• Erasmus Poľsko Wroclaw 2022
     • Erasmus Poľsko Wroclaw 2022

      30. 6. 2022

      Vybraní žiaci našej školy sa nedávno, ku koncu školského roka 2022 zúčastnili 2 týždňovej odbornej stáže v Poľsku. Aktivita-mobilita prebehla prostredníctvom programu ERASMUS+ do ktorého sa naša škola pravidelne zapája.
      ERASMUS je vzdelávací projekt, ktorý do školského vzdelávania zahŕňa medzinárodnú spoluprácu.
      Vytvára činnosti, ktoré majú interkultúrny charakter a zahŕňajú inovácie určené na zlepšenie kvality výučby a vzdelávania.
      Zúčastnení študenti si počas tejto návštevy zvýšili svoje odborné vedomosti, získali ďalšie zručnosti a jazykové schopnosti. Rozšírili si nové obzory nielen v zahraničných firmách, ale aj v poľskom vzdelávacom centre.
      Počas tejto mobility mali mnoho možností a príležitostí spoznávať krásy historického mesta Wroclaw a zároveň sa zoznámiť so susedskou poľskou kultúrou.
      Nadobudli tak určite nové vedomosti, zvýšili si rozhľad a úroveň jazykových znalostí. Novonad

     • Po stopách našich predkov

      23. 6. 2022

      V tomto školskom roku sme opäť nadviazali na tradíciu exkurzií – Po stopách našich predkov - mladý Slovák“.

      Dňa 9.6.2022 sa žiaci tried I.A,B,C zúčastnili exkurzie v Seredi a v Nitre.

      V Seredi sme navštívili Múzeum holokaustu. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Počas druhej svetovej vojny boli z neho deportovaní slovenskí Židia. Putovali do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov. Súčasťou múzea je organizovanie vzdelávacích projektov. My sme sa zúčastnili prednášky spojenej s diskusiou na tému: „Deti a holokaust“.

     • Paulinyho Turiec 2022

      22. 6. 2022

      Poézia a próza. Dva pojmy, ktoré v sebe ukrývajú city, krásu a umenie.

      I naši žiaci píšu krásu ukrytú vo svojich príbehoch. Ich hodnotu ocenili aj v literárnej súťaži študujúcej mládeže vo vlastnej tvorbe – Paulinyho Turiec, kde sa náš študent Maroš Bíly z II. A triedy umiestnil na 2. mieste (próza) v II. kategórii (žiaci stredných škôl).

     • Milí maturanti,

      24. 5. 2022

      blíži sa termín ústnych maturitných skúšok, ktoré so sebou prinášajú rôzne pocity a emócie, medzi ktoré môžu pravdepodobne patriť obavy, strach, nervozita, stres, ...

      Byť v miernom napätí a strese je v danej situácii prirodzené a v poriadku. Pomocou uvedených rád a tipov sa môžete pokúsiť so stresom „zatočiť“ a cítiť sa istejšie:

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

      13. 5. 2022

      Vo štvrtok 12. mája 2022 sa po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou Covid 19 opäť uskutočnila humánna akcia „Študentská kvapka krvi“.

      Celkom 34 študentov darovalo svoju najvzácnejšiu životodarnú tekutinu pre tých čo ju potrebujú na záchranu života. Prvodarcov bolo 28 a mobilný výjazd národnej transfúznej služby SR odoberal krv študentom a aj pedagógom celé dopoludnie.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      6. 5. 2022

      Klokan

      Matematický klokan opäť zavítal do našej školy. V matematickej súťaži si 11. apríla 2022 naši žiaci mali možnosť porovnať matematické vedomosti s rovesníkmi na štyroch kontinentoch. Súťažilo 14 žiakov v dvoch kategóriách: Kadet (žiaci prvého a druhého ročníka) – 6 žiakov a Junior (žiaci tretieho ročníka) – 8 žiakov. V najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži na svete sa spomedzi našich žiakov najlepšie umiestnili: v kategórii Kadet - Alexander Novák, na 87.mieste (súťažilo 2161 súťažiacich) a v kategórii Junior – Filip Kakalej, na 108. mieste (súťažilo 1039 súťažiacich).

    • 77. výročie oslobodenia mesta Martin
     • 77. výročie oslobodenia mesta Martin

      13. 4. 2022

      V utorok 12. apríla 2022 sme si pripomenuli v kinosále našej školy 77. výročie oslobodenia mesta Martin od nemeckých okupačných vojsk Červenou armádou. O privítanie hostí a moderátorské vstupy sa postaral náš žiak Peter Otruba z II. C a báseň zarecitovala žiačka Lucie Meznerová z I. C. Spomedzi hostí so svojím príhovorom vystúpil pán Jozef Lovás, člen Klubu vojakov, ktorý podrobne priblížil postup vojsk pri oslobodení a zdôraznil potrebu mieru v spoločnosti. Ján Danko, primátor mesta Martin, vo svojom príhovore citoval slová Karola Kuzmányho poukazujúc na potrebu vzdelania, aktivity, práce a morálnych zásad, ktoré mladú generáciu posúvajú vpred a učia ju brániť demokratické princípy. Po zhliadnutí videofilmu o podrobnostiach oslobodenia Martina z 11. apríla 1945 si mohli hostia aj žiaci pozrieť výstavu dobových zbraní vďaka členom Klubu vojenskej histórie Bojovník. Veríme, že možnosť vid

    • Aktuálne informácie, prihlášky a kontakty na zamestnávateľov zapojených v duálnom systéme vzdelávania na našej škole.
   • Prehliadka školy

   • Poď sa doučovať

  • Zvonenie

   Sobota 2. 7. 2022
   • Pracovná ponuka

   • Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

   • Atletický štadión

   • Otvárame štadión! - Obrázok 1

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri

   •  

     

     

  • Počet návštev

   Počet návštev: 55240