• Odborná stáž v Chrudimi

   • Milí študenti,

    aj v tomto školskom roku sa môžu študenti druhých a tretích ročníkov odborov :

       2682 K mechanik počítačových sietí

       2697 K mechanik elektrotechnik

       2679 K mechanik - mechatronik

    prihlásiť na odbornú stáž v partnerskej škole Strednej priemyselnej škole v Chrudimi, ktorá bude prebiehať v dňoch od 19.4 do 2.5.2020 v rámci projektu Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti mechatroniky a defektoskopie materiálov v rámci programu Erasmus+   2019-1-SK01-KA102-060530.

    Prihlášky si môžete vyzdvihnúť u Mgr. K. Drbiakovej a je potrebné ich odovzdať do 10.2.2020.

    http://ssmt.edupage.org/photos/skin/slide/thumbs/fit_top255x79trlogo.jpg

    • 3693 K technik energetických zariadení budov
    • V školskom roku 2020/2021 otvárame nový študijný odbor.
    • 3693 K technik energetických zariadení budov
    • V školskom roku 2020/2021 otvárame nový študijný odbor.
    • 3693 K technik energetických zariadení budov
    • V školskom roku 2020/2021 otvárame nový študijný odbor.
   • Ocenenie Lukáša Kubičku
    • Ocenenie Lukáša Kubičku
    • 13. 1. 2020
    • Dňa 28.11.2019 v Dolnom Kubíne sa konalo

     Slávnostné oceňovanie žiakov stredných škôl za výskum, vedu a šport.

     Z našej školy bol ocenený žiak štvrtého ročníka Lukáš Kubička za úspešnú reprezentáciu Slovenska a našej školy v atletike a cezpoľnom behu.

    • Čítať viac
    • EXKURZIA OSVIENČIM
    • 16. 12. 2019
    • V rámci zážitkového vyučovania predmetu Dejepis, naša škola organizuje každý rok exkurziu do Osvienčimu a Krakova. Dňa 10.12.2019 žiaci druhých ročníkov sa zúčastnili exkurzie. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkmi pripomínajúcimi svetu zvrátenosť a obludnosť nacistického režimu.

    • Čítať viac
    • Súťaž Expert geniality show
    • 10. 12. 2019
    • 28. novembra 2019 sa počas piatej vyučovacej hodiny zapojili do celoslovenskej súťaže Expert geniality show žiaci z tried 1. A, 1. C, 2. A, 2. B, 3. F a 3. G. Vyberali si dve zo šiestich oblastí, v ktorých sa porovnajú so svojimi rovesníkmi z iných stredných odborných škôl. Výsledky sa dozvieme v januári a dúfajme, že nejaký expert sa nájde aj na našej škole.

    • Čítať viac
    • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl
    • 28. 11. 2019
    • V dňoch 19. – 20.11.2019 sa konal 15.ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl na SOŠ technickej v Čadci.

     Súťaže sa zúčastnili žiaci: Jakub Lang a Martin Mrváň z 3.A triedy odboru mechanik strojov a zariadení.

     Ako škola sme v kategórii družstiev v zložení: Jakub Lang, Martin Mrváň obsadili 2.miesto a v kategórii jednotlivcov sa náš študent Martin Mrváň umiestnil na 3.mieste.

    • Čítať viac
    • ABSURDNÁ DRÁMA očami študentov IV.B
    • 26. 11. 2019
    • ktorí sa 25.11.2019 spolu s vyučujúcou SJL PaedDr. Evou Frankovou zúčastnili na netradičnej hodine v regionálnej knižnici.

     Absurdná dráma ( z. lat. absurdus – nezmysel) je pomenovanie pre dramatický text s osobitnou štruktúrou, ktorý porušuje tradičné významové a formálne postupy divadelnej hry. Nemá súvislý dej, chýba v nej zápletka, hrdina je osamelý, bezmocný, neschopný komuni-kovať s postavami, monológy sú nelogické, repliky nezmyselné, unikajú súvislosti...

    • Čítať viac
    • Dnešným študentom nežná revolúcia veľa nehovorí
    • 22. 11. 2019
    • A to nielen preto, že v učebniciach sa táto téma rozoberá len okrajovo. Jednoducho prelomové udalosti našej histórie nezažili. Tí starší majú spomienky zase veľmi živé...

     Študenti 3.A triedy s PaedDr. Evou Frankovou sa takejto besedy zúčastnili v Turčianskej knižnici dňa 19.11.2019.

     Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva.

    • Čítať viac
  • Počet návštev

   Počet návštev: 7208005
  • Zvonenie

   Pondelok 27. 1. 2020
   • Partneri

   •  

     

     

  • Fotogaléria

   • ocenenie_lukas_kubicka
   • Slávnostné otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska
   • Literarna_exkurz_Orava
   • luzcka_kultura
   • benikovsky
   • solid_19
   • kniznica_2019
   • Realitny vodicak
   • Tímový záchranár 2019