• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z11/2018 Prenájom nebytových priestorov č.Z11/2018 s DPH 22.06.2018 09.07.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 22.06.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z17/2021 Prenájom nebytových priestorov č. Z17/2021 s DPH 08.10.2021 25.10.2021 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 08.10.2021
  Zmluva b4/2019 Zmluva o dielo - realizácia výchovných koncertov bez DPH 30.01.2019 Cultura Humana Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 20.02.2019
  Zmluva dodatok 1 - š.2/2018 nebytový priestor-kanc. s DPH 29.01.2019 ALBA, s.r.o. Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin 14.02.2019
  Zmluva dodatokč.1 kuzmluve 01/2018 nebytový priestor-kanc. s DPH 29.01.2019 Ing. Mišík Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin 04.02.2019
  Objednávka 1_2019 Objednávky za január 2019 bez DPH 1.1. do 31.1.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 01.02.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z02/2019 Prenájom nebytových priestorov č.Z02/2019 s DPH 01.02.2019 18.02.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 01.02.2019
  Zmluva 339/2019-139 (b3/2019) Zmluva o pedagogickej praxi bez DPH 29.01.2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 31.01.2019
  Zmluva b1/2019 Dohoda o platbách za zabezpečenú, ale zatiaľ nefakturovanú distribúciu elektriny a súvisiace sieťové služby bez DPH 06.12.2018 Martinská teplárenská, a.s. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 08.01.2019
  Zmluva 060/269/2019-FF-SO (b2/2019) Zmluva o pedagogickej praxi bez DPH 17.01.2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 29.01.2019
  Faktúra Faktúry december 2018 energie materiál služby s DPH 31.12.2018 rozny Spojená škola rozne 25.01.2019 25.01.2019
  Faktúra Faktúry november 2018 energie materiál služby s DPH 30.11.2018 rozny Spojená škola rozne 27.12.2018 27.12.2018
  Faktúra Faktúry október 2018 energie materiál služby s DPH 31.10.2018 rozny Spojená škola rozne 30.11.2018 30.11.2018
  Faktúra Faktúry september 2018 energie materiál služby s DPH 30.09.2018 rozny Spojená škola rozne 30.10.2018 30.10.2018
  Faktúra Faktúry august 2018 energie materiál služby s DPH 31.08.2018 rozny Spojená škola rozne 30.09.2018 30.09.2018
  Faktúra Faktúry júl 2018 energie materiál služby s DPH 30.07.2018 rozny Spojená škola rozne 31.08.2018 31.08.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z01/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z01/2019 s DPH 11.01.2019 28.01.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 11.01.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z04/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z04/2019 s DPH 22.02.2019 11.03.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 22.02.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z27/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z27/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z21/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z21/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1404