/2023 s DPH 24.03.2023 12.04.2023 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 24.03.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16/2018 Meracie prístroje pre elektrotechnické laboratórium 2 270,00 bez DPH 18.09.2018 27.09.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 18.09.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z19/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z19/2018 s DPH 07.09.2018 24.09.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 07.09.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1406