• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/01/2014 Výmena PVC v 3 učebniach SŠ 8 300.00 bez DPH 10.01.2014 14.01.2014 21.02.2014 10.02.2014 Ing.Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 10.01.2014
  Objednávka 7/2021/MA Handra - pucvola 300 ks 416,67 bez DPH 05.10.2021 Ing. Michal Lamačka - EUROPEN Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Moskálová hlavný majster ÚPV 11.10.2021
  Objednávka 012/2021/Mč Servis dopúšťacieho zariadenia Variomatu 153,13 bez DPH 13.10.2021 REFLEX SK, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie 15.10.2021
  Objednávka 011/2021/Mč Teplomer s káblom TG8-40 - 5 ks, vonkajší teplomer NS111A - 1 ks 144,80 bez DPH 12.10.2021 Ján Gáfrik - INZA Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie 15.10.2021
  Zmluva PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí majetku bez DPH 15.10.2021 PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 15.10.2021
  Zmluva PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí majetku bez DPH 15.10.2021 PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 15.10.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z27/2021 Prenájom nebytových priestorov č. Z27/2021 s DPH 15.10.2021 02.11.2021 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 15.10.2021
  Objednávka 04/2021/Ku Kancelársky nábytok na mieru - administratívna budova - skrinka na šanóny 1 ks, šatníková skriňa 1 ks, pult s poličkou 1 ks 1 000,00 bez DPH 11.10.2021 Branislav Burica B - l - N Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 12.10.2021
  Objednávka 05/2021/Ku Výmena osvetlenia hlavná dielňa SŠ Martin 28 279,00 bez DPH 11.10.2021 Venimex Slovakia s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 12.10.2021
  Objednávka 4/2021/Ma Pílové listy do rámovej píly 14 ks 166,67 bez DPH 05.10.2021 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Moskálová hlavný majster ÚPV 11.10.2021
  Objednávka 02/2021/Zm Bodovačka 2 ks, zvár.zdroj TIG 2 ks 5 780.00 bez DPH 18.10.2021 Kjellberg Trading s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 19.10.2021
  Zmluva ZMLUVA č. 818/2021/OŠaŠ Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi bez DPH 05.10.2021 PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 11.10.2021
  Zmluva ZMLUVA č. 809/2021/OŠaŠ Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi bez DPH 05.10.2021 PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 11.10.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z26/2021 Prenájom nebytových priestorov č. Z26/2021 s DPH 08.10.2021 25.10.2021 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 08.10.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z25/2021 Prenájom nebytových priestorov č. Z25/2021 s DPH 08.10.2021 25.10.2021 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 08.10.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z24/2021 Prenájom nebytových priestorov č. Z24/2021 s DPH 08.10.2021 25.10.2021 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 08.10.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z23/2021 Prenájom nebytových priestorov č. Z23/2021 s DPH 08.10.2021 25.10.2021 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 08.10.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z22/2021 Prenájom nebytových priestorov č. Z22/2021 s DPH 08.10.2021 25.10.2021 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 08.10.2021
  Objednávka 01/2021/Zm Prenosná plazmová rezačka 2 ks 3 180.00 bez DPH 18.10.2021 PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol. s r. o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 19.10.2021
  Objednávka 5/2021/Šp Materiál pre modernizáciu MPS pre 2. a 3. ročník (konektory, baterky, káble,monitor, USB kľúče, router, adaptéry napájacie,...) 416,67 bez DPH 18.10.2021 P.A.N. spol. s r.o. / TME Slovakia, s. r. o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Peter Šimo majster PV 19.10.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1331