• Okresné kolo v bedmintone

      29. 11. 2023

      V mesiaci november prebieha viacero športových súťaží, na ktorých sa zúčastňujú aj naši študenti a študentky. Dňa 28.11.2023 sa uskutočnili okresné majstrovstvá v bedmintone družstiev stredných škôl okresu Martin.

      Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Nikolas Piták, Radoslav Bače a žiačky Martina Faziková, Nina Hrabovská. Vo vyrovnaných zápasoch získali cenné skúsenosti a v konkurencii družstiev stredných škôl podali dobré výkony na ihrisku.

     • Hravo o finančnej gramotnosti

      27. 11. 2023

      4. B a 4. C sa v druhej polovičke októbra zúčastnili školských kôl hry Finančná sloboda v spolupráci s firmou OVB, ktorú reprezentoval Ing. Peter Matis a celú hru viedol a usmerňoval. Žiaci sa naučili zaujímavosti o fungovaní a vývoji na finančnom trhu, základné princípy sporenia, poistenia a investovania. Hra ich natoľko pohltila, že ani nevnímali plynúci čas a sústredili sa len na to, aby zvíťazili. Najlepšie dvojice z oboch tried sa zúčastnili aj regionálneho kola v Žiline, kde súperili s ostatnými dvojicami stredoškolákov zo Žilinského kraja. Hoci sa na stupňoch vížazov neocitli, opäť získali novú skúsenosť a to veľmi príjemnou formou súťaže.

     • NOVEMBER V ZNAMENÍ JAZYKOVÝCH OLYMPIÁD

      22. 11. 2023

      Mesiac november sa na našej škole niesol v znamení olympiád z anglického, nemeckého a tentokrát aj z ruského jazyka. Študenti si zmerali svoje jazykové zručnosti a boli odbornými porotami hodnotení na základe gramatického testu a tí najlepší, ktorí sa prebojovali do ústneho kola, boli hodnotení na základe splnenia zadania, interakcie a plynulosti vyjadrovania, jazykovej úrovne (gramatika a syntax) a rozsahu a správnosti použitej slovnej zásoby.

     • Pietna spomienka na Francúzov

      3. 11. 2023

      V doline Malá Pod skalou sa pred 78 rokmi stala tragická udalosť. Nemecká špeciálna protipartizánska jednotka v súčinnosti s členmi Hlinkovej gardy 26. marca 1945, iba dva týždne pred oslobodením Martina, prepadla partizánsky tábor pod Flochovou a zabila dvoch francúzskych partizánov – Georga laurensa a Antoina Mariusa Jannoneho. Od roku 2016 sa o pietne miesto, kde sa partizánsky tábor na sklonku vojny nachádzal a kde padli obaja Francúzi, starajú žiaci Spojenej školy v Martine. Na pietnej spomienke sa okrem stovky žiakov zúčastnili aj bývalý riaditeľ školy Jozef Zanovit a súčasný riaditeľ Milan Žingor. O historickej udalosti žiakom porozprával pracovník školy Milan Petržel.

    • Aktuálne informácie, prihlášky a kontakty na zamestnávateľov zapojených v duálnom systéme vzdelávania na našej škole.
   • Oslávili sme 70. výročie školy
    • Oslávili sme 70. výročie školy

    • 28.11.2018 08:24
    •            12.10.2018 bol slávnostný  deň, ktorý sa navždy zapíše do pamäti mnohých z nás. Oslávili sme 70. výročie našej Spojenej školy. Už 70 rokov učitelia a majstri odborného výcviku skladajú mozaiku jej života. A my všetci sme jej  súčasťou.

    • Čas veľa zmenil, príliš uteká
     a nemožno ho vrátiť späť.
     Ostáva už len milá spomienka
     na 70 prežitých liet.

               Hymna, úvodná báseň, film o škole, krásny valčík...

              A po ňom  sa nám prihovorili naši mladí kolegovia – moderátori – Mgr. Aďka Fabrová a Ing. Juraj Valášek, ktorí nás sprevádzali slávnostným  programom a privítali vzácnych hostí ŽSK a mesta Martin. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy PaedDr. Jozefa Zanovita sa o slovo prihlásili aj vzácni hostia:  viceprimátor mesta Martin Milan Malík, Janka Školová – riaditeľka Odboru školstva a športu ŽSK, Ján Mišura – riaditeľ Slovenskej obchodno-priemyselnej komory Žilina, František Mihulka – riaditeľ Strednej priemyselnej školy Chrudim, Ján Mišura – riaditeľ Slovenskej obchodno-priemyselnej komory Žilina a Radomír Žingor -  predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

             Náš kultúrny program pozostával z čísel súčasných i bývalých žiakov, ktorí sú už dnes trénermi a sami vedú mladú generáciu k pohybu, spevu a tancu, za čo im patrí veľká vďaka.

              V prvom bloku sa nám predstavila spevácka skupina učiteľov Spojenej školy Martin s doprovodom klavíra, po nich vystúpili študenti II.C s tanečným číslom Evolúcia tanca. Gymnastické číslo  pripravili naši telocvikári so žiakmi športových tried a prvý blok ukončili spevom a hrou na heligónku naši žiaci Andrej Trnka a Alexander Kováčik.

           Druhý blok sa niesol vo víre spevu a tanca, v ktorom  pod vedením Ing. Magdalény Litvajovej vystúpili naši žiaci v tieňovom divadle, ďalej  tanečná  skupina Deep a v závere nás okúzlil prekrásny  latinsko-americký tanec  Katky a Paťa z tanečného klubu Aknela .

            Náš tretí blok – pod názvom Na ľudovú nôtu otvorila detská ľudová hudba Konvalinka, ktorej členom je žiak našej školy Adrián Weis. Ďalej sa predstavili hostia - DFS Turiec a Repáňovská muzika z Terchovej. Martin Repáň sa stal víťazom folklórnej súťaže Zem spieva.

            Slávnostný večer ukončila naša bývalá žiačka Danka Blahušiaková s úžasnou ohňovou show a svojou skupinou Black Evils.

             Budova každej  školy je spojená so životnými príbehmi mnohých ľudí. Múry samotné však nemajú žiadnu hodnotu, nech sú akokoľvek staré. Hodnotu majú ľudia, ktorí sa spoja a majú spoločný cieľ.

                                                                                                           PaedDr. Eva Franková

     FOTOGALÉRIA

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
   • Prehliadka školy

   • Ponuka práce

  • Zvonenie

   Streda 29. 11. 2023
   • Atletický štadión

   • Otvárame štadión! - Obrázok 1

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri

   •  

     

     

  • Počet návštev

   Počet návštev: 1092779