• Novinky

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

      Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

     • Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

      Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek. Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa

     • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

      Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

      V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

     • „Aj my rozumieme po Anglicky!“

      Dňa 2. 3. 2020 sme sa so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili činohernej anglicko–slovenskej divadelnej inscenácie JACK & JOE. Žiaci si počas hry mohli utvrdiť gramatické javy a novú slovnú zásobu. Príbeh dvoch bratov bol veľmi vtipne spracovaný, doplnený vstupmi o slovnej zásobe a morálnym ponaučením na konci. Spätnou väzbou od našich študentov sme zistili, že sa im divadlo veľmi páčilo a určite by opäť prijali ďalšiu takúto možnosť navštíviť anglické predstavenie.

    • Ocenenie Lukáša Kubičku
     • Ocenenie Lukáša Kubičku

      Dňa 28.11.2019 v Dolnom Kubíne sa konalo

      Slávnostné oceňovanie žiakov stredných škôl za výskum, vedu a šport.

      Z našej školy bol ocenený žiak štvrtého ročníka Lukáš Kubička za úspešnú reprezentáciu Slovenska a našej školy v atletike a cezpoľnom behu.

     • EXKURZIA OSVIENČIM

      V rámci zážitkového vyučovania predmetu Dejepis, naša škola organizuje každý rok exkurziu do Osvienčimu a Krakova. Dňa 10.12.2019 žiaci druhých ročníkov sa zúčastnili exkurzie. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkmi pripomínajúcimi svetu zvrátenosť a obludnosť nacistického režimu.

   • Na literárnej hodine v Turčianskej knižnici

    Na literárnej hodine v Turčianskej knižnici

    18.12.2018 10:42
    Dňa 5.12.2018 kroky našich študentov  4.P a 4.C triedy viedli do Turčianskej knižnice

    na netradičnú hodinu  s témou Poppoézia a Jozef Urban. Pripravila nám ju Mgr. Zorka Kalmanová v hudobnom oddelení.

    Populárni speváci začali zhudobňovať texty básnikov a básnici zasa  tvoriť básne určené priamo na zhudobnenie. Najkvalitnejšie piesňové texty sa približujú umeleckej úrovni poézie – dá sa teda hovoriť o spievanej poézii – o poppoézii.

    Najvýraznejšími osobnosťami textárskej tvorby v uplynulých desaťročiach boli: Kamil Peteraj, Boris Filan, Jozef Urban a ďalší. Zaslúžili sa o výrazné zlepšenie kvality slovenských textov a o vznik modernej poppoézie.

    Jozef Urban - slovenský básnik a textár, predstaviteľ mladej generácie básnikov. Využil vplyvy poézie amerických beatnikov, zaradil sa k „rockovej“ básnickej generácii. Počas svojej textárskej kariéry spolupracoval s mnohými interpretmi (B. Dubasová, M. Žbirka, T.Palonder, V. Patejdl) a skupinami (Money Factor, Elán). Všetky jeho piesňové texty sú v zbierke Voda, čo nás drží nad vodou, ktorá vyšla po jeho smrti – zomrel ako 35-ročný pri autonehode.

    Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z jeho života a tvorby, pracovali sme s textami a počúvali ich v zhudobnenej forme. Ďalej mali žiaci možnosť vyjadriť svoj názor, vedieť si ho obhájiť a formulovať vlastné myšlienky. Aktívne pracovali s danými úlohami a odpovedali na otázky pracovníčky knižnice.

    Hodina  sa nám všetkým veľmi páčila a odchádzali sme s príjemnými pocitmi a  doznieva- júcimi tónmi pekných piesní.

    PaedDr. Eva Franková

    FOTOGALÉRIA

   • Modernizácia zváračskej školy

    Modernizácia zváračskej školy

    07.12.2018 10:05
    Nadácia KIA Motors Slovakia poskytla Spojenej škole v Martine grant na modernizáciu zváračskej školy v hodnote 15 000,- €.
     
    V rámci modernizácie škola zakúpila:

       10 ks zváracích zdrojov CO2 s príslušenstvom,  

       5 ks zváracích zdrojov na tigové zváranie s príslušenstvom. 

     
    Prínos pre školu:

       moderné technológie vo vyučovacom procese na praktickom vyučovaní

       modernizácia zváračskej školy

       vyššia odbornosť absolventov

       zvýšenie počtu kvalifikovaných absolventov

     

    V šk. roku 2018/2019 využije prácu s modernými zváračskymi technológiami 80 žiakov.

    Mgr. Milan Žingor

   • Červené stužky

    Červené stužky

    03.12.2018 09:49
    Dňa 28.11.2018 sa žiaci III.E odboru technickoadministratívny pracovník

    zúčastnili vyvrcholenia kampane Červené stužky, ktorá sa konala v období pred svetovým dňom boja proti AIDS.  Toto stretnutie sa konalo v priestoroch auly MÚ v Žiline. Naša škola sa tiež aktívne zapojila do tejto kampane, a preto sme sa stretnutia spolu s mnohými školami z celého Slovenska zúčastnili. Vystúpila tu MUDr. Štofková z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine s odbornou prednáškou na tému HIV/AIDS. Apelovala na to , že táto choroba má neustále rastúcu tendenciu a je potrebné šíriť osvetu aj v tejto oblasti, pretože je to choroba liečená, ale ešte stále nevyliečiteľná a máva fatálne následky. Poukázala najviac na ochranu pred šírením choroby , ale  priniesla  aj pozitívne informácie o výskume vakcíny, ktorá by bola účinná pri prevencii.

    Ďalšia prednáška bola na tému obchodovania s ľuďmi, o rizikách práce v zahraničí a možných negatívnych následkoch.

    Naša škola dostala diplom za účasť v kampani boja proti AIDS od MŠVVaŠ, OÚ odboru školstva v Žiline, Kancelárie WHO SK a Gymnázia sv. Františka v Žiline.

    Ing. Mária Calíková PhD.

   • SÚŤAŽ PRE NAJLEPŠÍCH MLADÝCH PREKLADATEĽOV V EURÓPSKEJ ÚNII

    SÚŤAŽ PRE NAJLEPŠÍCH MLADÝCH PREKLADATEĽOV V EURÓPSKEJ ÚNII

    30.11.2018 08:44
    November sa niesol na našej škole v znamení anglického jazyka.

    Prihlásili sme sa do súťaže najlepších mladých prekladateľov v Európskej únii Juvenes Translatores, ktorá bola určená pre študentov, narodených v roku 2001. Žiaci dostali príležitosť ukázať svoje prekladateľské schopnosti najprv v školskom kole, na ktorom sa zúčastnilo 22 žiakov. Vybrali sme 6 najlepších prekladateľov, ktorí sa zúčastnili európskeho kola 22. novembra 2018, ktoré prebiehalo vo všetkých krajinách Európskej únie súčasne. Žiaci preložili z angličtiny do slovenčiny súťažný text, pričom preklady vyhodnotia prekladatelia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad a z každej krajiny EÚ vyberú ten najlepší. 28 víťazov získa ako cenu trojdňový zájazd do Bruselu a trofej Juvenes Translatores.

    Z našej školy do európskeho kola postúpili po výberovom školskom kole títo žiaci:

     

    1. Peter Fekeč          II.E
    2. Roman Hanko      III.C
    3. Radovan Holub    III.C
    4. Dušan Schmidt     III.B
    5. Adam Szimanský  III.C
    6. Jakub Konuš          II.E     - náhradník
    7. Slavomír Kulik       II.D    - náhradník

    Ďakujeme všetkým 22 prekladateľom, ktorí sa školského kola zúčastnili.

     

    Info: ec.europa.eu/tranlatores

    FOTOGALÉRIA

   • Oslávili sme 70. výročie školy

    Oslávili sme 70. výročie školy

    28.11.2018 08:24

               12.10.2018 bol slávnostný  deň, ktorý sa navždy zapíše do pamäti mnohých z nás. Oslávili sme 70. výročie našej Spojenej školy. Už 70 rokov učitelia a majstri odborného výcviku skladajú mozaiku jej života. A my všetci sme jej  súčasťou.

    Čas veľa zmenil, príliš uteká
    a nemožno ho vrátiť späť.
    Ostáva už len milá spomienka
    na 70 prežitých liet.

              Hymna, úvodná báseň, film o škole, krásny valčík...

             A po ňom  sa nám prihovorili naši mladí kolegovia – moderátori – Mgr. Aďka Fabrová a Ing. Juraj Valášek, ktorí nás sprevádzali slávnostným  programom a privítali vzácnych hostí ŽSK a mesta Martin. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy PaedDr. Jozefa Zanovita sa o slovo prihlásili aj vzácni hostia:  viceprimátor mesta Martin Milan Malík, Janka Školová – riaditeľka Odboru školstva a športu ŽSK, Ján Mišura – riaditeľ Slovenskej obchodno-priemyselnej komory Žilina, František Mihulka – riaditeľ Strednej priemyselnej školy Chrudim, Ján Mišura – riaditeľ Slovenskej obchodno-priemyselnej komory Žilina a Radomír Žingor -  predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

            Náš kultúrny program pozostával z čísel súčasných i bývalých žiakov, ktorí sú už dnes trénermi a sami vedú mladú generáciu k pohybu, spevu a tancu, za čo im patrí veľká vďaka.

             V prvom bloku sa nám predstavila spevácka skupina učiteľov Spojenej školy Martin s doprovodom klavíra, po nich vystúpili študenti II.C s tanečným číslom Evolúcia tanca. Gymnastické číslo  pripravili naši telocvikári so žiakmi športových tried a prvý blok ukončili spevom a hrou na heligónku naši žiaci Andrej Trnka a Alexander Kováčik.

          Druhý blok sa niesol vo víre spevu a tanca, v ktorom  pod vedením Ing. Magdalény Litvajovej vystúpili naši žiaci v tieňovom divadle, ďalej  tanečná  skupina Deep a v závere nás okúzlil prekrásny  latinsko-americký tanec  Katky a Paťa z tanečného klubu Aknela .

           Náš tretí blok – pod názvom Na ľudovú nôtu otvorila detská ľudová hudba Konvalinka, ktorej členom je žiak našej školy Adrián Weis. Ďalej sa predstavili hostia - DFS Turiec a Repáňovská muzika z Terchovej. Martin Repáň sa stal víťazom folklórnej súťaže Zem spieva.

           Slávnostný večer ukončila naša bývalá žiačka Danka Blahušiaková s úžasnou ohňovou show a svojou skupinou Black Evils.

            Budova každej  školy je spojená so životnými príbehmi mnohých ľudí. Múry samotné však nemajú žiadnu hodnotu, nech sú akokoľvek staré. Hodnotu majú ľudia, ktorí sa spoja a majú spoločný cieľ.

                                                                                                          PaedDr. Eva Franková

    FOTOGALÉRIA

  • Počet návštev

   Počet návštev: 7775008
  • Zvonenie

   Piatok 10. 7. 2020
   • Partneri

   •  

     

     

  • Fotogaléria

   • ocenenie_lukas_kubicka
   • Slávnostné otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska
   • Literarna_exkurz_Orava
   • luzcka_kultura
   • benikovsky
   • solid_19
   • kniznica_2019
   • Realitny vodicak
   • Tímový záchranár 2019
   • Matem_kengura_2019
   • Expert geniality (2019)
   • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní (2019)