Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Faktúry Máj 2017 energie materiál služby s DPH 31.05.2017 rozny Spojená škola rozne 23.06.2017
Faktúra september 2015 faktury za septeber 2015 s DPH 20.10.2015
Faktúra jún 2016 faktúry za jún 2016 s DPH 07.07.2016
Faktúra máj 2016 faktúry za máj 2016 s DPH 22.06.2016
Faktúra april2016 faktúry za apríl 2016 s DPH 18.05.2016
Faktúra Faktúry júl 2018 energie materiál služby s DPH 30.07.2018 rozny Spojená škola rozne 31.08.2018
Faktúra Faktúry august 2018 energie materiál služby s DPH 31.08.2018 rozny Spojená škola rozne 30.09.2018
Faktúra Faktúry september 2018 energie materiál služby s DPH 30.09.2018 rozny Spojená škola rozne 30.10.2018
Faktúra Faktúry október 2018 energie materiál služby s DPH 31.10.2018 rozny Spojená škola rozne 30.11.2018
Faktúra Faktúry november 2018 energie materiál služby s DPH 30.11.2018 rozny Spojená škola rozne 27.12.2018
Faktúra Faktúry Apríl 2017 energie materiál služby s DPH 30.04.2017 rozne Spojená škola Mgr. Jozef Zanovit rozne rozne
Faktúra Faktúry január 2019 energie materiál služby s DPH 31.01.2019 rozny Spojená škola rozne 28.02.2019
Faktúra november 2015 faktury za november 2015 s DPH 10.12.2015
Faktúra október 2015 faktury za október 2015 s DPH 03.11.2015
Faktúra august 2015 faktury za august 2015 s DPH 15.09.2015
Faktúra Faktúry Máj 2018 energie materiál služby s DPH 31.05.2018 rozny Spojená škola rozne 30.06.2018
Faktúra jul2015 faktury za jul2015 s DPH 07.08.2015
Faktúra Faktúry február 2019 materiál, energie, služby s DPH 28.02.2019 rozny Spojená škola rozne 31.03.2019
Faktúra jún 2015 faktúry za jún 2015 s DPH 30.06.2015
Faktúra máj 2015 faktúry za máj 2015 s DPH 29.05.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/527