• Novinky

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

      Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

     • Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

      Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek. Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa

     • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

      Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

      V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

     • „Aj my rozumieme po Anglicky!“

      Dňa 2. 3. 2020 sme sa so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili činohernej anglicko–slovenskej divadelnej inscenácie JACK & JOE. Žiaci si počas hry mohli utvrdiť gramatické javy a novú slovnú zásobu. Príbeh dvoch bratov bol veľmi vtipne spracovaný, doplnený vstupmi o slovnej zásobe a morálnym ponaučením na konci. Spätnou väzbou od našich študentov sme zistili, že sa im divadlo veľmi páčilo a určite by opäť prijali ďalšiu takúto možnosť navštíviť anglické predstavenie.

    • Ocenenie Lukáša Kubičku
     • Ocenenie Lukáša Kubičku

      Dňa 28.11.2019 v Dolnom Kubíne sa konalo

      Slávnostné oceňovanie žiakov stredných škôl za výskum, vedu a šport.

      Z našej školy bol ocenený žiak štvrtého ročníka Lukáš Kubička za úspešnú reprezentáciu Slovenska a našej školy v atletike a cezpoľnom behu.

     • EXKURZIA OSVIENČIM

      V rámci zážitkového vyučovania predmetu Dejepis, naša škola organizuje každý rok exkurziu do Osvienčimu a Krakova. Dňa 10.12.2019 žiaci druhých ročníkov sa zúčastnili exkurzie. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkmi pripomínajúcimi svetu zvrátenosť a obludnosť nacistického režimu.

   • Opäť na lodi Žilina na Dunaji.

    Opäť na lodi Žilina na Dunaji.

    26.10.2018 10:16
    Dňa 8. 10. 2018 sme sa opäť ako minulý rok zúčastnili na základe pozvánky Žilinskej univerzity v Žiline  na vyhliadkovej plavbe po Dunaji v Bratislave loďou Žilina.
    Žiaci absolvovali nielen zaujímavé predstavenie študijných odborov , ktoré ponúka  Žilinská univerzita v Žiline, ale aj odborný výklad priamo na vode  o vodnej doprave na Slovensku. Žiaci mali možnosť pozrieť strojovňu lode, absolvovať prehliadku nákladného prístavu , navštíviť lodenicu a vidieť opravu plavidiel. Veľa sa dozvedeli od kapitána lode, od  pracovníkov Žilinskej univerzity v Žiline a od úspešných absolventov tejto univerzity. Zúčastnili sa žiaci IV.A Marko Huba, Keneth Musonda, Patrik Tichý, Jakub Klimas, Michal Ťaptík, Dominik Brož a  Dávid Lutišan.
    Akcia bola  za krásneho jesenného počasia skutočne  veľmi vydarená .
    Ing. Mária Calíková PhD
     
   • Exkurzia v Turčianskej knižnici v Martine

    Exkurzia v Turčianskej knižnici v Martine

    26.10.2018 10:25
    Naša škola ako jediná stredná škola z regiónu Turiec
    každoročne podniká s prvákmi študijných odborov exkurziu do  Turčianskej knižnice v Martine, kde je zabezpečený odborný výklad na tému práca s informáciami.  Táto exkurzia žiakom umožňuje upevniť si pojmy z hodín slovenského jazyka a systematicky na ne napojiť ďalšie a vidieť, ako sa detailne pracuje s jednotlivými informačnými prameňmi. Vďaka ochote pracovníčok knižnice máme možnosť navštíviť jednotlivé oddelenia, vyskúšať si zaradenie kníh a tiež navštíviť jedno z najzaujímavejších oddelení knižnice - hudobné oddelenie. Aj toto je pre žiakov motiváciou, aby sa stali pravidelnými členmi knižnice a využívali jej služby.
     
     
    Vyučujúce SJL
   • Literárna exkurzia v Tajove a Banskej Bystrici

    Literárna exkurzia v Tajove a Banskej Bystrici

    26.10.2018 10:10
    Tento rok sme sa opäť vybrali na exkurziu do rodného domu Jozefa Gregora Tajovského a do Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici.
    Triedy I. B a II. B mali možnosť vidieť rodisko tohto významného autora II. vlny slovenského realizmu a prostredie, ktoré ho formovalo ľudsky i profesionálne.  Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí z jeho života, o jeho pokusoch písať poéziu, o jeho živote s Hanou rodenou Lilgovou, rodáčkou z Martina, i o jeho putovaní domov po I. svetovej vojne. Náš autobus potom nabral smer Banská Bystrica, kde sme v troch expozíciách strávili čas s ľudovými hudobnými nástrojmi. Mohli sme si ich aj vyskúšať a fúkať do obyčajnej pastierskej trúby nie je veru vôbec jednoduché. Na interaktívnej hodine sme boli zahrnutí informáciami o spisovateľoch spojených s Banskou Bystricou, predovšetkým o Sládkovičovi, Bottovi a Chalupkovi. Okrem osobných predmetov autorov sme cez obrazovku mohli počuť zvukové záznamy, vidieť fotografie, pokiaľ boli zachované. V Bábkarskom salóne na nás čakali marionety, javajky a maňušky. Trochu sme sa vrátili do obdobia detských rokov a vyskúšali, akým spôsobom sa vodia.  Táto exkurzia bola vďaka zaujímavo podanému výkladu veľmi obohacujúca a radi navštívime tieto miesta zas.
    Mgr. Bročková

    FOTOGALÉRIA

   • Júnové literárne a kultúrne zastávky po Martine

    Júnové literárne a kultúrne zastávky po Martine

    26.06.2018 09:13
    Jún je posledný mesiac školského roka a nespája sa len s uzatváraním známok, ale aj s rôznymi výletmi či exkurziami. 

    4. júna 2018 bola prvou zastávkou  pre 3. D návšteva Domu J. C. Hronského v Martine. V expozíciách sme sa stretli nielen s vydaniami diel tohto autora, ale rovnako nám boli prostredníctvom exponátov a videí priblížené jeho osobné predmety a život. Okrem toho sa žiaci v Turčianskom kultúrnom stredisku pokochali výstavou diel  Slavomíry Šlesárovej a Vlasty Števkovej. 5. júna 2018 2. E navštívila Múzeum A. Kmeťa v Martine, kde okrem stálej expozície venovanej živej a neživej prírode Turca, nadobudla vedomosti o archeologických vykopávkach v Turci a dozvedela sa aj zaujímavosti o legendárnom Attilovom hrobe.  Poslednou skupinkou za poznávaním martinských múzeí bola 1. G, ktorá 22. júna 2018 navštívila Literárne múzeum v Martine. Trieda si prehĺbila znalosti o Veľkomoravskej ríši,  matičných dejateľoch i významných slovenských spisovateľoch všetkých literárnych období.   

     

    Mgr. M. Bročková

     

    FOTOGALÉRIA

   • Územné kolo hasičského dorastu 2018

    Územné kolo hasičského dorastu 2018

    18.06.2018 07:46
    Dňa 16. júna 2018 sa konalo v obci Ďanová Územné kolo hasičského dorastu.

    Tento ročník nebol postupový, preto aj jednotlivé disciplíny boli vykonané iba na jeden pokus.

        Pred samotným súťažným dňom sme vytvorili družstvo zložené zo žiakov  druhého a tretieho ročníka odboru mechanik hasičskej techniky. Prípravu sme vykonali za značnej materiálnej a technickej podpory DHZ Turčianska Štiavnička a starostu tejto obce. Za to im patrí srdečná vďaka. Poskytli nám materiálne vybavenie aj techniku a taktiež priestor, kde sme mohli cvičiť. Zároveň sme sa predbežne dohodli o spolupráci aj v budúcom postupovom roku.

        Samotné kolo sa skladalo z vykonania protipožiarneho útoku od stroja a štafety. Zároveň mohli žiaci overiť si svoje individuálne zručnosti v prebore jednotlivca.

        Počas prípravy chlapci dosahovali celkom dobré výsledky a s takými dosiahnutými časmi sme pomýšľali aj na pohárové umiestnenia. Ale osud chcel inak. Pri štafete došlo k pochybeniu, za čo nám boli prirátané trestné sekundy. Na útoku si taktiež s nami osud kruto zahral, kedy došlo k rozpojeniu hadice a strate cenných sekúnd. Chlapci dali do súťaže všetko, ale nie vždy sa všetko musí vydariť.

       Po zrátaní časov z celkového počtu 13 kolektívov sa naši chlapci umiestnili na celkovom šiestom mieste. Síce sa nám nepodarilo obhájiť minuloročné druhé miesto, ale je tu vytvorený dobrý základ budúcoročného družstva, ktoré už na pohár určite dosiahne.

     

      Ing. Anton Mäčko

    FOTOGALÉRIA

  • Počet návštev

   Počet návštev: 7774865
  • Zvonenie

   Piatok 10. 7. 2020
   • Partneri

   •  

     

     

  • Fotogaléria

   • ocenenie_lukas_kubicka
   • Slávnostné otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska
   • Literarna_exkurz_Orava
   • luzcka_kultura
   • benikovsky
   • solid_19
   • kniznica_2019
   • Realitny vodicak
   • Tímový záchranár 2019
   • Matem_kengura_2019
   • Expert geniality (2019)
   • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní (2019)