• Okresné kolo v bedmintone

      29. 11. 2023

      V mesiaci november prebieha viacero športových súťaží, na ktorých sa zúčastňujú aj naši študenti a študentky. Dňa 28.11.2023 sa uskutočnili okresné majstrovstvá v bedmintone družstiev stredných škôl okresu Martin.

      Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Nikolas Piták, Radoslav Bače a žiačky Martina Faziková, Nina Hrabovská. Vo vyrovnaných zápasoch získali cenné skúsenosti a v konkurencii družstiev stredných škôl podali dobré výkony na ihrisku.

     • Hravo o finančnej gramotnosti

      27. 11. 2023

      4. B a 4. C sa v druhej polovičke októbra zúčastnili školských kôl hry Finančná sloboda v spolupráci s firmou OVB, ktorú reprezentoval Ing. Peter Matis a celú hru viedol a usmerňoval. Žiaci sa naučili zaujímavosti o fungovaní a vývoji na finančnom trhu, základné princípy sporenia, poistenia a investovania. Hra ich natoľko pohltila, že ani nevnímali plynúci čas a sústredili sa len na to, aby zvíťazili. Najlepšie dvojice z oboch tried sa zúčastnili aj regionálneho kola v Žiline, kde súperili s ostatnými dvojicami stredoškolákov zo Žilinského kraja. Hoci sa na stupňoch vížazov neocitli, opäť získali novú skúsenosť a to veľmi príjemnou formou súťaže.

     • NOVEMBER V ZNAMENÍ JAZYKOVÝCH OLYMPIÁD

      22. 11. 2023

      Mesiac november sa na našej škole niesol v znamení olympiád z anglického, nemeckého a tentokrát aj z ruského jazyka. Študenti si zmerali svoje jazykové zručnosti a boli odbornými porotami hodnotení na základe gramatického testu a tí najlepší, ktorí sa prebojovali do ústneho kola, boli hodnotení na základe splnenia zadania, interakcie a plynulosti vyjadrovania, jazykovej úrovne (gramatika a syntax) a rozsahu a správnosti použitej slovnej zásoby.

     • Pietna spomienka na Francúzov

      3. 11. 2023

      V doline Malá Pod skalou sa pred 78 rokmi stala tragická udalosť. Nemecká špeciálna protipartizánska jednotka v súčinnosti s členmi Hlinkovej gardy 26. marca 1945, iba dva týždne pred oslobodením Martina, prepadla partizánsky tábor pod Flochovou a zabila dvoch francúzskych partizánov – Georga laurensa a Antoina Mariusa Jannoneho. Od roku 2016 sa o pietne miesto, kde sa partizánsky tábor na sklonku vojny nachádzal a kde padli obaja Francúzi, starajú žiaci Spojenej školy v Martine. Na pietnej spomienke sa okrem stovky žiakov zúčastnili aj bývalý riaditeľ školy Jozef Zanovit a súčasný riaditeľ Milan Žingor. O historickej udalosti žiakom porozprával pracovník školy Milan Petržel.

   • Aktuálne informácie, prihlášky a kontakty na zamestnávateľov zapojených v duálnom systéme vzdelávania na našej škole.
   • Futurikon 4
    • Futurikon 4

    • 26.10.2018 10:20
    • Tak, ako minulý školský rok  31. mája 2018,  tak aj tento školský rok 20. septembra 2018 Žilinská Univerzita   usporiadala pre študentov stredných škôl  zážitkový deň s technológiami budúcnosti pod názvom FUTURIKON 4.
    • Tohto, v poradí už štvrtého ročníka sa zúčastnili aj žiaci II.C. triedy našej školy. V rámci výstavných stánkov, kde si žiaci mohli otestovať a oboznámiť sa s prácami poslucháčov Žilinskej Univerzity, najväčší záujem prejavili o programovanie NC stroja a práce  študentov fakulty elektrotechniky a informačných technológií.  Nemalý záujem prejavili aj o programovanie a aplikácie firmy Global Logic Slovensko a ich využitie v bežnom živote ako aj v priemysle.
     Pretože už boli na minulom ročníku, kde spoznali atmosféru a rozsah podujatia, využili možnosť v tomto ročníku prihlásiť sa do workshopov a zúčastniť sa v riešení úloh týchto workshopov.  Celkom sa zapojilo a prihlásilo 8 žiakov do týchto workshopov:
     - Vývoj počítačových hier
     - Riadenie moderných elektrických motorov BD215
     - Naprogramuj si robota
     - Poď riadiť priemyselného robota
     - Optimalizácie a simulácie v doprave
     Na záver úspešných účastníkov workshopov čakalo losovanie o zaujímavé ceny. S poľutovaním sme mohli konštatovať, že pri losovaní sa šťastie na našich žiakov neusmialo.
     Na záver sa všetci jednohlasne dohodli, že nevynechajú možnosť zúčastniť sa piateho ročníka a v mnohých sa utvrdilo presvedčenie úspešného ukončenia štúdia a pokračovania v štúdiu  na Žilinskej Univerzite.
     Ing. Anton Mäčko
    • Naspäť na zoznam článkov
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
   • Prehliadka školy

   • Ponuka práce

  • Zvonenie

   Štvrtok 7. 12. 2023
   • Atletický štadión

   • Otvárame štadión! - Obrázok 1

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri

   •  

     

     

  • Počet návštev

   Počet návštev: 1108285