Oznam

  Dňa 26.3.2018 od 7:30 do 10:00 h. sa uskutoční v zasadačke školy Kvapka krvi.

Informácie o ponuke štúdia

V školskom roku 2018/2019 otvárame nový maturitný odbor

2679 K mechanik - mechatronik.

Maturita popri zamestnaní

Chceš získať maturitu?

V školskom roku 2018/2019 otvárame kombinovanou formou nadstavbové štúdium v odbore

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení.

 

Prihláška na nadstavbové štúdium.pdf

 

Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť tajomníčke školy spolu s kópiou výučneho listu a vysvedčenia za 3. ročník.

Nedeľa 18. 3. 2018

Odpis vysvedčenia

Pri strate dokladov vydaných školou je na vystavenie odpisu potrebné predložiť

písomnú žiadosť.

Návštevy

Počet návštev: 4816155

Ponuka ubytovania

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24,
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria