Informácie o ponuke štúdia

Chceš získať maturitu?

V školskom roku 2017/2018 otvárame kombinovanou formou nadstavbové štúdium v odbore

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení.

 

Prihláška na nadstavbové štúdium.pdf

 

Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť tajomníčke školy spolu s kópiou výučneho listu a vysvedčenia za 3. ročník.

Oznam

 

 

 

Štvrtok 17. 8. 2017

Odpis vysvedčenia

Pri strate dokladov vydaných školou je na vystavenie odpisu potrebné predložiť

písomnú žiadosť.

Návštevy

Počet návštev: 4270754

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 17.8.2017)
František Cingel (III.E)
Juraj Pavelka (III.A)

Ponuka ubytovania

Novinky

 • 14. 6. 2017
  Stalo sa už tradíciou, že naša škola pravidelne organizuje pre žiakov základných škôl prednášky z oblasti finančnej gramotnosti.
 • 14. 6. 2017
  Vzhľadom na pozitívne ohlasy odbor školstva a športu v spolupráci s firmou MGM & partners, s. r. o. realizoval  vzdelávací seminár REALITNÝ VODIČÁK
 • 5. 6. 2017 Od 8. – 12. 5. 2017 Spojená škola už druhýkrát hosťovala zahraničné tímy projektu No Enemies Violence – Equal Rights (NEVER) z Čiech, Poľska, Portugalska, Talianska a Turecka.
 • 29. 5. 2017
  Naši žiaci tretieho ročníka odbor mechanik hasičskej techniky v rámci hasičského krúžku  v priebehu roka si zvyšovali svoju odbornosť, ktorú upevňovali na odbornom výcviku na Hasičskej stanici v Sučanoch.  S blížiacim sa koncom školského roka za pomoci hasičov z DHZ Dra ...
 • 26. 5. 2017
  Skvelé umiestnenie martinského strojára, Marek Brisuda obhájil prvenstvo. V areáli Agrokomplexu v Nitre sa v dňoch 25. až 28. apríla uskutočnilo v poradí tretie slovenské finále vo frézovaní a sústružení na číslicovo riadených strojoch.
 • 25. 5. 2017 Ján Kupčuliak, žiak našej školy sa zapojil do súťaže Mladý slovenský vedec 2017.

Kontakt

 • Spojená škola
  Červenej armády 25,
  036 01 Martin
 • 043 400 11 10

Fotogaléria