• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí majetku bez DPH 15.10.2021 PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 15.10.2021
  VO: Súhrnná správa 03/2014 Súrnná správa VO za III.štvrťrok 2014 s DPH 02.10.2014 02.10.2014
  VO: Súhrnná správa 02/2014 Za 2.štvrťrok 2014 s DPH 01.07.2014 01.07.2014
  Faktúra marec 2015 faktúry za marec 2015 s DPH 31.03.2015 03.04.2015
  Zmluva č: ZaVaMD-392-16/2021 (b 10/2021) Kurz obrábania (sústruženia, frézovania) kovov bez DPH 14.06.2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 22.06.2021
  Faktúra máj 2014 faktury za máj s DPH 30.05.2014 03.07.2014
  Faktúra april2016 faktúry za apríl 2016 s DPH 18.05.2016 07.07.2016
  Objednávka 03/22/23 Tonery 4 ks 82,00 bez DPH 17.03.2023 P.A.N. spol. s r.o. Mgr. Katarína Drbiaková zástupca riaditeľa pre PV 17.03.2023
  Faktúra február 2015 faktúry za február 2015 s DPH 27.02.2015 03.03.2015
  Zmluva Zápisnica k ZoD č. b7/2020 bez DPH 16.10.2020 19.10.2020
  Faktúra január 2015 faktúry za január 2015 s DPH 30.01.2015 03.07.2015
  Faktúra 7117013-71117040 METERIáL ENERGIE s DPH 02.02.2017 15.02.2017 15.02.2017
  Zmluva Návrh zmluvy o dodávke plynu s DPH 22.09.2014 22.09.2014
  Zmluva a Kúpna zmluva 1 184,89 s DPH 17.01.2017 Ján Čierny 20.01.2017
  Zmluva b21-2021 Darovacia zmluva s DPH 12.04.2021 Kia Slovakia s. r. o. PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 13.04.2021
  VO: Súhrnná správa 01/01/2014 I.štvťrok 2014 s DPH 25.04.2014 10.06.2014
  Zmluva zmluva o prevode správy ŽSK bezodplatne s DPH 21.02.2017 SOŠ drevárska a stavebná riaditelia 21.02.2017
  Zmluva o prevode majetku ŽSK bezoplatne s DPH 09.12.2016 SOŠ drevárska a stavebná riediteľ 09.12.2016
  Zmluva o prevode správy majetku - hnuteľný majetok 5 775,65 s DPH 20.11.2017 SOŠ Dopravná, Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy 20.11.2017
  Zmluva o prevode správy majetku - hnuteľný majetok 1 388,75 s DPH 20.11.2017 Centrum sociálnych služieb EDEN Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy 20.11.2017
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1331