• Slovensko 2017

    • Záverečné projektové stretnutie NEVER opäť na Slovensku

      
     Od 8. – 12. 5. 2017 Spojená škola už druhýkrát hosťovala zahraničné tímy projektu No Enemies Violence – Equal Rights (NEVER) z Čiech, Poľska, Portugalska, Talianska a Turecka. Išlo o náhradné projektové stretnutie za Turecko a naši žiaci a učitelia sa hosťovania zahraničných hostí ujali tak, ako sa patrí a pripravili im krásny a nezabudnuteľný program.
     Prvý deň bol dňom prezentácií krajín, kde žiaci predviedli svoje prezentácie na tému „Postihnutí ľudia – ich problémy a miesto v spoločnosti“ a „Čo nás spája a čo odlišuje“. Potom žiaci predstavili svoje umelecké výtvory na tému tolerancie, integrácie a rovnocenných práv pre všetkých, ktoré nám ako spomienka na nich zostali na paneloch v priestoroch školy. Slovenský tím bol zodpovedný za diseminačné aktivity a našim priateľom sme darovali upomienkové predmety s logom NEVER – šálky, perá a nálepky. Poobede nesmel chýbať relax a tak sme sa vybrali za aktívnym oddychom do Aquaparku v Turčianskych Tepliciach.
     Ďalší deň bol tiež pracovný a niesol sa v tureckom duchu. Rezonovali aktuálne, pálčivé témy ako napr. otázky pre moslimského kňaza, otázky na sýrskych imigrantov, otázky na lokálne autority mesta Adana, či porovnanie kresťanstva a islamu. V poobedných hodinách sme mali IT workshop, kde sme pripravovali ďalšie diseminačné materiály projektu – pojmovú mapu o postihnutých ľuďoch a ich problémoch a postery jednotlivých projektových stretnutí.
     Všetci sme sa nedočkavo tešili na tretí deň – Vysoké Tatry. Pozemnou lanovkou sme sa vyviezli na Hrebienok a absolvovali sme túru na Zamkovského chatu. Počasie nám prialo a odmenou nám boli nádherné výhľady. V Starom Smokovci sme sa zastavili v Tricklandii, kde sme zažili ilúziu, optické klamy a kopec srandy.
     Štvrtý deň sa tiež niesol v dobrodružnom duchu – na chvíľu sa z nás stali baníci v bani Cígeľ. Dostali sme prilby, ochranné plášte, baterku a hor sa do bane. Mnohí z nás boli v bani po prvýkrát v živote a odniesli si odtiaľ nezabudnuteľný zážitok. Čerešničkou na torte bola návšteva Bojnického zámku.
     Posledný deň sa niesol v znamení tanečného, kuchárskeho a jazykového workshopu a počas záverečnej večere, keď sme našim zahraničným partnerom odovzdali certifikáty a upomienkové predmety, sa skončilo posledné stretnutie NEVER tímov.
      
     Mgr. Andrea Fabrová