Zvýšenie kvality odborného

    • O projekte

    • Prijímateľ:

     Spojená škola, Československej armády 24, Martin

      

     Názov projektu:

     Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Spojenej škole v Martine

      

     Zameranie projektu:

     Dopytovo-orientovaný projekt

      

     Konkrétny cieľ:

     1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

      

     Hlavným cieľom projektu s názvom „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Spojenej škole v Martine“ je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy zvýšením kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykové zručnosti a IKT zručnosti – spoločne ďalej ako „kľúčové gramotnosti“).

      

      

     „Tento projekt je podporený z ESF“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

      

     www.esf.gov.sk                               www.minedu.sk