• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2018 Železo a železné polotovary pre potreby dielne a zváračskej školy 4 900.00 bez DPH 15.02.2018 26.02.2018 09.04.2018 28.03.2018 Peter Puček ml. TECHNOKOV Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 15.02.2018
  Objednávka OVSm/2/2018 Železo a železné polotovary pre potreby dielne a zváračskej školy bez DPH 28.03.2018 Peter Puček ml. TECHNOKOV Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Alena Smejkalová MTZ-nákup 28.03.2018
  Objednávka 23.1.2024 Žalúzie , doprava, montáž - 65 ks 2 691,67 bez DPH 23.01.2024 Ing. Oliver Vagaský Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor riaditeľ 24.01.2024
  Objednávka 05/2023/ha Šľapací mop 1 ks 37,50 bez DPH 16.03.2023 OBI Slovakia s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Hulej HS 17.03.2023
  Objednávka 03/2021/As Športové potreby do telocvične 491,67 bez DPH 15.06.2021 rôzny Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Silvia Agrikolová tajomníčka školy 17.06.2021
  Objednávka 01/2021/FJ Športové pomôcky a náčinie 4 277,62 bez DPH 26.11.2021 rôzny Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Ján Fabuš pedagóg TV 29.11.2021
  Objednávka 01/2020/HL Školský nábytok na zariadenie odborných učební strojárstva a elektrotechniky (skriňe, žiacke stoličky) 1 563,00 bez DPH 10.12.2020 RM OFFER, s. r. o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Silvia Agrikolová tajomníčka školy 14.12.2020
  Objednávka 4.10.2021 Školský nábytok 12 468,00 bez DPH 04.10.2021 RM OFFER, s. r. o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 06.10.2021
  Objednávka 7/2021/Projekt Školský nábytok 1 176,00 bez DPH 13.07.2021 RM OFFER s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula Zástupca riaditeľa 14.07.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11/2018 Školský nábytok 4 424.50 bez DPH 04.06.2018 14.06.2018 06.08.2018 06.07.2018 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 05.06.2018
  Objednávka 11/2018 Školský nábytok 4 424,50 bez DPH 06.07.2018 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa 13.07.2018
  Objednávka 6/2021/Projekt Školiaci materiál a potreby 1 888.91 bez DPH 16.07.2021 Ing. Michal Lamačka - EUROPEN Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 19.07.2021
  Objednávka 01/2022/VJ Školiace bunka s kĺbovým robotom 21 300,00 bez DPH 20.05.2022 FANUC Slovakia s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 24.05.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 PT02/2022 Školiaca bunka s kĺbovým robotom 21 300,00 bez DPH 04.05.2022 18.05.2022 9_ 2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 04.05.2022
  Objednávka 2/2020/GA Školenie zamestnancov - MikroTik 333,33 bez DPH 18.06.2021 Martin Krug - BUDÚCNOSŤ Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Gavurník Rastislav pedagóg TV 23.06.2021
  Objednávka 02/2020/Mč Školenie o odbornej spôsobilosti pracovníka na vyk. činnosti na elektr. Zariadeniach (8 osôb) 400,00 bez DPH 20.01.2020 TESTING SERVICE, s. r. o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie 21.01.2020
  Objednávka 05/2022/Zm Šatňové skrinky 2 x 9 ks 2 850,00 bez DPH 27.10.2022 Stolárstvo LMP, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ 27.10.2022
  Zmluva 2/2021 Z09/2021 časť strešnej plochy 5 642.00 s DPH 25.06.2021 orange Slovensko, a.s. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 10.08.2021
  Zmluva č.18/2022 z 23/2022 časť pozemku 14m2 3 300.00 s DPH 28.10.2022 Akzent BigBoard,a.s. Spojená škola, ČA 24, 036 01 Martin 10.11.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17/2014 Čistiace výrobky 1 599.78 bez DPH 09.12.2014 11.12.2014 31.12.2014 12.01.2015 Farby-laky, Mária Kušnírová Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 09.12.2014
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1406