• Zavádzanie grafických počítačových systémov do výučby SOUs

   •  

     

    Celkový cieľ projektu:

    Modernizácia učebných osnov na SOU Martin zavedením moderných grafických systémov do výučby.

    Celkový cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom SOP Ľudské zdroje - vytvorenie kvalifikovanej pracovnej sily pre ekonomiku založenú na vedomostiach.

     

    Špecifickými cieľmi projektu sú:

    Modernizácia učebných osnov v učebných odboroch, do ktorých budú zapracované zmeny súvisiace s využívaním modernejších grafických programov a systémov používaných v súčasnom strojárskom priemysle.

    Vytvorenie moderných učebných textov pre modernizované učebné osnov.

    Vyškolenie 30 pedagogických pracovníkov v oblasti práce s modernými grafickými systémami pre potreby strojárskeho priemyslu.

     

    Cieľové skupiny pre ktoré je projekt určený:

     

    Cieľová skupina Priamy príjemcovia Nepriamy príjemcovia
    Učitelia 30 -
    Žiaci 330 1000

     

    V rámci projektu bude priamo vyškolených 30 učiteľov na výučbu modernizovaných učebných osnov - najmä v práci s grafickými systémami a simulačným počítačovým softvérom.

    Predpokladáme, že po vytvorení učebných osnov sa bude modernizovaná výučba v nasledujúcom školskom roku priamo dotýkať 330 študentov, ktorí momentálne v daných ročníkoch a odboroch študujú, pričom realizáciou výučby v ďalších rokoch sa projekt dotkne aj ďalších 1000 študentov.

     

    Názov aktivity

     

     

     

    2006

    2007

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

     

    1 . Príprava na realizáciu projektu

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2. Vytvorenie nových učebných osnov

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

    X

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3. Pripomienkovanie uskutočnených zmien

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4. Vytvorenie učebných textov pre odbornú prípravu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

    X

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

    5. Schválenie uskutočnených zmien

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

     

     

    6. Vyškolenie učiteľov odborných predmetov

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

    X

     

     

    7. Hodnotenie projektu a publicita

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

     

    Zoznam odborov, ktorých sa úpravy týkajú:

    Odbor

    Ročník

    Predmet

    Tématický celok

    Auto opravár

    1. roč.

    Technické kreslenie

    Názorné zobrazovanie- 3 D

    Obrábač kovov

    1. roč.

    Technické kreslenie

    Technické zobrazovanie- 3 D

    Špecifické učivo

     

    3. roč.

    Technické kreslenie

    Kreslenie konštrukcií

    modelových zariadení

     

    2. roč.

    Technická estetika a dizajn

    Stupne dizajnu

    Kritéria dizajnu

    Aspekty dizajnu

    Modelár

    2. roč.

    Počítačové systémy

    Špeciálne efekty, bitmapy

    Rozvrhnutie dokumentu, vrstvy a štýly.

    Predmetová príprava a tlač

     

    3. roč.

    Počítačové systémy

    Úvod do kreslenia programov

    Práca s výkresovými súbormi

    Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

    1. roč.

    Technické kreslenie

    Technické zobrazovanie

    Mechanik počítačových sietí

    3. roč.

    Počítačová grafika

    Grafické dátové formáty, tvorba obrázkov a animácií pomocou špecializovaných programov

     

    4. roč.

    Počítačová grafika

    Tvorba grafiky, geografické počítačové systémy

    Operátor ekologických zariadení

    2. roč.

    Technické kreslenie

    Montážne výkresy. Moderné smery technickej dokumentácie.

    Grafická dokumentácia a kreslenie pomocou počítača.

     

    1. roč.

    Technické kreslenie

    Stroj. kreslenie, názorné zobrazovanie v 3 D, kreslenie technických výkresom – prieniky telies, rezy a prierezy.

    Mechanik nastavovač

    2. roč.

    Technické kreslenie

    Špecifické učivo (počítačová grafika – kreslenie stroj. súčiastok)

     

    3. roč.

    Technické kreslenie

    Počítačová grafika (aplikačné programy, spôsoby modelovania, simulácia procesov, ukladanie dát) a špecifické učivo.

    Mechanik strojov a zariadení

    1. roč.

    Technické kreslenie

    Technické zobrazovanie, zobrazovanie zložitých hranatých a rotačných telies

     

    2. roč.

    Technické kreslenie

    Špecifické učivo.

    Operátor v kovoobrábaní a službách

    2. roč.

    Technické kreslenie

    Moderné smery tvorby a spracovania technickej dokumentácie. Špecifické učivo zamerané na 3 D.

    Strojný mechanik

    1. roč.

    Technické kreslenie

    Technické zobrazovanie, názorné zobrazovanie v 3 D.

     

    3. roč.

    Technické kreslenie

    Počítačová grafika. Špecifické učivo.

     

    Jeden z počítačov zakúpených z prostriedkov EÚ

    Umiestnenie počítačov v učebni