• Okresné kolo v bedmintone

      29. 11. 2023

      V mesiaci november prebieha viacero športových súťaží, na ktorých sa zúčastňujú aj naši študenti a študentky. Dňa 28.11.2023 sa uskutočnili okresné majstrovstvá v bedmintone družstiev stredných škôl okresu Martin.

      Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Nikolas Piták, Radoslav Bače a žiačky Martina Faziková, Nina Hrabovská. Vo vyrovnaných zápasoch získali cenné skúsenosti a v konkurencii družstiev stredných škôl podali dobré výkony na ihrisku.

     • Hravo o finančnej gramotnosti

      27. 11. 2023

      4. B a 4. C sa v druhej polovičke októbra zúčastnili školských kôl hry Finančná sloboda v spolupráci s firmou OVB, ktorú reprezentoval Ing. Peter Matis a celú hru viedol a usmerňoval. Žiaci sa naučili zaujímavosti o fungovaní a vývoji na finančnom trhu, základné princípy sporenia, poistenia a investovania. Hra ich natoľko pohltila, že ani nevnímali plynúci čas a sústredili sa len na to, aby zvíťazili. Najlepšie dvojice z oboch tried sa zúčastnili aj regionálneho kola v Žiline, kde súperili s ostatnými dvojicami stredoškolákov zo Žilinského kraja. Hoci sa na stupňoch vížazov neocitli, opäť získali novú skúsenosť a to veľmi príjemnou formou súťaže.

     • NOVEMBER V ZNAMENÍ JAZYKOVÝCH OLYMPIÁD

      22. 11. 2023

      Mesiac november sa na našej škole niesol v znamení olympiád z anglického, nemeckého a tentokrát aj z ruského jazyka. Študenti si zmerali svoje jazykové zručnosti a boli odbornými porotami hodnotení na základe gramatického testu a tí najlepší, ktorí sa prebojovali do ústneho kola, boli hodnotení na základe splnenia zadania, interakcie a plynulosti vyjadrovania, jazykovej úrovne (gramatika a syntax) a rozsahu a správnosti použitej slovnej zásoby.

     • Pietna spomienka na Francúzov

      3. 11. 2023

      V doline Malá Pod skalou sa pred 78 rokmi stala tragická udalosť. Nemecká špeciálna protipartizánska jednotka v súčinnosti s členmi Hlinkovej gardy 26. marca 1945, iba dva týždne pred oslobodením Martina, prepadla partizánsky tábor pod Flochovou a zabila dvoch francúzskych partizánov – Georga laurensa a Antoina Mariusa Jannoneho. Od roku 2016 sa o pietne miesto, kde sa partizánsky tábor na sklonku vojny nachádzal a kde padli obaja Francúzi, starajú žiaci Spojenej školy v Martine. Na pietnej spomienke sa okrem stovky žiakov zúčastnili aj bývalý riaditeľ školy Jozef Zanovit a súčasný riaditeľ Milan Žingor. O historickej udalosti žiakom porozprával pracovník školy Milan Petržel.

    • Aktuálne informácie, prihlášky a kontakty na zamestnávateľov zapojených v duálnom systéme vzdelávania na našej škole.
   • Literárna hodina v Turčianskej knižnici netradične a čitateľská gramotnosť žiakov
    • Literárna hodina v Turčianskej knižnici netradične a čitateľská gramotnosť žiakov

    • 14.11.2017 10:04
    • Dňa 10.11.2017 študenti 1.A triedy s vyučujúcou slovenského jazyka a literatúry
    • PaedDr. Evou Frankovou strávili hodinu literatúry v Turčianskej knižnici netradične. Pripravila nám ju Mgr. Zorka Kalmanová v hudobnom oddelení na tému Slovenskí básnici a ich vzťah k modernej hudbe.

            Keďže v súčasnej dobe sa do centra pozornosti dostáva čoraz viac problematika zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov, aj naším cieľom je vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich vyjadriť svoj názor a vedieť si ho obhájiť. Študenti si tu osvojili niekoľko aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ako boli: práca s textom, jeho interpretácia, rozvoj prezenčných zručností, formulácia vlastnej myšlienky, tvorba vhodného nadpisu k textu, prezentácia vlastného názoru, odpovede na úlohy a otázky k textom, hudobné hádanky a pod.

             Príjemné prostredie spojené s hudbou dotváralo ich tvorivé aktivity .Veľmi pohotovo a so záujmom reagovali na dané úlohy. Pracovali s hudobnými ukážkami a s  textami M. Válka, M. Lasicu, K. Knechtovej, M. Žbirku, B. Filana, K. Peteraja, Kristíny, M. Spirita, R. Müllera a ďalších. Oboznámili sa bližšie aj s niektorými ich zhudobnenými textami.

              Všetci sme si okrem príjemného zážitku a dobrého pocitu  odniesli aj pochvalu a niektorí aj výbornú motivačnú známku.

                                                                                 

                                                                                      PaedDr. Eva Franková

     FOTOGALÉRIA

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
   • Prehliadka školy

   • Ponuka práce

  • Zvonenie

   Streda 29. 11. 2023
   • Atletický štadión

   • Otvárame štadión! - Obrázok 1

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri

   •  

     

     

  • Počet návštev

   Počet návštev: 1092799