Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra FA DECEMBER 2016 2 časť December 2016 s DPH 31.12.2016 Spojená škola 09.01.2017
Faktúra september 2016 Faktúry september 2016 s DPH 30.09.2016 Spojená škola 30.09.2016
Zmluva 19/2017 rybné hospodárstvo Mošovce s DPH 23.06.2017 Slovenský rybársky zväz, občianske združenie Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra FA Marec 2017 FA MAREC 2017 s DPH 31.03.2017 rozny Spojená škola rozne
Zmluva 02/2019DV/SŠ Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 28.03.2019 Kia Motors Slovakia s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva 06/2017 ZAMER a PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže č.6 o najvyhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme s DPH 25.05.2017 Žilinský samosprávny kraj
Zmluva 06/2017/SŠ Zámer prenájmu majetku ŽSK s DPH 05.05.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra OKTÓBER 2016 2. časť fa Október 2016 s DPH 31.10.2016 Spojená škola 18.11.2016
Faktúra November 2016 2 časť november 2016 s DPH 30.11.2016 Spojená škola 23.12.2016
Faktúra august 2016 Faktúry august 2016 s DPH 31.07.2016 Spojená škola 31.08.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 22/2017 Prenajať nebytové priestory č.22/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra júl 2016 Faktúry júl 2016 s DPH 30.06.2016 Spojená škola 31.07.2016
Faktúra Faktúry október 2016 energie s DPH 31.10.2016 Spojená škola rozne
Faktúra Faktúry november 2016 energie s DPH 30.11.2016 Spojená škola rozne
Faktúra Faktúry december 2016 energie s DPH 01.12.2016 Spojená škola 25.01.2017
Faktúra 7117112- 7117123 energie materiál služby s DPH 28.03.2017 rozny Spojená škola rozne rozne 28.03.2017
Faktúra 7117104 - 7117111 CNC sustruh + služby + maretiál s DPH 23.03.2017 rozny Spojená škola rozne 23.03.2017
Faktúra 7117087 - 7117103 energie materiál služby s DPH 20.03.2017 rozny Spojená škola rozne rozne 20.03.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 20/2017 Prenajať nebytové priestory č.20/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 23/2017 Prenajať nebytové priestory č.23/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/487

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria