• Expert geniality show – súťažili aj naši žiaci

      1. 12. 2021

      30. novembra 2021 si merali sily všetci stredoškoláci na Slovensku v súťaži Expert geniality show. Súťaží sa v šiestich oblastiach a z nich si každý súťažiaci vyberá dve ľubovoľné, v ktorých sa cíti byť najlepší z najlepších. Z našej školy súťažili žiaci z II. B a z II. E triedy. Na vypracovanie 50 otázok mali 60 minút a mohli si vybrať z oblastí: Od Dunaja k Tatrám, kde si preverovali vedomosti o Slovensku; Mozgolamy, ak majú radi logické myslenie a hádanky; Svetobežník, ak sa radi orientujú vo svetových zaujímavostiach a udalostiach; Tajomstvá prírody si volili tí, ktorých zaujíma tajuplný svet zvierat, rastlín a neživej prírody; Do you speak English? je oblasť ako stvorená pre milovníkov angličtiny a športoví maniaci rovno siahli po oblasti Góly, body, sekundy. Ako naši žiaci obstáli v porovnaní s ostatnými súťažiaci zistíme v januári, veríme, že sa medzi nimi nájde nie jeden, ale n

     • Automechanici v duálnom systéme

      15. 11. 2021

      Spojená škola v Martine ponúka okrem požadovaných odborov od zamestnávateľov, ktoré sú uvedené v náborovom letáku aj možnosť štúdia v odbore autoopravár mechanik.

      Každoročne sa koná v mesiacoch november - december výber žiakov 1. ročníka pre autoservisy, ktoré o študentov prejavia záujem Všetky autoservisy spolupracujúce so Spojenou školou v duálnom systéme vzdelávania sú certifikované a žiaci po úspešných pohovoroch, podpisujú so servismi učebné zmluvy. Žiaci praxujú počas 1. ročníka v dielni školy a v 2. a 3. ročníku v zmluvných autoservisoch. Benefitom pre študentov je prospechové štipendium, odmena za produktívnu prácu aj prax v značkovom autoservise. O možnostiach štúdia v odbore autoopravár mechanik o servisoch, kde je možné sa pripravovať na budúce povolanie Vám radi poskytnú informácie koordinátori pre duálne vzdelávanie

     • Druhá šanca knihám

      9. 11. 2021

      V spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine naša škola získala niekoľko desiatok vyradených kníh vo veľmi dobrom stave. Takto zachovalé knihy môžu poslúžiť ešte ďalším milovníkom čítania, preto sme neodmietli ponúkanú možnosť a knihy sú k dispozícii v učebni 308. Každý, kto má o knihu záujem, môže si ju počas prestávky vziať. Môže si ju nechať, prípadne po prečítaní vrátiť. Počas prestávky žiakom ochotne učebňu otvoria vyučujúce z kabinetu 309. Sme radi a vďační, že aj týmto spôsobom môžeme rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov a rozširovať zbierku našich čitateľských zážitkov. Mgr. Bročková

    • Aktuálne informácie, prihlášky a kontakty na zamestnávateľov zapojených v duálnom systéme vzdelávania na našej škole.
   • Prehliadka školy

   • Poď sa doučovať

   • Pracovná ponuka

   • Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

  • Zvonenie

   Piatok 3. 12. 2021
   • Atletický štadión

   • Otvárame štadión! - Obrázok 1

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri

   •  

     

     

  • Počet návštev

   Počet návštev: 9771225