Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra AUGUST 2017 materiál energie služby za mesiac August 2017 s DPH 31.08.2017 rozny Spojená škola rozne rozne 27.09.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 20/2017 Prenajať nebytové priestory č.20/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra Faktúry Jún 2017 Faktúry Jún 2017 s DPH 30.06.2017 rozny Spojená škola rozne rozne 25.07.2017
Zmluva b9/2017 zmluva o ubytovaní s DPH 01.08.2017 01.08.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra Faktúry Máj 2017 energie materiál služby s DPH 31.05.2017 rozny Spojená škola rozne 23.06.2017
Faktúra Faktúry Apríl 2017 energie materiál služby s DPH 30.04.2017 rozne Spojená škola Mgr. Jozef Zanovit rozne rozne
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z11/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z11/2019 s DPH 14.06.2019 01.07.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 24/2017 Prenajať nebytové priestory č.24/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 23/2017 Prenajať nebytové priestory č.23/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 22/2017 Prenajať nebytové priestory č.22/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 19/2017 rybné hospodárstvo Mošovce s DPH 23.06.2017 Slovenský rybársky zväz, občianske združenie Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z10/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z10/2019 s DPH 14.06.2019 01.07.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva Dodatok č. 4 k zmluve č. 0119-1/2009 Zmluva o poskytovaní strážnej služby bez DPH 31.05.2019 Ing. Daroslav Moravčík SBS PEGAS Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Objednávka 6_2019 Objednávky jún 2019 bez DPH od 1.6. do 30.6.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Faktúra Faktúry máj 2019 materiál, energie, služby s DPH 30.05.2019 rozny Spojená škola rozne 28.06.2019
Faktúra FA Marec 2017 FA MAREC 2017 s DPH 31.03.2017 rozny Spojená škola rozne
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z12/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z12/2019 s DPH 12.07.2019 29.07.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva 06/2017 ZAMER a PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže č.6 o najvyhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme s DPH 25.05.2017 Žilinský samosprávny kraj
Zmluva 06/2017/SŠ Zámer prenájmu majetku ŽSK s DPH 05.05.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra OKTÓBER 2016 2. časť fa Október 2016 s DPH 31.10.2016 Spojená škola 18.11.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/594