• Slovensko 2016

    • Študenti Spojenej školy sa už  zúčastnili  projektových stretnutí v Februári 2015 v Portugalsku a  v meste Braga, v septembri 2015  v Taliansku v Pompejách. V oboch štátoch  boli prijatí predstaviteľmi meststkých zastupiteľstiev. Zúčastnili  sa besied s migrantmi z Afriky, v Portugalsku sa zoznámili s  osudmi študentov, ktorým sa podarilo preplaviť do Portugalska a začať svoj nový  život... V Taliansku  sa stretli s migrantmi, ktorí úspešne začali svoju kariéru ako spisovatelia, univerzitní profesori...Projektoví partneri pripravili celú radu besied, kde majú možnosť študenti klásť otázky a hľadať odpovede. V Poľsku navštívime Auswitz a budeme sa venovať priamo na mieste problematike holokaustu,  v Čechách navštívime Lidice, zoznámime sa s históriou genocídy jej obyvateľov počas protektorátu, budeme sa  venovať  spolužitiu generácií a stretnem sa so seniormi a pripravíme spoločné aktivity.

     Na Slovensku  sme riešili  tému Minulosť a prítomnosť rómskej menšiny na Slovensku, navštívili sme Rómske múzeum v Múzeu Slovenskej dediny, pripravili sme besedu s predstaviteľmi mestského zastupiteľstva v Martine na tému riešenie problémov rómskej menšiny , stretli sa predstaviteľmi Úradu splnomocnenca vlády a predstaviteľmi rómskej menšiny, navštívili sme niektoré dediny na východe Slovenska a zoznámili sme sa s projektami financovanými z EU. Nezabudnuteľná bola návšteva  Židovského múzea v Bratislave. Naša škola pripravila aj bohatý kultúrny športový program, navštívili sme Tatry, aquapark v Poprade,  v Bratislave sme si prezreli hrad a kultúrno-historické centrum,   prezreli  si  najznámejšie slovenské známky a pamiatky v zimnej scenérii. Žiaci partnerských škôl si pripravili prezentácie  na tému ideálna škola a jeden deň sme spoločne diskutovali na túto tému. Zorganizovali sme  deň priateľstva, kde študenti rozprávali o svojich krajinách a pripravili panely s informáciami o svojej krajine, ktoré budú  zdobiť  našu školu počas celého trvania projektu.  Na každom projektovom stretnutí máme zaujímavé workshopy, kde študenti varia národné jedlá, pripravujú digitálnu medzinárodnú knihu receptov,  včera sme sa venovali enkaustike, servítkovej technike, zdobeniu perníkov... ,ochutnali sme bryndzové halušky, slovenské pirohy... Posledný večer sme mali pripravený tanečný workshop, kde nám detský folklórny súbor Turiec pripravil ukážky slovenského zvykoslovia a predstavilo  sa aj Zabokrecke ochotnicke divadlo s hudobnými ukazkami z Malovaneho na skle  a hry  Laska za par drobnych.  

     TVT Turiec - Erasmus + Slovensko 2016
     Erasmus + Slovensko 2016 - Otázka rómskej problematiky
     Erasmus + Slovensko 2016 - Súhrnné video