• Erasmus +

   • Milí študenti,

    aj v tomto školskom roku sa môžu študenti druhých a tretích ročníkov odborov :

     

    prihlásiť na odbornú stáž v partnerskej škole Strednej priemyselnej škole v Chrudimi, ktorá bude prebiehať v dňoch od 24.4 do 7.5.2022 v rámci projektu Získanie odborných kompetencií v oblasti elektronicky riadených systémov budov v rámci programu Erasmus+   2022-1-SK01-KA122-VET 000072636.

    Prihlášky si môžete vyzdvihnúť u Mgr. K. Drbiakovej a je potrebné ich odovzdať do 31.3.2023.

     

    http://ssmt.edupage.org/photos/skin/slide/thumbs/fit_top255x79trlogo.jpg

     • Stredoškolská odborná činnosť na našej škole

      10. 3. 2023

      „Cieľom SOČ je hľadať talentovaných a nadaných žiakov, podporovať ich prácu a rozvíjať ich odborno- teoretické a praktické schopnosti.“

      Našťastie má Naša škola stále študentov, ktorí sú ctižiadostiví, vzdelaní a majú chuť sa zúčastniť . Tohto 45.ročníka SOČ sa na našej škole zúčastnilo celkovo 15 študentov so svojimi prácami v odboroch 09–Strojárstvo, hutníctvo a doprava, 11 Informatika, 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika, 15 Ekonomika a riadenie. Po prezentácii a obhajobe prác pred odbornými komisiami postúpili do okresného kola SOČ študenti Peter Jánoš I.B s prácou Školský dron, Šimon Prídavok III.B – Robotické auto, Michal Mrozek II.E – Darček pre mamu, Richard Vangel IV.B – Ozubené kolesá a ich modelovanie v programe Solid WORKS.

     • Máme experta!

      21. 2. 2023

      30. novembra 2022 sa 27 žiakov našej školy zúčastnilo celoslovenskej súťaž Expert geniality show, ktorú každoročne usporadúva OZ Talentída. Svoje vedomosti si s rovesníkmi merali žiaci 4. C, 2. C a niekoľko odvážlivcov z iných tried. Súťažilo sa v kategóriách Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy a Do you speak English?

     • Deň bezpečného internetu 2023

      7. 2. 2023

      Vznikol v roku 2004 so zámerom upozorniť na ochranu súkromných údajov na internete. Hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť o internete a sociálnych sieťach. Taktiež podnecuje zodpovedné a bezpečne využívanie internetu s dôrazom na ochranu detí a mladých ľudí, ktorí sú v online prostredí ohrození najviac.

     • PODPORNÁ SKUPINA v CPaP Martin

      23. 1. 2023

      Centrum poradenstva a prevencie (CPaP) v Martine vytvorilo koncept podporných skupín pre žiakov stredných škôl, ktoré budú zamerané na podporu duševného zdravia mladých ľudí. Bude sa jednať o uzavretú skupinu s max. počtom 12 študentov, ktorá bude realizovaná raz týždenne po dobu 10 týždňov. Bližšie podmienky a kontakty – pozri priloženú infografiku.

     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM A NEMECKOM JAZYKU

      21. 12. 2022

      V polovici novembra tohto roku sa opäť stretli najlepší angličtinári a nemčinári našej školy, aby si zmerali sily na školskom kole Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.

      Po úvodných testoch z anglického jazyka, ktoré ako vždy obsahovali znalosti z gramatiky, počúvania a čítania v cudzom jazyku sa do finále z 26 zúčastnených prebojovali 5 študenti, ktorí si potom ešte zmerali sily v rozprávaní. Snažili sa vytvoriť príbeh z predložených materiálov a porozprávať sa v takzvanej „hre úloh“. Porota Olympiády v anglickom jazyku v zložení: predseda - Mgr. Barbora Kačková a členky – Ing. Tatiana Sarnovská a Mgr. Andrea Fabrová potom bodovým hodnotením určili 3 najlepších. Víťazstvo zobral Šimon Paulovič zo IV.A s celkovým počtom 64 bodov, na druhom mieste sa umiestnil Kristián Hrančo, I.C trieda s počtom 57 bodov a tretiu priečku získal Tomáš Volna s 55 bodmi z II. B triedy.

    • Aktuálne informácie, prihlášky a kontakty na zamestnávateľov zapojených v duálnom systéme vzdelávania na našej škole.
   • Futurikon 4
    • Futurikon 4

    • 26.10.2018 10:20
    • Tak, ako minulý školský rok  31. mája 2018,  tak aj tento školský rok 20. septembra 2018 Žilinská Univerzita   usporiadala pre študentov stredných škôl  zážitkový deň s technológiami budúcnosti pod názvom FUTURIKON 4.
    • Tohto, v poradí už štvrtého ročníka sa zúčastnili aj žiaci II.C. triedy našej školy. V rámci výstavných stánkov, kde si žiaci mohli otestovať a oboznámiť sa s prácami poslucháčov Žilinskej Univerzity, najväčší záujem prejavili o programovanie NC stroja a práce  študentov fakulty elektrotechniky a informačných technológií.  Nemalý záujem prejavili aj o programovanie a aplikácie firmy Global Logic Slovensko a ich využitie v bežnom živote ako aj v priemysle.
     Pretože už boli na minulom ročníku, kde spoznali atmosféru a rozsah podujatia, využili možnosť v tomto ročníku prihlásiť sa do workshopov a zúčastniť sa v riešení úloh týchto workshopov.  Celkom sa zapojilo a prihlásilo 8 žiakov do týchto workshopov:
     - Vývoj počítačových hier
     - Riadenie moderných elektrických motorov BD215
     - Naprogramuj si robota
     - Poď riadiť priemyselného robota
     - Optimalizácie a simulácie v doprave
     Na záver úspešných účastníkov workshopov čakalo losovanie o zaujímavé ceny. S poľutovaním sme mohli konštatovať, že pri losovaní sa šťastie na našich žiakov neusmialo.
     Na záver sa všetci jednohlasne dohodli, že nevynechajú možnosť zúčastniť sa piateho ročníka a v mnohých sa utvrdilo presvedčenie úspešného ukončenia štúdia a pokračovania v štúdiu  na Žilinskej Univerzite.
     Ing. Anton Mäčko
    • Naspäť na zoznam článkov
   • Prehliadka školy

   • Duálne vzdelávanie 2023/2024

  • Zvonenie

   Pondelok 27. 3. 2023
   • Atletický štadión

   • Otvárame štadión! - Obrázok 1

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri

   •  

     

     

  • Počet návštev

   Počet návštev: 604573