• Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Spojenej škole v Martine
  • Novinky

     • Matematický klokan

      Náš život v školskom roku 2019/20 tri a pol mesiaca fungoval inak, ako sme boli zvyknutí. Vzdelávanie nevynímajúc. Aj učitelia a žiaci, sa museli zo dňa na deň prispôsobiť novým podmienkam. Nebolo to jednoduché.

      Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan. Testy smutne v školách čakali na žiakov. Neostávalo iné riešenie, ako súťažiť online.

     • Otvárame štadión!

      V stredu 2. septembra 2020 o 10.00 hodine za účasti oficiálnych hostí, atlétov, študentov školy a verejnosti otvoria atletický štadión pri Spojenej škole v Martine.

      Myšlienka postaviť v našom meste atletický areál je stará už niekoľko rokov. Pred deviatimi rokmi vzniklo Občianske združenie „Výstavba štadióna pri Spojenej škole v Martine“, ktoré združilo zapálených ľudí a začalo pracovať na dokumentácii a samotnej realizácii atletického štadióna. V minulom roku sa myšlienku podarilo pretaviť do konkrétneho projektu. Schvaľovacie procedúry sa dostali do finálnej podoby. Dvanásteho decembra 2019 sa prvé stavebné stroje zahryzli do terénu a po takmer deviatich mesiacoch bolo dielo hotové. Krásny projekt a krásny štadión – aj tak by sa dalo nazvať úsilie a nadšenie členov združenia. Podarilo sa to, v čo už málokto veril. Šoféri a chodci, ktorí v zime a na jar prechádzali martinským slimákom,

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

      Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

      Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

     • Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

      Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek. Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa

     • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

      Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

      V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

   • Višňový sad

    Višňový sad

    12.12.2017 13:08
    Pokračujúc v línií divadelných predstavení, ktoré sme začali 27. septembra 2017
    hrou Vojna nemá ženskú tvár o účasti žien vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941 - 1945 sme 14. 11. 2017 navštívili divadelné predstavenie Slovenského komorného divadla - Višňový sad. Triedy II. A, III. B a IV. A spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Bročkovou, Mgr. Šrancovou a Mgr. Žingorovou zhliadli nový pohľad na ruskú klasiku od Antona Pavloviča Čechova. Herci v sivých kostýmoch predstavovali starú odchádzajúcu generáciu a nová, pripomínajúca skôr súčasnosť, bola oblečená v súčasnom oblečení. Čechov poukázal na problém "zladenia sa" týchto odlišných  typov ľudí, pričom nikomu nenadŕžal, každému nechal životný priestor, aby sa so svojimi traumami vyrovnal sám. Aj týmto je hra zaujímavá i pre súčasného diváka a dokáže ho osloviť.
     
    Mgr. Mária Bročková
   • Literárna hodina v Turčianskej knižnici netradične a čitateľská gramotnosť žiakov

    Literárna hodina v Turčianskej knižnici netradične a čitateľská gramotnosť žiakov

    14.11.2017 10:04
    Dňa 10.11.2017 študenti 1.A triedy s vyučujúcou slovenského jazyka a literatúry

    PaedDr. Evou Frankovou strávili hodinu literatúry v Turčianskej knižnici netradične. Pripravila nám ju Mgr. Zorka Kalmanová v hudobnom oddelení na tému Slovenskí básnici a ich vzťah k modernej hudbe.

           Keďže v súčasnej dobe sa do centra pozornosti dostáva čoraz viac problematika zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov, aj naším cieľom je vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich vyjadriť svoj názor a vedieť si ho obhájiť. Študenti si tu osvojili niekoľko aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ako boli: práca s textom, jeho interpretácia, rozvoj prezenčných zručností, formulácia vlastnej myšlienky, tvorba vhodného nadpisu k textu, prezentácia vlastného názoru, odpovede na úlohy a otázky k textom, hudobné hádanky a pod.

            Príjemné prostredie spojené s hudbou dotváralo ich tvorivé aktivity .Veľmi pohotovo a so záujmom reagovali na dané úlohy. Pracovali s hudobnými ukážkami a s  textami M. Válka, M. Lasicu, K. Knechtovej, M. Žbirku, B. Filana, K. Peteraja, Kristíny, M. Spirita, R. Müllera a ďalších. Oboznámili sa bližšie aj s niektorými ich zhudobnenými textami.

             Všetci sme si okrem príjemného zážitku a dobrého pocitu  odniesli aj pochvalu a niektorí aj výbornú motivačnú známku.

                                                                                

                                                                                     PaedDr. Eva Franková

    FOTOGALÉRIA

   • Exkurzia - múzeum holokaustu v Seredi a hrad Červený Kameň

    Exkurzia - múzeum holokaustu v Seredi a hrad Červený Kameň

    13.11.2017 07:06
    V rámci krúžkovej činnosti „Mladý Slovák“ a „Po stopách našich predkov“

    sme sa zapojili do celonárodného programu “ Výchova k demokratickému občianstvu ako prevencia extrémizmu” a  dňa 26. 10. 2017 sme sa žiaci  tried I. D, E,III.D zúčastnili exkurzie: múzeum holokaustu v Seredi a hrad Červený Kameň. 

     

    Múzeum holokaustu v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky, nakoľko ostatné dva  táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali.

    Pracovný tábor pre Židov v Seredi bol zriadený v septembri 1941 v časti vojenského objektu. V tábore sa pracovalo v stolárskej, zámočníckej dielni, dielni na výrobu betónového tovaru a ženy boli zamestnané v krajčírskej dielni. Koncom marca 1942 sa tábor zmenil na záchytný tábor, z ktorého deportovali židovských obyvateľov z územia Slovenska do koncentračných táborov. Výstava bola veľmi zaujímavá, ale zároveň smutná.

     

    Červený Kameň je hrad na Slovensku na juhovýchodnom svahu Malých Karpát neďaleko Modry  nad obcou Častá. Múzeum Červený Kameň sa špecializuje na vývoj bytovej kultúry šľachty a meštiactva na Slovensku. Obsahovo  je zameraný na dobovo zariadené hradné interiéry. Mohli sme sa poprechádzať salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou, kde sme si prezreli inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie.

     

    Mgr. Zdenka Šrancová

     

    FOTOGALÉRIA

   • Študentská kvapka krvi 2017

    Študentská kvapka krvi 2017

    03.11.2017 07:22
    Dňa 24. 10. 2017 sa na našej škole uskutočnila Študentská kvapka krvi.

    Zoznam darcov:

     

    Natália Weissová

    Martin Macura

    Jakub Kračmer

    Ivan Voška

    Filip Chmúrny

    Andrej Jesenský

    Dávid Sigút

    Lukáš Jesenský

    Marek Ziman

    Rastislav Chabada

    Jakub Kolena

    Boris Haľama

    Jakub Vojtek

    Daniel G. Langsfeld

    Branislav Kubo

    Filip Kralovič

    Peter Hnilica

    Boleslav Vríčan

    Michal Matiaško

    Peter Šimo – majster odbornej výchovy

     

    Ďakujeme!

    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt študentská kvapka krvi 2017

   • MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VETĽTRH V BRNE 2017

    MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VETĽTRH V BRNE 2017

    17.10.2017 12:10
    Dňa 11. októbra 2017 sa štyridsaťjeden žiakov našej školy

    zúčastnilo exkurzie na 59. ročník medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. Bolo čo pozerať a obdivovať, veď vystavovalo 1610 vystavovateľov z 29 krajín sveta. Vystavovali rôzne firmy z Indie, Číny, Talianska, Rakúska a mnohých ďalších krajín. Žiaci mali možnosť vidieť na výstavisku novinky z technológií obrábania, tvárnenia, zvárania, nástrojov,  spracovania plastov, nové trendy vo vývoji materiálov a veľa ďalšieho. Súčasťou výstavy boli aj ukážky rôznych hydraulických a pneumatických pohonov, chladiacej techniky, armatúr a potrubí. Nemálo vystavovateľov sa vo svojich expozíciách venovalo CNC strojom a ich programovaniu. Veľa ukážok, ktoré videli im môžu pomôcť aj pri štúdiu, nakoľko sa o spomínaných technológiách učia v škole. A známe: „Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“ tak určite naplnilo svoju podstatu. Počasie nám prialo, takže exkurzia nemala chybu.

     

    Ing. Peter Šidlo

     

    FOTOGALÉRIA

  • Počet návštev

   Počet návštev: 7974965
  • Zvonenie

   Nedeľa 27. 9. 2020
   • Ponuka práce

   • Partneri

   •  

     

     

  • Fotogaléria

   • ocenenie_lukas_kubicka
   • Slávnostné otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska
   • Literarna_exkurz_Orava
   • luzcka_kultura
   • benikovsky
   • solid_19
   • kniznica_2019
   • Realitny vodicak
   • Tímový záchranár 2019
   • Matem_kengura_2019
   • Expert geniality (2019)
   • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní (2019)