• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/01/2014 Výmena PVC v 3 učebniach SŠ 8 300.00 bez DPH 10.01.2014 14.01.2014 21.02.2014 10.02.2014 Ing.Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 10.01.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z24/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z24/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  Zmluva dodatokč.1 kuzmluve 01/2018 nebytový priestor-kanc. s DPH 29.01.2019 Ing. Mišík Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin 04.02.2019
  Objednávka 1_2019 Objednávky za január 2019 bez DPH 1.1. do 31.1.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 01.02.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z02/2019 Prenájom nebytových priestorov č.Z02/2019 s DPH 01.02.2019 18.02.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 01.02.2019
  Zmluva 12/2023z30/2022 nebytový priestor-cvičenie 1 924.00 s DPH 31.01.2023 SCVČ TK DEEP Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin 01.02.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z01/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z01/2019 s DPH 11.01.2019 28.01.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 11.01.2019
  Zmluva 13/2022 Z13/2022 nebytový priestor-kanc.15m2 s DPH 20.06.2022 Dušan Ficek Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin 20.06.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z28/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z28/2018 s DPH 14.12.2018 07.01.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 14.12.2018
  Zmluva 22/2022 z 22/2022 sklad 51m2 1 326.00 s DPH 28.10.2022 Dušan Ficek Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin 10.11.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 19/2018 Zváracie zdroje 8 461,10 bez DPH 07.11.2018 20.11.2018 30.11.2018 26.11.2018 Elektro plus, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 07.11.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18/2018 Sústruh na obrábanie kovových obrobkov 25 382,00 bez DPH 23.10.2018 08.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 23.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z27/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z27/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z26/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z26/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z25/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z25/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z23/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z23/2017 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z03/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z03/2019 s DPH 22.02.2019 11.03.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 22.02.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z22/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z22/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z21/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z21/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z20/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z20/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 19.10.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1331