• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/01/2014 Výmena PVC v 3 učebniach SŠ 8 300.00 bez DPH 10.01.2014 14.01.2014 21.02.2014 10.02.2014 Ing.Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 10.01.2014
  Zmluva 28/2021 Z27/2021 nebytový priestor - DIelňa 113m2 2 938,00 s DPH 10.12.2021 Sys Tech Group s.r.o. Spojená škola, Č.a. 24, 036 01 Martin 13.12.2021
  Objednávka 9/2021/Ma Hutný materiál na výučbu 10 000.00 bez DPH 06.12.2021 Peter Puček ml. TECHNOKOV Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor zástupca riaditeľa pre PV 08.12.2021
  Objednávka 06/2021/Ku Okná 33 ks 19 658,15 bez DPH 10.12.2021 IPSTAV, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 13.12.2021
  Objednávka 07/2021/Ku Výmena dverí 2 ks 4 951,00 bez DPH 10.12.2021 IPSTAV, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 13.12.2021
  Objednávka 1/2021/De Ochranné pomôcky pre zváračov 807,26 bez DPH 14.12.2021 Kjellberg Trading s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor zástupca riaditeľa pre PV 15.12.2021
  Objednávka 2/2021/ha Pracovné oblečenie 12 ks 500,00 bez DPH 02.12.2021 SCHIPRO SK, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Hulej HS 06.12.2021
  Objednávka 1/2021/Ge Vybavenie uč.odborov - zveráky 8 ks, str.nôž 50 ks, posuvné mer. 20 ks, výškomer dig. 1 ks, výškomer anal. 1 ks 1 000,00 bez DPH 03.12.2021 ŠUTOVSKÝ - KOVOMAT, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor zástupca riaditeľa pre PV 06.12.2021
  Zmluva b19 - 2021 DODATOK č. 1 KU ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU č. 21058 s DPH 06.12.2021 Nadácia Kia Slovakia Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 13.12.2021
  Objednávka 05/2021/HL PC zostava 18 ks, notebook 3 ks, monitor 14 ks, dataprojektor 2 ks, dátové centrum 1 ks 14 946,28 bez DPH 06.12.2021 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa 06.12.2021
  Zmluva 16/2023 Z4/2023 1m2 plocha 80/mesiac s DPH 17.04.2023 DELIKOMAT Slovensko s.r.o. Spojená škola, Č.a. 24, 036 01 Martin 09.05.2023
  Objednávka 05/2021/Ku Podlahy (krytina + pokladanie) 19 329,43 bez DPH 06.12.2021 BRENO s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 06.12.2021
  Objednávka 2/2021/Dk Materiál na opravu stien po búraní (elektrina) 125,00 bez DPH 02.12.2021 ŠUTOVSKÝ - KOVOMAT, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor zástupca riaditeľa pre PV 02.12.2021
  Zmluva 12/2021/Projekt EU Technické vybavenie 37 652,05 s DPH 01.12.2021 PAN, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit Riaditeľ školy 02.12.2021
  Zmluva b18/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve č. 315/ITA-SŠ l2O21 s DPH 04.11.2021 Centrum vedecko-technických i nformácií SR/ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 05.11.2021
  Objednávka 8/2021/Dor Kancelárske potreby (obálky, L - obaly, pap. fascikle,plast. zakladače na euroobaly,spinky, zoš. spony,perá, pásky, lepidlo...) 125,00 bez DPH 26.11.2021 Ing. Michal Lamačka - EUROPEN Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 02.12.2021
  Objednávka 03/2021/GA Nabíjačka do notebooku 1 ks 41,67 bez DPH 26.11.2021 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Ing. Ivan Jesenský zástupca riaditeľa 30.11.2021
  Objednávka 01/2021/FJ Športové pomôcky a náčinie 4 277,62 bez DPH 26.11.2021 rôzny Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Ján Fabuš pedagóg TV 29.11.2021
  Objednávka 016./2021/Mč Revízie podľa harmonogramu revízií pre rok 2021 2 100,00 bez DPH 26.11.2021 APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie 29.11.2021
  Zmluva 27/2023z14/2023 reklamná plocha kinosála 60m2 2 302,80 s DPH 17.08.2023 ZEBRA STUDIO, s.r.o. Spojená škola, Č.a. 24, 036 01 Martin 05.09.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1406