• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/01/2014 Výmena PVC v 3 učebniach SŠ 8 300.00 bez DPH 10.01.2014 14.01.2014 21.02.2014 10.02.2014 Ing.Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 10.01.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2014 Krmivo pre ryby 7 525,00 bez DPH 24.01.2014 28.01.2014 14.02.2014 26.02.2014 Ing.Ján Thomka - UNI.TH Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 24.01.2014
  Zmluva 02/2014 Kúpna zmluva krmivo pre ryby 7525.- bez DPH 24.02.2014 Ing.Ján Thomka - UNI.TH Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 25.01.2014
  Zmluva Zmluva o publicite 600,00 s DPH 28.02.2014 Petit Press, a.s. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 10.03.2014
  Faktúra február 2014 faktury za február s DPH 03.03.2014 11.03.2014
  Faktúra január 2014 faktúry za január s DPH 31.01.2014 11.03.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 07/2014 Polotovary železa plechy, tyče,profily 3 457,27 bez DPH 11.03.2014 14.03.2014 07.04.2014 07.04.2014 TECHNOKOV-PUČEK Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 11.03.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 08/2014 Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v Spojenej škole Martin a rybníky Mošovce. 990.- bez DPH 18.03.2014 20.03.2014 31.03.2014 18.04.2014 ENESYS s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 18.03.2014
  Zmluva 01/2014 zmluva o dielo- okná 65 449,45 s DPH 23.01.2014 PANORAMA SLOVAKIA Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 19.03.2014
  Objednávka 08/2014 Odborné prehliadky a odborné skúšky 930.- bez DPH Objednávka č.10 31.03.2014 ENESYS s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin p. Branislav Vandlík Energetik 02.04.2014
  Objednávka 07/2014 Polotovary železa plechy, tyče,profily 3 457,27 bez DPH 07/2014 10.04.2014 TECHNOKOV-PUČEK Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin Alena Smejkalová Odbyt SŠ 11.04.2014
  Zmluva A2/2014 hnuteľný majetok s DPH 06.03.2014 Stredná odborná škola polytechnická Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 16.04.2014
  Zmluva A/2014 protokol o odovzdaní a prevzatí majetku s DPH 10.03.2014 SOŠP Dolný Kubín- Kňažia Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 16.04.2014
  Zmluva A4/2014 hnuteľný majetok s DPH 06.03.2014 Stredná odborná škola polytechnická Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 16.04.2014
  Zmluva A3/2014 hnuteľný majetok s DPH 06.03.2014 Stredná odborná škola polytechnická Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 16.04.2014
  Faktúra marec 2014 faktúry za marec s DPH 31.03.2014 31.3.2014 31.3.2014 16.04.2014
  Zmluva A1/2014 hnuteľný majetok 0,00 s DPH 06.03.2014 Stredná odborná škola polytechnická Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 16.04.2014
  Zmluva A5/2014 hnuteľný majetok s DPH 29.04.2014 Stredná odborná škola polytechnická Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 30.04.2014
  Zmluva B/1 zmluva o svetlík-dielne s DPH 23.04.2014 Žilinský samosprávny kraj Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 12.05.2014
  Zmluva Zmluva o službách publicity a kúpna zmluva 2 098.74 s DPH 27.02.2014 EKONOMO-PRINT s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 30.05.2014
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1331