Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/01/2014 Výmena PVC v 3 učebniach SŠ 8 300.00 bez DPH 10.01.2014 14.01.2014 21.02.2014 10.02.2014 Ing.Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra Faktúry august 2018 energie materiál služby s DPH 31.08.2018 rozny Spojená škola rozne 30.09.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z28/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z28/2018 s DPH 14.12.2018 07.01.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva Dodatok 01/2018 - zm.33/2017 nebytový priestor-kanc. s DPH 20.12.2018 Dušan Ficek Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin
Zmluva Dodatok 01/2018 - zm.03/2017 časť pozemku s DPH 08.01.2019 Sai Club Martin Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z01/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z01/2019 s DPH 11.01.2019 28.01.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva 1/2019 - z28/2018 nebytový priestor-kanc. 1 924.00 s DPH 11.01.2019 SCVČ TK DEEP Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin
Faktúra Faktúry júl 2018 energie materiál služby s DPH 30.07.2018 rozny Spojená škola rozne 31.08.2018
Faktúra Faktúry september 2018 energie materiál služby s DPH 30.09.2018 rozny Spojená škola rozne 30.10.2018
Zmluva b27/2018 - 17/2018 + zápisnica Výmena plastových okien 21 199,54 bez DPH 15.11.2018 IPSTAV, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Faktúra Faktúry október 2018 energie materiál služby s DPH 31.10.2018 rozny Spojená škola rozne 30.11.2018
Faktúra Faktúry november 2018 energie materiál služby s DPH 30.11.2018 rozny Spojená škola rozne 27.12.2018
Faktúra Faktúry december 2018 energie materiál služby s DPH 31.12.2018 rozny Spojená škola rozne 25.01.2019
Zmluva 060/269/2019-FF-SO (b2/2019) Zmluva o pedagogickej praxi bez DPH 17.01.2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva b1/2019 Dohoda o platbách za zabezpečenú, ale zatiaľ nefakturovanú distribúciu elektriny a súvisiace sieťové služby bez DPH 06.12.2018 Martinská teplárenská, a.s. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva 339/2019-139 (b3/2019) Zmluva o pedagogickej praxi bez DPH 29.01.2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva b29/2018 ,SÚ/18/2018 - 18/2018 + zápisnica Sústruh na obrábanie kovových obrobkov 25 300,00 bez DPH 20.11.2018 Železiarstvo HAMMER. s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva b28/2018 - č. 117/17 Poskytovanie odbornej pomoci bez DPH 19.11.2018 SPOMART, spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Objednávka 1_2019 Objednávky za január 2019 bez DPH 1.1. do 31.1.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z24/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z24/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/594