• Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Spojenej škole v Martine
  • Novinky

     • Matematický klokan

      Náš život v školskom roku 2019/20 tri a pol mesiaca fungoval inak, ako sme boli zvyknutí. Vzdelávanie nevynímajúc. Aj učitelia a žiaci, sa museli zo dňa na deň prispôsobiť novým podmienkam. Nebolo to jednoduché.

      Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan. Testy smutne v školách čakali na žiakov. Neostávalo iné riešenie, ako súťažiť online.

     • Otvárame štadión!

      V stredu 2. septembra 2020 o 10.00 hodine za účasti oficiálnych hostí, atlétov, študentov školy a verejnosti otvoria atletický štadión pri Spojenej škole v Martine.

      Myšlienka postaviť v našom meste atletický areál je stará už niekoľko rokov. Pred deviatimi rokmi vzniklo Občianske združenie „Výstavba štadióna pri Spojenej škole v Martine“, ktoré združilo zapálených ľudí a začalo pracovať na dokumentácii a samotnej realizácii atletického štadióna. V minulom roku sa myšlienku podarilo pretaviť do konkrétneho projektu. Schvaľovacie procedúry sa dostali do finálnej podoby. Dvanásteho decembra 2019 sa prvé stavebné stroje zahryzli do terénu a po takmer deviatich mesiacoch bolo dielo hotové. Krásny projekt a krásny štadión – aj tak by sa dalo nazvať úsilie a nadšenie členov združenia. Podarilo sa to, v čo už málokto veril. Šoféri a chodci, ktorí v zime a na jar prechádzali martinským slimákom,

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

      Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

      Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

     • Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

      Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek. Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa

     • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

      Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

      V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

   • Olympiáda v anglickom jazyku

    Olympiáda v anglickom jazyku

    26.11.2018 12:40
    Dňa 20. novembra 2018 sa na našej škole konal 29. ročník tejto súťaže.

    Olympiáda v anglickom jazyku

    Zapojilo sa 28 žiakov z mnohých tried . Zmerali si svoje sily v anglickej gramatike , slovnej zásobe, v počúvaní s porozumením a čítaní s porozumením. Šiesti najlepší postúpili na ústnu časť , ktorá obsahovala opis obrázku a voľný rozhovor.

    Výsledková listina :  

    1.  Jakub Mihálik
    2.  Miroslav Ovsák
    3.  Richard Vidrich

    Do okresného kola postupuje a našu školu bude reprezentovať  Miroslav Ovsák z 3.C triedy.

    Všetkým účastníkom ďakujeme a najúspešnejším gratulujeme !

    Ing. Miroslav Glonek

    Ing. Mária Calíková PhD.

   • Divadelné predstavenie Zločin a trest v Mestskom divadle v Žiline

    Divadelné predstavenie Zločin a trest v Mestskom divadle v Žiline

    06.11.2018 09:37
    25. októbra 2018 triedy 4. A a 4. B navštívili Mestské divadlo v Žiline

    25. októbra 2018 triedy 4. A a 4. B navštívili Mestské divadlo v Žiline, aby zhliadli inscenáciu Zločin a trest, ktorej podkladom bol rovnomenný román od F. M. Dostojevského. Žiaci mali možnosť preniknúť do podstaty psychológie hlavnej postavy Rodiona Raskoľnikova a vnímať zároveň vonkajšie vplyvy a sociálne prostredie ovplyvňujúce konanie postavy. Z predstavenia si odniesli plnohodnotný zážitok z vynikajúcich hereckých výkonov a skompletizovali si pohľad na toto dielo.

    FOTOGALÉRIA

   • SPOJENÁ ŠKOLA NA ERASMUS DAY V ŽILINE

    SPOJENÁ ŠKOLA NA ERASMUS DAY V ŽILINE

    26.10.2018 12:19
    Dňa 17.10.2018 sme reprezentovali našu školu na UNIZE na akcii Europe Direct Žilina pod názvom Project fair – prezentácia projektov podporených zo zdrojov EÚ.
    Predstavili sme náš ukončený projekt  KA2 NO ENEMIES VIOLENCE – EQUAL RIGHTS, ktorý bol Národnou agentúrou zaradený medzi projekty, ktoré predstavujú dobré príklady praxe. Ďalej Mgr. Katarína Drbiaková predstavila ukončený projekt KA1 Rozšírenie odborných kompetencií žiakov v oblasti pneumatických a hydraulických systémov a inovácia školských vzdelávacích programov strojárskych odborov. Spoločnosť nám robili účastníci zahraničných mobilít: Lukáš Gašpar, Kennet Musonda a Adam Szimanský, ktorí sa zároveň zúčastnili organizovaných súťaží v rámci ERASMUS DAY.
    Hlavným cieľom podujatia bolo prezentovať úspešné projekty, ktoré sa realizujú v Žilinskom kraji, výmena informácií a nadviazanie nových kontaktov pre budúcu spoluprácu.
    Mgr. Andrea Fabrová
     
     
   • Futurikon 4

    Futurikon 4

    26.10.2018 10:20
    Tak, ako minulý školský rok  31. mája 2018,  tak aj tento školský rok 20. septembra 2018 Žilinská Univerzita   usporiadala pre študentov stredných škôl  zážitkový deň s technológiami budúcnosti pod názvom FUTURIKON 4.
    Tohto, v poradí už štvrtého ročníka sa zúčastnili aj žiaci II.C. triedy našej školy. V rámci výstavných stánkov, kde si žiaci mohli otestovať a oboznámiť sa s prácami poslucháčov Žilinskej Univerzity, najväčší záujem prejavili o programovanie NC stroja a práce  študentov fakulty elektrotechniky a informačných technológií.  Nemalý záujem prejavili aj o programovanie a aplikácie firmy Global Logic Slovensko a ich využitie v bežnom živote ako aj v priemysle.
    Pretože už boli na minulom ročníku, kde spoznali atmosféru a rozsah podujatia, využili možnosť v tomto ročníku prihlásiť sa do workshopov a zúčastniť sa v riešení úloh týchto workshopov.  Celkom sa zapojilo a prihlásilo 8 žiakov do týchto workshopov:
    - Vývoj počítačových hier
    - Riadenie moderných elektrických motorov BD215
    - Naprogramuj si robota
    - Poď riadiť priemyselného robota
    - Optimalizácie a simulácie v doprave
    Na záver úspešných účastníkov workshopov čakalo losovanie o zaujímavé ceny. S poľutovaním sme mohli konštatovať, že pri losovaní sa šťastie na našich žiakov neusmialo.
    Na záver sa všetci jednohlasne dohodli, že nevynechajú možnosť zúčastniť sa piateho ročníka a v mnohých sa utvrdilo presvedčenie úspešného ukončenia štúdia a pokračovania v štúdiu  na Žilinskej Univerzite.
    Ing. Anton Mäčko
   • Múzeum holokaustu v Seredi a Zubria zvernica v Topolčiankach

    Múzeum holokaustu v Seredi a Zubria zvernica v Topolčiankach

    26.10.2018 10:26
    Dňa 18.10. 2018 sme spolu so žiakmi prvých ročníkov Spojenej školy navštívili múzeum holokaustu v Seredi a zubriu zvernicu v Topolčiankach.
    V období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila.
    Tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky a autentické miesto, ktoré sa viaže k tragickému obdobiu „riešenia židovskej otázky na Slovensku“ počas druhej svetovej vojny. Sereď je jediným miestom na Slovensku, kde sa zachovali pôvodné objekty tábora. V máji 2009 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. . Na úvod sme si pozreli dokument o tých, ktorí prežili holokaust. Nasledovala prehliadka expozície.  Múzeum  svetovej  úrovne,  s obrovskou výpovednou hodnotou, oslovilo aj našich žiakov.
    V zubrej zvernici sme sa zoznámili so životom najväčšieho Európskeho cicavca na Slovensku, ktoré je možné len v dubových lesoch Tribeča, v zubrej obore neďaleko Topoľčianok.
    Najväčšieho európskeho cicavca zubra hrivnatého , ktorý kedysi žil vo voľnej prírode aj na Slovensku a takmer zmizol zo zemského povrchu, sa podarilo zachrániť chovom v zajatí. Prvé pokusy o prinavrátenie zubrov do voľnej prírody sa uskutočnili na Poloninách. Vďaka ľudskej starostlivosti je v súčasnosti zubor vyradený z červenej knihy ohrozených živočíchov a vyhlásený za chránený živočíšny druh.
    Mgr. Zdenka Šrancová, Mgr. Boris Ťažký
     
  • Počet návštev

   Počet návštev: 7975026
  • Zvonenie

   Nedeľa 27. 9. 2020
   • Ponuka práce

   • Partneri

   •  

     

     

  • Fotogaléria

   • ocenenie_lukas_kubicka
   • Slávnostné otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska
   • Literarna_exkurz_Orava
   • luzcka_kultura
   • benikovsky
   • solid_19
   • kniznica_2019
   • Realitny vodicak
   • Tímový záchranár 2019
   • Matem_kengura_2019
   • Expert geniality (2019)
   • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní (2019)