• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 019/2023/Mč Služobný mobil a púzdro 1 ks 180,00 bez DPH 28.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie 02.05.2023
  Zmluva 0.09/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 9 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 16.02.2017
  Objednávka /2022/Pz Pásovina 50 x 8 - 120 m, 70 x 8 - 120 m 1 330,83 bez DPH 07.06.2022 Peter Puček ml. TECHNOKOV Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor zástupca riaditeľa pre PV 09.06.2022
  Zmluva o prevode správy majetku - hnuteľný majetok 5 775,65 s DPH 20.11.2017 SOŠ Dopravná, Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy 20.11.2017
  Zmluva Prevod nehnuteľného majetku s DPH 08.08.2016 SOŠ Turany SŠ Martin riaditeľ školy 09.08.2016
  Zmluva zmluva o prevode správy ŽSK bezodplatne s DPH 21.02.2017 SOŠ drevárska a stavebná riaditelia 21.02.2017
  Zmluva o prevode majetku ŽSK bezoplatne s DPH 09.12.2016 SOŠ drevárska a stavebná riediteľ 09.12.2016
  Zmluva PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí majetku bez DPH 15.10.2021 PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 15.10.2021
  Zmluva PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí majetku bez DPH 15.10.2021 PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 15.10.2021
  Zmluva Dodatok k zmluve č. 02/2018/VY 69,00 bez DPH 06.09.2018 VYTES, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 07.09.2018
  VO: Súhrnná správa 0000 tabuľka nájomných zmlúv 0,00 s DPH Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 20.11.2018
  Zmluva o prevode správy majetku - traktorový príves s DPH 28.10.2016 SOŠ lesnícka a drevárska j.D.Matejovie Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ 28.10.2016
  Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania 2.72zastravnújednotku s DPH 06.09.2016 Ústav na výkon trestu pre mladistvých Sučany Spojená škola Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy 06.09.2016
  Zmluva Zápisnica k ZoD č. b7/2020 bez DPH 16.10.2020 19.10.2020
  Objednávka Hygiena a upratovanie (utierky, toaletný, sáčky a vrecia na odpad) 250,00 bez DPH 18.01.2023 Ing. Michal Lamačka - EUROPEN Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Hulej HS 20.01.2023
  Zmluva Návrh zmluvy o dodávke plynu s DPH 22.09.2014 22.09.2014
  Zmluva Zmluva o publicite 600,00 s DPH 28.02.2014 Petit Press, a.s. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 10.03.2014
  Zmluva Zmluva o službách publicity a kúpna zmluva 2 098.74 s DPH 27.02.2014 EKONOMO-PRINT s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 30.05.2014
  Zmluva Zmluva o prevode majetku SOS Turany na SS Martin s DPH 08.08.2016 SOŠ Turany SŠ Martin riaditeľ školy 09.08.2016
  Zmluva Protokol k Zmluve o zverejnení majetku 1135 - rekonštrukciaroje s DPH 13.12.2019 08.01.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1331