• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 02/2024/Ku Tlačiareň kanelária č.40 518,39 + 1 x toner 75,42 494,84 bez DPH 15.02.2024 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Katarína Drbiaková zástupca riaditeľa pre PV 15.02.2024
  Objednávka 03/2024/Sf Tlačiareň na mzdové oddelenie 174,91 + 3 x toner 77,73 210,53 bez DPH 09.02.2024 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor riaditeľ 12.02.2024
  Objednávka 2/2024/Hm Materíal pre maturity a nábor TEZB. UP- panel pre fotovoltiku 166,67 bez DPH 05.02.2024 Eva Sajdáková OZEX Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Katarína Drbiaková zástupca riaditeľa pre PV 06.02.2024
  Objednávka 029/2024/Mč Dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky monitorovacie zariadenie MRK v SŠ 6 192,00 bez DPH 03.02.2024 ELBEK, s. r. o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor riaditeľ 09.02.2024
  Objednávka 1/2024/Hm Materiál na výuku štúdijného odboru TEZB 151,33 bez DPH 02.02.2024 Eva Sajdáková OZEX Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Katarína Drbiaková zástupca riaditeľa pre PV 06.02.2024
  Objednávka 1/2024/Pa Brúsne kotúče na výuku (sklad nástrojov a náradia) 325,00 bez DPH 02.02.2024 DisWay, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Katarína Drbiaková zástupca riaditeľa pre PV 05.02.2024
  Objednávka 03/2024/Mj Elektrokonektory + elektrochémia 1 ks 63,39 bez DPH 02.02.2024 ECLIPSERA s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Katarína Drbiaková zástupca riaditeľa pre PV 05.02.2024
  Objednávka 03/2024/As Kresliaci kartón biely A4 - 400 ks, čierny popisovač na biele tabule - 50 ks 116,50 bez DPH 01.02.2024 TSV GROUP s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Marek Šípka zástupca riaditeľa 02.02.2024
  Zmluva b6/2024 Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní školského stravovania zo dňa 10.01.2024 bez DPH 01.02.2024 Ing. Vladimír Mišík Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor riaditeľ 08.02.2024
  Objednávka 028/2024/Mč Servis dopúšťacieho zariadenia Variomat 153,13 bez DPH 30.01.2024 REFLEX SK, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie 30.01.2024
  Objednávka 3/2023/PK Pásovina 8x70 (150 m), 8x50 (150 m) - zvváračský kurz žiakov 1 350,00 bez DPH 26.01.2024 Peter Puček ml. TECHNOKOV Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Katarína Drbiaková zástupca riaditeľa pre PV 29.01.2024
  Objednávka 03/2024/ha Mobilný telefón 1 ks 250,00 bez DPH 26.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Hanesová HS 29.01.2024
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z3/2024 Prenájom nebytových priestorov č. Z3/2024 s DPH 26.01.2024 12.02.2024 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 26.01.2024
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z4/2024 Prenájom nebytových priestorov č. Z4/2024 s DPH 26.01.2024 12.02.2024 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 26.01.2024
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z2/2024 Prenájom nebytových priestorov č. Z2/2024 s DPH 26.01.2024 12.02.2024 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 26.01.2024
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z1/2024 Prenájom nebytových priestorov č. Z1/2024 s DPH 26.01.2024 12.02.2024 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 26.01.2024
  Objednávka 02/2024/PK Pucvola - 100 kg (OV čistenie strojov) 175,00 bez DPH 25.01.2024 Ing. Michal Lamačka - EUROPEN Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Katarína Drbiaková zástupca riaditeľa pre PV 26.01.2024
  Objednávka 02/2024/ha Hygiena a upratovanie (saponáty, mydlá,utierky, toaletný, sáčky a vrecia na odpad,...) 833,33 bez DPH 24.01.2024 Daniel Konečný - SVEMAT Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Hanesová HS 25.01.2024
  Objednávka 1/2024/Šp Komponenty pre výučbu optických sietí 833,33 bez DPH 24.01.2024 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Katarína Drbiaková zástupca riaditeľa pre PV 25.01.2024
  Zmluva b5/2024 Darovacia zmluva bez DPH 24.01.2024 GAYA, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor riaditeľ 08.02.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1404