Oznam

  Dňa 24.10.2018 o 15.30 h. sa uskutoční v kinosále školy Plenárne rodičovské združenie a následne o 16.00 h. triedne rodičovské združenie.

Maturita popri zamestnaní

Chceš získať maturitu?

V školskom roku 2018/2019 otvárame kombinovanou formou nadstavbové štúdium v odbore

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení.

Prihláška na nadstavbové štúdium STR.pdf

 

6476 L technicko-ekonomický pracovník

Prihláška na nadstavbové študium TEP.pdf

 

Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť tajomníčke školy spolu s kópiou výučneho listu a vysvedčenia za 3. ročník.

Utorok 23. 10. 2018

Odpis vysvedčenia

Pri strate dokladov vydaných školou je na vystavenie odpisu potrebné predložiť

písomnú žiadosť.

Návštevy

Počet návštev: 5376162

Ponuka ubytovania

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24,
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria