• Projekty a granty

   • Naša škola sa zapája do rôznych projektových výziev, v ktorých je veľmi úspešná. Prostredníctvom projektov inovujeme vyučovací proces zabezpečením najmodernejších učebných pomôcok, tvorbou vzdelávacích materiálov, výmenné odborné stáže pre žiakov v zahraničí, zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch, spoznávanie rôznych medzinárodných kultúr a priateľstiev.

    • Využitie strojového videnia vo výučbe odborných predmetov

    • 04.11.2019 13:03
    • Projekt  podporený  Nadáciou VOLKSWAGEN  Slovakia

     Dňa 12. decembra 2013 bol na našej škole rozhodnutím komisie Nadácie Volkswagen Slovakia podporený projekt  „Využitie strojového videnia vo výučbe odborných predmetov“  v rámci grantového programu Stredné školy a technika.

    • Charakteristika projektu

     Projekt je zameraný na zaradenie učebnej pomôcky dodanej Nadáciou Volkswagen Slovakia do vyučovacieho procesu a využitie pri príprave žiakov pre trh práce.

     Učebná pomôcka sa skladá z mikropočítača Rasppbery Pi, ktorý obsahuje pamäťovú kartu s operačným systémom, zobrazovaciu jednotku – televízny prijímač so vstupom HDMI, prepájací kábel HDMI, klávesnicu , myš a napájacie zdroje pre tieto zariadenia. K tomu aj finančné prostriedky na rozšírenie pracoviska v sume 1200€.

      

     Obdobie realizácie projektu:

     január 2014 až december 2014

      

     Aktivity a úlohy, pri ktorých bude využitá darovaná pomôcka:

     Počas vyučovania budú naši žiaci vykonávať nasledovné aktivity:

     • Študenti pomôcku priamo využijú pri:

      • štúdiu programovania počítačov, využitia senzorov v robotike, strojovom obrábaní pri snímaní polohy, prítomnosti obrobku v pracovnom priestore stroja, automatizačnej techniky, nepriemyselnej automatizácie

      • pri tvorbe prác Stredoškolskej odbornej činnosti

      • demonštrovaní činnosti žiakom základných škôl a ich rodičom pri predstavovaní našej školy

      

     Z poskytnutých finančných prostriedkov od Nadácie Volkswagen Slovakia a finančných prostriedkov našej školy budú vybudované dve pracoviská v učebni elektrotechniky a automatizácie doplnené ešte jedným mikropočítačom Rasppbery Pi s príslušenstvom a dvomi prenosnými počítačmi, jedným pre každé pracovisko a dataprojektorm.

    • Naspäť na zoznam článkov