Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva o prevode správy majetku - traktorový príves 0,00 s DPH 28.10.2016 SOŠ lesnícka a drevárska j.D.Matejovie Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ
Faktúra august 2015 faktury za august 2015 s DPH 15.09.2015
VO: Súhrnná správa 02/2014 Za 2.štvrťrok 2014 s DPH 01.07.2014
Faktúra november 2015 faktury za november 2015 s DPH 10.12.2015
Faktúra október 2015 faktury za október 2015 s DPH 03.11.2015
Faktúra máj 2014 faktury za máj s DPH 30.05.2014
Faktúra jún 2014 faktury za jún s DPH 30.06.2014
Zmluva 2018 bezodplatný prevod majetku 5 994.00 s DPH 22.03.2018 Gymnázium V.P.Tótha Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
Faktúra september 2015 faktury za septeber 2015 s DPH 20.10.2015
Faktúra jul2015 faktury za jul2015 s DPH 07.08.2015
Zmluva o prevode správy majetku - hnuteľný majetok 5 775,65 s DPH 20.11.2017 SOŠ Dopravná, Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
Zmluva Návrh zmluvy o dodávke plynu s DPH 22.09.2014
Faktúra jún 2015 faktúry za jún 2015 s DPH 30.06.2015
Faktúra máj 2015 faktúry za máj 2015 s DPH 29.05.2015
Faktúra apríl 2015 faktúry za apríl 2015 s DPH 30.04.2015
VO: Súhrnná správa 03/2014 Súrnná správa VO za III.štvrťrok 2014 s DPH 02.10.2014
Faktúra marec 2015 faktúry za marec 2015 s DPH 31.03.2015
Faktúra február 2015 faktúry za február 2015 s DPH 27.02.2015
Faktúra január 2015 faktúry za január 2015 s DPH 30.01.2015
VO: Súhrnná správa 01/01/2014 I.štvťrok 2014 s DPH 25.04.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/594