Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/01/2014 Výmena PVC v 3 učebniach SŠ 8 300.00 bez DPH 10.01.2014 14.01.2014 21.02.2014 10.02.2014 Ing.Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 08/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 8 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 01/2017 00000 0,00 s DPH 15.03.2017 Spojená škola Martin Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin pepe 000
Zmluva 2018 zoznam nájom. zmlúv 0,00 s DPH 000 Spojená škola Martin Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin pepe 000
Zmluva zmluva o prevode správy ŽSK bezodplatne s DPH 21.02.2017 SOŠ drevárska a stavebná riaditelia
Zmluva o prevode majetku ŽSK bezoplatne s DPH 09.12.2016 SOŠ drevárska a stavebná riediteľ
Zmluva 12/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 12 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 11/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 11 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 0.09/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 9 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 07/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 7 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 15/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 15 s DPH 04.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 06/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 6 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Objednávka 05/2017 4k prenosné počítače, 1ks stolový počítač 1786.- bez DPH 05/2017 16.02.2017 P.A.N., spol. s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin p. Alena Smejkalová nákupca tovaru
Zmluva 17 – 001 PRED Sustruh SN32 19999.- bez DPH 15.02.2017 TRENS SK, a. s. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva 05/2017 Zámer prenajať autocvičisko asfaltová plocha- časť B o výmere 855m2, verejná obchodná súťaž 05 s DPH 01.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 04/2017 Zamer prenajat autocvičisko asfaltová plocha – časť A o výmere 855 m2, verejná ochodná súťaž 04 s DPH 01.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 02/2017 Zamer prenajat výdajňu stravy s bufetom 02 verejná obchodná súťaž s DPH 01.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 01/A-2017 Prehliadky a školenia prac. vyhradených technických zariadení 980.- bez DPH 31.01.2017 Ing. Ľubomír Glejtek REVIMONT-DG Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva 14/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 14 s DPH 04.04.2017 0 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin Mgr. Jozef Zanovit
Zmluva 16/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 16 s DPH 04.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/361

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24,
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria