Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 01/2019/VJ Piestový olej. Kompresor 1 ks, chladiaci sušič 1 ks, jemný filter 1 ks, mikro filter 1 ks 1 529.00 bez DPH 04.09.2019 APK - plus s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Ing. Juraj Valašek ÚTV
Objednávka 12/2017 Stolové počítače - 14 ks - TV 4 060,14 bez DPH TV-10/7/2017 10.07.2017 P.A.N., spol. s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa TV
Objednávka 04/2017 Meracie zariadenie na sústruh SN32/1000 2 520,25 bez DPH 04/2014 28.04.2017 Kopretina TN. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin PaedDr. Slavomír Bella zástupca riaditeľa
Objednávka 8/2014 Kresliaci program SolidWorks 1 196.40 s DPH 8/2014 12.12.2014 AXYZ-CNC Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin Ing. Ivan Jesenský zástupca riaditeľa
Objednávka 35/2014 Tonery do tlačiarní 4 736,34 s DPH 35/2014 21,10,2014 PAN s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin PaedDr.Slavomír Bella zástupca riaditeľa
Objednávka 13/2017-1 OV-PC/23.10.2017 Stolové počítače - 6 ks - OV 1 716,00 bez DPH 1 OV-PC/23.10.2017 23.10.2017 P.A.N., spol. s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin PaedDr. Slavomír Bella zástupca riaditeľa
Objednávka 4/2018 Stoly a stoličky na vybavenie učební 1 986,00 bez DPH 20.03.2018 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
Objednávka 01/2019/HL Toner do tlačiarne repas. ružový 1 ks 36,00 bez DPH 14.05.2019 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
Objednávka 16/2018 Meracie prístroje pre elektrotechnické laboratórium 2 270,00 bez DPH 18.10.2018 MICRONIX spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
Objednávka 01/2019/HL Stolový kalendár 300 ks 693,00 bez DPH 04.11.2019 EKONO-PRINT, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
Objednávka 9/2018 Pracovné odevy pre študentov SŠ 1 809.20 bez DPH č.9 06.06.2018 SCHIPRO SK, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Slavomír Bella zástupca riaditeľa
Objednávka 14/2018 Meradlá pre strojárov 1 941.25 bez DPH 27.08.2018 KINEXCZ Slovakia s.r.o Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
Objednávka 11/2018 Školský nábytok 4 424,50 bez DPH 06.07.2018 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
Objednávka 3/2018 Stolové počítače 18+1 ks 8 451,00 bez DPH 20.03.2018 P.A.N., spol. s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
Objednávka 2/2019/Pa Pílový list 300ks, rezný kotúč 30 ks 181,67 bez DPH 03.09.2019 ŠUTOVSKÝ - KOVOMAT, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p.Pálešová výdaj náradia ÚPV
Objednávka 05/2019/Mč Osvetlenie v priestoroch telocvične 1 619,29 bez DPH 15.04.2019 BKL elektro MT, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian vedúci tech.úseku
Objednávka 6/2019/Mč Ostrenie nástrojov bez DPH 30.04.2019 Jozef Sládek - BRUNAR Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian vedúci tech.úseku
Objednávka 10/2017 - 960/2017 Chladničky kombinované 2 849,00 bez DPH 10/2017 16.10.2017 Fast PLUS, spol. s r.o. - prevádzka PLANEO Elektro MT Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin p. Peter Hulej vedúci HS
Objednávka 10/2019/Mč Odborná prehliadka a odborná skúška na el. zariadeniach a hromozvodoch 833,33 bez DPH 02.07.2019 ENESYS, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie
Objednávka 11/2019/Mč Svietidlo LED 8 ks, Ram pre LED panel 8 ks, CYKY-J 3x1,5 biely 50 m, spínač DS-1101-1 biely 2 ks 455,28 bez DPH 16.07.2019 BKL elektro MT, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/544