• OZNAM

    • Vážení študenti a rodičia,

     oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR bude od 12.10.2020 do odvolania na stredných školách prebiehať dištančné vzdelávanie.

     Rozhodnutie MŠVVaŠ SR.pdf

     Odporúčame sledovať webovú stránku školy.

    • Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Spojenej škole v Martine
  • Novinky

     • Informačná hodina v Turčianskej knižnici

      23.septembra 2020 sa trieda 1.D zúčastnila na informačnej hodine v Turčianskej knižnici s PaedDr. Evou Frankovou.

      Témou našej hodiny bola Práca s informáciami a oboznámenie žiakov s tým, kde môžu získať informácie, knihy a potrebný materiál ku štúdiu.

      Prvé publikované údaje o verejnej knižnici v Martine pochádzajú z roku 1924, kedy boli uverejnené aj prvé údaje o počte kníh verejnej knižnice.

     • Erasmus + Chrudim

      Naša škola ponúka široké spektrum činností a rôznych aktivít pre študentov, ale aj pre pedagógov. Študenti a rovnako tak aj pedagógovia majú možnosť vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikácie v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ sme sa spolu s ďalšími kolegami z našej školy zúčastnili vzdelávacej mobility zamestnancov. Rozšírili sme si odborné kompetencie v oblasti mechatroniky a defektoskopie materiálov. Vyskúšať, zažiť niečo nové a využiť príležitosť sme mohli na Strednej priemyselnej škole v Chrudimi, s ktorou má naša škola družbu už niekoľko rokov. Popri vzdelávaní nám zostalo trošku času aj na krátky relax a spoznávanie kultúrnych a prírodných zaujímavostí našich najbližších susedov v Čechách. Veľká vďaka patrí našim českým kolegom ktorí sa tam o nás príkladne starali. V nižšie uvedenej galérii máte možnosť vidieť niekoľko obrázkov z tohto programu.

     • Matematický klokan

      Náš život v školskom roku 2019/20 tri a pol mesiaca fungoval inak, ako sme boli zvyknutí. Vzdelávanie nevynímajúc. Aj učitelia a žiaci, sa museli zo dňa na deň prispôsobiť novým podmienkam. Nebolo to jednoduché.

      Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan. Testy smutne v školách čakali na žiakov. Neostávalo iné riešenie, ako súťažiť online.

     • Otvárame štadión!

      V stredu 2. septembra 2020 o 10.00 hodine za účasti oficiálnych hostí, atlétov, študentov školy a verejnosti otvoria atletický štadión pri Spojenej škole v Martine.

      Myšlienka postaviť v našom meste atletický areál je stará už niekoľko rokov. Pred deviatimi rokmi vzniklo Občianske združenie „Výstavba štadióna pri Spojenej škole v Martine“, ktoré združilo zapálených ľudí a začalo pracovať na dokumentácii a samotnej realizácii atletického štadióna. V minulom roku sa myšlienku podarilo pretaviť do konkrétneho projektu. Schvaľovacie procedúry sa dostali do finálnej podoby. Dvanásteho decembra 2019 sa prvé stavebné stroje zahryzli do terénu a po takmer deviatich mesiacoch bolo dielo hotové. Krásny projekt a krásny štadión – aj tak by sa dalo nazvať úsilie a nadšenie členov združenia. Podarilo sa to, v čo už málokto veril. Šoféri a chodci, ktorí v zime a na jar prechádzali martinským slimákom,

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

      Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

      Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

   • Na literárnej hodine v Turčianskej knižnici

    Na literárnej hodine v Turčianskej knižnici

    18.12.2018 10:42
    Dňa 5.12.2018 kroky našich študentov  4.P a 4.C triedy viedli do Turčianskej knižnice

    na netradičnú hodinu  s témou Poppoézia a Jozef Urban. Pripravila nám ju Mgr. Zorka Kalmanová v hudobnom oddelení.

    Populárni speváci začali zhudobňovať texty básnikov a básnici zasa  tvoriť básne určené priamo na zhudobnenie. Najkvalitnejšie piesňové texty sa približujú umeleckej úrovni poézie – dá sa teda hovoriť o spievanej poézii – o poppoézii.

    Najvýraznejšími osobnosťami textárskej tvorby v uplynulých desaťročiach boli: Kamil Peteraj, Boris Filan, Jozef Urban a ďalší. Zaslúžili sa o výrazné zlepšenie kvality slovenských textov a o vznik modernej poppoézie.

    Jozef Urban - slovenský básnik a textár, predstaviteľ mladej generácie básnikov. Využil vplyvy poézie amerických beatnikov, zaradil sa k „rockovej“ básnickej generácii. Počas svojej textárskej kariéry spolupracoval s mnohými interpretmi (B. Dubasová, M. Žbirka, T.Palonder, V. Patejdl) a skupinami (Money Factor, Elán). Všetky jeho piesňové texty sú v zbierke Voda, čo nás drží nad vodou, ktorá vyšla po jeho smrti – zomrel ako 35-ročný pri autonehode.

    Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z jeho života a tvorby, pracovali sme s textami a počúvali ich v zhudobnenej forme. Ďalej mali žiaci možnosť vyjadriť svoj názor, vedieť si ho obhájiť a formulovať vlastné myšlienky. Aktívne pracovali s danými úlohami a odpovedali na otázky pracovníčky knižnice.

    Hodina  sa nám všetkým veľmi páčila a odchádzali sme s príjemnými pocitmi a  doznieva- júcimi tónmi pekných piesní.

    PaedDr. Eva Franková

    FOTOGALÉRIA

   • Modernizácia zváračskej školy

    Modernizácia zváračskej školy

    07.12.2018 10:05
    Nadácia KIA Motors Slovakia poskytla Spojenej škole v Martine grant na modernizáciu zváračskej školy v hodnote 15 000,- €.
     
    V rámci modernizácie škola zakúpila:

       10 ks zváracích zdrojov CO2 s príslušenstvom,  

       5 ks zváracích zdrojov na tigové zváranie s príslušenstvom. 

     
    Prínos pre školu:

       moderné technológie vo vyučovacom procese na praktickom vyučovaní

       modernizácia zváračskej školy

       vyššia odbornosť absolventov

       zvýšenie počtu kvalifikovaných absolventov

     

    V šk. roku 2018/2019 využije prácu s modernými zváračskymi technológiami 80 žiakov.

    Mgr. Milan Žingor

   • Červené stužky

    Červené stužky

    03.12.2018 09:49
    Dňa 28.11.2018 sa žiaci III.E odboru technickoadministratívny pracovník

    zúčastnili vyvrcholenia kampane Červené stužky, ktorá sa konala v období pred svetovým dňom boja proti AIDS.  Toto stretnutie sa konalo v priestoroch auly MÚ v Žiline. Naša škola sa tiež aktívne zapojila do tejto kampane, a preto sme sa stretnutia spolu s mnohými školami z celého Slovenska zúčastnili. Vystúpila tu MUDr. Štofková z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine s odbornou prednáškou na tému HIV/AIDS. Apelovala na to , že táto choroba má neustále rastúcu tendenciu a je potrebné šíriť osvetu aj v tejto oblasti, pretože je to choroba liečená, ale ešte stále nevyliečiteľná a máva fatálne následky. Poukázala najviac na ochranu pred šírením choroby , ale  priniesla  aj pozitívne informácie o výskume vakcíny, ktorá by bola účinná pri prevencii.

    Ďalšia prednáška bola na tému obchodovania s ľuďmi, o rizikách práce v zahraničí a možných negatívnych následkoch.

    Naša škola dostala diplom za účasť v kampani boja proti AIDS od MŠVVaŠ, OÚ odboru školstva v Žiline, Kancelárie WHO SK a Gymnázia sv. Františka v Žiline.

    Ing. Mária Calíková PhD.

   • SÚŤAŽ PRE NAJLEPŠÍCH MLADÝCH PREKLADATEĽOV V EURÓPSKEJ ÚNII

    SÚŤAŽ PRE NAJLEPŠÍCH MLADÝCH PREKLADATEĽOV V EURÓPSKEJ ÚNII

    30.11.2018 08:44
    November sa niesol na našej škole v znamení anglického jazyka.

    Prihlásili sme sa do súťaže najlepších mladých prekladateľov v Európskej únii Juvenes Translatores, ktorá bola určená pre študentov, narodených v roku 2001. Žiaci dostali príležitosť ukázať svoje prekladateľské schopnosti najprv v školskom kole, na ktorom sa zúčastnilo 22 žiakov. Vybrali sme 6 najlepších prekladateľov, ktorí sa zúčastnili európskeho kola 22. novembra 2018, ktoré prebiehalo vo všetkých krajinách Európskej únie súčasne. Žiaci preložili z angličtiny do slovenčiny súťažný text, pričom preklady vyhodnotia prekladatelia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad a z každej krajiny EÚ vyberú ten najlepší. 28 víťazov získa ako cenu trojdňový zájazd do Bruselu a trofej Juvenes Translatores.

    Z našej školy do európskeho kola postúpili po výberovom školskom kole títo žiaci:

     

    1. Peter Fekeč          II.E
    2. Roman Hanko      III.C
    3. Radovan Holub    III.C
    4. Dušan Schmidt     III.B
    5. Adam Szimanský  III.C
    6. Jakub Konuš          II.E     - náhradník
    7. Slavomír Kulik       II.D    - náhradník

    Ďakujeme všetkým 22 prekladateľom, ktorí sa školského kola zúčastnili.

     

    Info: ec.europa.eu/tranlatores

    FOTOGALÉRIA

   • Oslávili sme 70. výročie školy

    Oslávili sme 70. výročie školy

    28.11.2018 08:24

               12.10.2018 bol slávnostný  deň, ktorý sa navždy zapíše do pamäti mnohých z nás. Oslávili sme 70. výročie našej Spojenej školy. Už 70 rokov učitelia a majstri odborného výcviku skladajú mozaiku jej života. A my všetci sme jej  súčasťou.

    Čas veľa zmenil, príliš uteká
    a nemožno ho vrátiť späť.
    Ostáva už len milá spomienka
    na 70 prežitých liet.

              Hymna, úvodná báseň, film o škole, krásny valčík...

             A po ňom  sa nám prihovorili naši mladí kolegovia – moderátori – Mgr. Aďka Fabrová a Ing. Juraj Valášek, ktorí nás sprevádzali slávnostným  programom a privítali vzácnych hostí ŽSK a mesta Martin. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy PaedDr. Jozefa Zanovita sa o slovo prihlásili aj vzácni hostia:  viceprimátor mesta Martin Milan Malík, Janka Školová – riaditeľka Odboru školstva a športu ŽSK, Ján Mišura – riaditeľ Slovenskej obchodno-priemyselnej komory Žilina, František Mihulka – riaditeľ Strednej priemyselnej školy Chrudim, Ján Mišura – riaditeľ Slovenskej obchodno-priemyselnej komory Žilina a Radomír Žingor -  predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

            Náš kultúrny program pozostával z čísel súčasných i bývalých žiakov, ktorí sú už dnes trénermi a sami vedú mladú generáciu k pohybu, spevu a tancu, za čo im patrí veľká vďaka.

             V prvom bloku sa nám predstavila spevácka skupina učiteľov Spojenej školy Martin s doprovodom klavíra, po nich vystúpili študenti II.C s tanečným číslom Evolúcia tanca. Gymnastické číslo  pripravili naši telocvikári so žiakmi športových tried a prvý blok ukončili spevom a hrou na heligónku naši žiaci Andrej Trnka a Alexander Kováčik.

          Druhý blok sa niesol vo víre spevu a tanca, v ktorom  pod vedením Ing. Magdalény Litvajovej vystúpili naši žiaci v tieňovom divadle, ďalej  tanečná  skupina Deep a v závere nás okúzlil prekrásny  latinsko-americký tanec  Katky a Paťa z tanečného klubu Aknela .

           Náš tretí blok – pod názvom Na ľudovú nôtu otvorila detská ľudová hudba Konvalinka, ktorej členom je žiak našej školy Adrián Weis. Ďalej sa predstavili hostia - DFS Turiec a Repáňovská muzika z Terchovej. Martin Repáň sa stal víťazom folklórnej súťaže Zem spieva.

           Slávnostný večer ukončila naša bývalá žiačka Danka Blahušiaková s úžasnou ohňovou show a svojou skupinou Black Evils.

            Budova každej  školy je spojená so životnými príbehmi mnohých ľudí. Múry samotné však nemajú žiadnu hodnotu, nech sú akokoľvek staré. Hodnotu majú ľudia, ktorí sa spoja a majú spoločný cieľ.

                                                                                                          PaedDr. Eva Franková

    FOTOGALÉRIA

  • Zvonenie

   Streda 21. 10. 2020
   • Atletický štadión

   • Otvárame štadión! - Obrázok 1

   • Ponuka práce

  • Počet návštev

   Počet návštev: 8118850
   • Partneri

   •  

     

     

  • Fotogaléria

   • Erasmus + Chrudim
   • ocenenie_lukas_kubicka
   • Slávnostné otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska
   • Literarna_exkurz_Orava
   • luzcka_kultura
   • benikovsky
   • solid_19
   • kniznica_2019
   • Realitny vodicak
   • Tímový záchranár 2019
   • Matem_kengura_2019
   • Expert geniality (2019)