• Česko 2016

    • Žiaci a učitelia Spojenej školy riešili otázky tolerancie v českej Chrudimi.

      
     Od 17. – 21.10. 2016 sme sa zúčastnili projektového stretnutia Erasmus + pod názvom No Enemies, Violence – Equal Rights (NEVER) v malebnom českom mestečku Chrudim. Po projektových mobilitách v Portugalsku, Taliansku, Poľsku a Slovensku išlo už o piate stretnutie, ktorého cieľom je riešenie otázok tolerancie.
      
     Pod pedagogickým dozorom koordinátorky projektu NEVER Mgr. Andrei Fabrovej a jej kolegýň Mgr. Barbory Kačkovej, Ing. Aleny Tóthovej, drobnohľadom nášho pána riaditeľa Mgr. Jozefa Zanovita a šesťčlenným zastúpením našich študentov za medzinárodnej účastí tímov z Portugalska, Talianska, Turecka, Poľska a Česka. Kým na Slovensku sme sa intenzívne venovali rómskej otázke, v Čechách sme diskutovali o intolerancii a sociálnom vylúčení s predstaviteľmi samosprávy, navštívili sme Azylový dom, ktorý poskytuje svoje služby týraným a opusteným matkám s deťmi, ľudom v núdzi, ktorí prišli o prácu, či strechu nad hlavou a zároveň sa nás hlboko dotkli osudy bezdomovcov. Tlačili sa nám slzy do očí nad krutými osudmi bezmocných a chorých ľudí odkázaných na pomoc druhých. Uvedomili sme si, že pokiaľ máme milujúcu rodinu, strechu nad hlavou, jedlo, zdravie a prácu, tak máme všetko. Pretože sú medzi nami ľudia, ktorí nemajú ani jedno z toho. Padali hlboké zamyslenia a úvahy a nasledovala vďačnosť za to, čo všetko máme.
      
     Okrem prehliadky mesta Chrudim sme absolvovali prednášku s cirkevným hodnostárom a diskutovali sme o kresťanstve. Na nasledujúcom a zároveň poslednom projektovom stretnutí sa zase budeme venovať Islamu.
      
     Ďalším bodom programu bola návšteva dedinky Ležáky, ktorá bola zničená počas 2. svetovej vojny. Film o tomto odsúdeniahodnom masakre nacistického Nemecka v nás vyvolal ďalšie silné emócie – vďaka za to, že žijeme v mieri. Ďalší deň  sme v Prahe najprv navštívili Židovské múzeum s komplexnou prednáškou židovskej kultúry, jej histórie a súčasnosti. Rezonovala téma 2. svetovej vojny a holokaustu. Naša sprievodkyňa nás veľmi pútavým výkladom preniesla do obdobia krutého zabíjania a vyhladzovania Židov. A nielen nich...Po náročnom dopoludní sme si potom vychutnali prehliadku Staromestského námestia, Karlovho mostu a Pražského hradu.
     Dostalo sa nám aj prijatie u primátora mesta a jeden deň sme si odýchli pri prehliadke dedinky Kuks a jeho barokového areálu bývalých kúpeľov s majestátnymi sochami od Matyasa Bernarda Brauna, ktoré predstavujú cnosti a neresti.
      
     Posledný deň bol dňom žiackych prezentácii o podobnostiach a odlišnostiach zúčastnených partnerských krajín. Žiaci pripravili fotky o tolerancii, video hodinu o príčinách a následkoch intolerancie, nasledoval tanečný workshop a minikurz varenia slivkových knedličiek, ktoré sme si po ich uvarení aj zjedli. Sme šikovní kuchári – tak nám potom aj celkom chutili.
      
     Chcela by som vyjadriť obrovské ĎAKUJEM našim žiakom, ktorí svojím zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam na práci v projekte NEVER vniesli do projektu pridanú hodnotu vo forme kvalitných prezentácií, uvedomelého vystupovania a pozitívne reprezentovali nielen našu Spojenú školu, ale aj celé Slovensko v tak náročnom projekte.
      
     Myslím, že nehovorím len za seba, keď poviem, že v našich srdciach ostala zásadná stopa po absolvovaní celého týždňa zážitkového vyučovania v angličtine. A ja vám, moji milí študenti, prajem, aby ste to, čo ste videli a zažili, zužitkovali počas vašej skúšky dospelosti – na maturitnej skúške. Skutočne budete mať o čom rozprávať.
      
      
     Mgr. Andrea Fabrová