• Aktuálne informácie, prihlášky a kontakty na zamestnávateľov zapojených v duálnom systéme vzdelávania na našej škole.
   • Školský psychológ informuje

   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    už niekoľko mesiacov žijeme v neštandardnej situácii, život však ide ďalej a vy, rodičia žiakov končiaceho ročníka ZŠ, v tomto čase uvažujete o budúcnosti svojich detí. Naša škola ponúka štúdium v mnohých zaujímavých študijných a učebných odboroch. Každoročne prijímame aj žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Ak máte doma  dieťa so ŠVVP s dôverou ho prihláste na štúdium v našej škole. Naši pedagogickí pracovníci majú bohaté, viacročné skúsenosti v práci s integrovanými žiakmi. Súčasne v škole funguje školský poradenský servis, ktorý monitoruje úspešne vzdelávanie začlenených študentov. Na vaše otázky v tomto smere radi odpovieme. Obráťte sa prosím, na personálne oddelenie, ktoré vás skontaktuje so školským psychológom.

     • Oznam pre elektrotechnikov

      19. 5. 2021

      Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov odborov mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik, mechanik počítačových sietí a elektromechanik silnoprúdová technika, že aj v tomto školskom roku si máte možnosť urobiť odbornú spôsobilosť v elektrotechnike § 21 podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009. Budete to potrebovať do Vašeho budúceho zamestnania.

     • YOUNG CAR MECHANIC

      14. 5. 2021

      V školskom roku 2019/2020 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru autoopravár mechanik zúčastnili prestížnej medzinárodnej súťaže s názvom Young Car Mechanic.

      Young Car Mechanic je medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným cieľom je spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy a nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu vozidiel motorových vozidiel.

    • Stredoškolská odborná činnosť v dištančnej forme
     • Stredoškolská odborná činnosť v dištančnej forme

      12. 5. 2021

      Cieľom SOČ je hľadať talentovaných a nadaných žiakov, podporovať ich prácu a rozvíjať ich odborno- teoretické a praktické schopnosti. Tak ako veľa vecí sa mení , zmenila sa tento školský rok aj organizácia 43. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

      Našťastie má naša škola študentov, ktorí sú ctižiadostiví, vzdelaní a majú chuť sa zúčastniť , aj napriek zložitej organizácii a sťaženej príprave. Hovorím o žiakoch tretieho a štvrtého ročníka Spojenej školy v Martine. V odbore 09–Strojárstvo, hutníctvo a doprava nás reprezentoval žiak III.C triedy Matúš Androvič s prácou ´´ Prestavba buginy´´ pod vedením učiteľa Ing. Petra Šidla. V odbore 12–Elektrotechnika, hardware, mechatronika nás reprezentovali žiaci IV.C triedy Martin Jurký a Dominik Brunčiak s prácou ´´Stavba CNC Lase´´ pod vedením majstra odborného výcviku Ing. Juraja Svobodu. Žiaci sa postupne cez okresné a krajs

     • Prvá online Olympiáda v anglickom jazyku v histórii školy

      2. 12. 2020

      Dňa 24.11. 2020 sa na našej škole uskutočnila historicky prvá online Olympiáda v anglickom jazyku, do ktorej sa zapojilo 14 žiakov. Tí najlepší angličtinári z najlepších súťažili online z prostredia svojich domovov prostredníctvom online prideleného gramatického testu cez Edupage.

      Po jeho vyhodnotení piati najlepší postúpili do ústnej časti pomocou aplikácie ZOOM, kde mali v jednej úlohe vytvoriť príbeh z obrázkov a v ďalšej úlohe reagovali na pridelenú role-play. Odborná komisia v zložení Mgr. Kačková, Ing. Sarnovská a Mgr. Fabrová hodnotili jednotlivé odpovede žiakov na základe splnenia zadania, interakcie a plynulosti vyjadrovania, jazykovej úrovne (gramatika a syntax) a rozsahu a správnosti použitej slovnej zásoby.

     • Informačná hodina v Turčianskej knižnici

      28. 9. 2020

      23.septembra 2020 sa trieda 1.D zúčastnila na informačnej hodine v Turčianskej knižnici s PaedDr. Evou Frankovou.

      Témou našej hodiny bola Práca s informáciami a oboznámenie žiakov s tým, kde môžu získať informácie, knihy a potrebný materiál ku štúdiu.

      Prvé publikované údaje o verejnej knižnici v Martine pochádzajú z roku 1924, kedy boli uverejnené aj prvé údaje o počte kníh verejnej knižnice.

     • Erasmus + Chrudim

      28. 9. 2020

      Naša škola ponúka široké spektrum činností a rôznych aktivít pre študentov, ale aj pre pedagógov. Študenti a rovnako tak aj pedagógovia majú možnosť vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikácie v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ sme sa spolu s ďalšími kolegami z našej školy zúčastnili vzdelávacej mobility zamestnancov. Rozšírili sme si odborné kompetencie v oblasti mechatroniky a defektoskopie materiálov. Vyskúšať, zažiť niečo nové a využiť príležitosť sme mohli na Strednej priemyselnej škole v Chrudimi, s ktorou má naša škola družbu už niekoľko rokov. Popri vzdelávaní nám zostalo trošku času aj na krátky relax a spoznávanie kultúrnych a prírodných zaujímavostí našich najbližších susedov v Čechách. Veľká vďaka patrí našim českým kolegom ktorí sa tam o nás príkladne starali. V nižšie uvedenej galérii máte možnosť vidieť niekoľko obrázkov z tohto programu.

     • Realitný vodičák 2019
     • Realitný vodičák 2019

     • 20.05.2019 09:41
     • Realitné centrum MGM  a Partners s podporou ŽSK opäť na našej škole uskutočnili prednášku , ktorá sa týkala informácií sveta realitného trhu.
     • viac
     • Tímový záchranár 2019
     • Tímový záchranár 2019

     • 26.04.2019 07:47
     • Dňa 17. apríla 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili jubilejného  10. ročníka vedomostno-športovej súťaže „Tímový záchranár 2019“. Súťaž určená študentom, ktorí študujú oblasť ochrany pred požiarmi, organizuje Žilinská Univerzita – fakulta bezpečnostného inžinierstva v spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany MV SR v Žiline – Považskom Chlmci, kde sa súťaž pravidelne aj koná. Našu školu reprezentovali dve dvojčlenné družstvá chlapcov z odboru mechanik hasičskej techniky.
     • viac
     • Významný športový úspech
     • Významný športový úspech

     • 26.04.2019 07:33
     • V našej škole sa skrývajú veľké športové talenty. Okrem kolektívnych športov máme aj športovcov individualistov.
      Takým je aj žiak tretieho ročníka Lukáš Kubička,
     • viac
   • Pracovná ponuka

   • Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

   • Prehliadka školy

  • Zvonenie

   Streda 23. 6. 2021
   • Atletický štadión

   • Otvárame štadión! - Obrázok 1

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri

   •  

     

     

  • Počet návštev

   Počet návštev: 9426744