• Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Spojenej škole v Martine
  • Novinky

     • Matematický klokan

      Náš život v školskom roku 2019/20 tri a pol mesiaca fungoval inak, ako sme boli zvyknutí. Vzdelávanie nevynímajúc. Aj učitelia a žiaci, sa museli zo dňa na deň prispôsobiť novým podmienkam. Nebolo to jednoduché.

      Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan. Testy smutne v školách čakali na žiakov. Neostávalo iné riešenie, ako súťažiť online.

     • Otvárame štadión!

      V stredu 2. septembra 2020 o 10.00 hodine za účasti oficiálnych hostí, atlétov, študentov školy a verejnosti otvoria atletický štadión pri Spojenej škole v Martine.

      Myšlienka postaviť v našom meste atletický areál je stará už niekoľko rokov. Pred deviatimi rokmi vzniklo Občianske združenie „Výstavba štadióna pri Spojenej škole v Martine“, ktoré združilo zapálených ľudí a začalo pracovať na dokumentácii a samotnej realizácii atletického štadióna. V minulom roku sa myšlienku podarilo pretaviť do konkrétneho projektu. Schvaľovacie procedúry sa dostali do finálnej podoby. Dvanásteho decembra 2019 sa prvé stavebné stroje zahryzli do terénu a po takmer deviatich mesiacoch bolo dielo hotové. Krásny projekt a krásny štadión – aj tak by sa dalo nazvať úsilie a nadšenie členov združenia. Podarilo sa to, v čo už málokto veril. Šoféri a chodci, ktorí v zime a na jar prechádzali martinským slimákom,

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

      Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

      Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

     • Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

      Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek. Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa

     • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

      Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

      V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

   • Rocková pseudoopera Biológia politika – Fouché!!!

    Rocková pseudoopera Biológia politika – Fouché!!!

    07.02.2018 12:54
    6. februára 2018 sme opäť navštívili Slovenské komorné divadlo v Martine.

     

    Triedy 1. E, 1. F, 2. A, 2. C a 3. B uvideli a vypočuli si rockovú pseudooperu Biológia politika – Fouché!!! Hra v dvoch dejstvách divákom predostrela život Josepha Fouchého, človeka, ktorý dokázal prežiť v každom režime vládnucom vo Francúzsku. Živá hudba a spev hercov skĺbený s jednotlivými životnými etapami tejto osobnosti upútali, zaujali a oživili inscenáciu. Radi ju navštívime znova.

    Mgr. Bročková

     

   • Otvorená hodina v Cvičnej firme STEP BY STEP, s.r.o.

    Otvorená hodina v Cvičnej firme STEP BY STEP, s.r.o.

    05.02.2018 11:59
    Dňa 13. 12. 2017 sa v  cvičnej firme Step by Step s. r. o.,

    ktorá pôsobí na SOŠP Spojenej školy uskutočnila otvorená hodina. Pripravili  sme ju  pre zamestnancov našej  firmy , ale aj pre profesorov z našej školy v čase predvianočnom pod názvom „Čas vianočný – čas sviatočný“

     

    Keďže sme cvičná firma zaoberajúca sa kreatívnymi kurzami, tak sme sa snažili ukázať niektoré z nich. Ako naša pani profesorka Ing. Tóthová  vraví. „Vždy keď prekročíte prah  tejto triedy, zabudnite na klasické vyučovanie , stanete sa zamestnancami firmy so svojimi právami , ale hlavne  povinnosťami.“ Vybrali sme si  zdobenie medovníkov a tvorbu obrázkov enkaustickou technikou. Viacerí  si tak mali možnosť vyskúšať si to prvýkrát.  Otvorená hodina prebiehala v predvianočnej atmosfére s príjemnou vianočnou hudbou, formou zážitkového učenia.  Enkaustika  je jeden z našich zaujímavých kurzov, čo je vlastne kreslenie horúcim voskom pomocou žehličky  na špeciálny papier. Viacerí z nás si tak vyrobili  farebné a medovníkové  darčeky pre svojich najbližších. Navštívili  nás p. zást. Ing. Jesenský, p.uč. Cáliková, Dubcová. Záborská. Veríme, že si takúto akciu v našej firme ešte niekedy zopakujeme.

    Naše výtvory a atmosféru si môžete pozrieť vo fotogalérii

    J. Janidžárová  - riad. CFA

    Ing. A. Tóthová – uč. CFA

     

    FOTOGALÉRIA

   • EXKURZIA OSVIENČIM A KRAKOV

    EXKURZIA OSVIENČIM A KRAKOV

    16.01.2018 08:09
    Dňa 15.12. 2017 sa študenti druhých ročníkov Spojenej školy v Martine

    vybrali do koncentračného tábora Osvienčim v Poľsku, v rámci celonárodného programu „ Výchova k demokratickému občianstvu ako prevencie extrémizmu“. Okrem návštevy najtvrdšieho vyhladzovacieho tábora smrti v Osvienčime, študenti navštívili niekdajšie hlavné mesto Poľska a sídlo poľských kráľov – Krakov.

    V Osvienčime  študenti spoznali pravdu o krutostiach  a genocíde páchanej na ľuďoch a ich utrpení, ktoré museli prežiť. Najlepšie pochopiť  holokaust totiž nemožno okrem vlastnej skúsenosti  z nejakého rozprávania, ale formou zážitkového vzdelávania t.j. vidieť na vlastné oči.

    Krakov -  druhé najväčšie mesto Poľska. S  jeho veľkolepými pamiatkami, ako je tržnica Sukiennica, Mariánsky kostol Nanebovzatia Najsv. Panny Márie, či zámocký kráľovský komplex Wawel. Nezabudnuteľným zážitkom bola predvianočná atmosféra s tradičnými  drevenými stánkami  adventných trhov na hlavnom námestí plných špecialít poľskej kuchyne.

    Mgr. Boris Ťažký

    FOTOGALÉRIA

   • Expert geniality show 2017

    Expert geniality show 2017

    12.12.2017 09:15
    30. novembra 2017 si študenti našej školy znova vyskúšali svoje vedomosti v celoslovenskej súťaži Expert geniality show.
    Opäť si vyberali dve súťažné témy z piatich pripravených, ktoré im namixovali organizátori súťaže. Celú hodinu rozmýšľali nad odpoveďami otázok z dejín, matematiky, angličtiny, ale aj športu, prírody a svetového diania. Kompletné výsledky budú zverejnené začiatkom januára budúceho roku. Držíme im palce!

    FOTOALBUM - Expert geniality show 2017

    Ing. Tatiana Sarnovská

   • Záverečné skúšky základnej prípravy mechanikov hasičskej techniky

    Záverečné skúšky základnej prípravy mechanikov hasičskej techniky

    12.12.2017 09:23
    V spolupráci s Odbornou školou DPO Martin ako certifikovaným školiacim strediskom  a DHZ Sučany
    ako certifikovaným školiacim strediskom  a DHZ Sučany sme v termíne  21.11.- 24.11 . a  27.11.-30.11.2017  vykonali pre našich študentov   tretieho a štvrtého ročníka odboru mechanik hasičskej techniky  základnú prípravu príslušníkov  a  členov hasičských jednotiek. Absolvovanie takéhoto druhu prípravy ukončené záverečnou skúškou je jedným z hlavných predpokladov aby naši študenti po úspešnom ukončení štúdia mohli  nastúpiť k hasičským jednotkám.  Dňa 1.  decembra na Hasičskej stanici v Sučanoch prebehli záverečné skúšky, kde všetci účastníci úspešne  zložili zákonom predpísané skúšky a získali „Potvrdenie o absolvovaní základnej prípravy členov hasičských jednotiek“.  Teraz už zostáva študentom len úspešne ukončiť  štúdium a zložiť maturitné skúšky.
    Ing. Anton Mäčko

     

  • Počet návštev

   Počet návštev: 7975039
  • Zvonenie

   Nedeľa 27. 9. 2020
   • Ponuka práce

   • Partneri

   •  

     

     

  • Fotogaléria

   • ocenenie_lukas_kubicka
   • Slávnostné otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska
   • Literarna_exkurz_Orava
   • luzcka_kultura
   • benikovsky
   • solid_19
   • kniznica_2019
   • Realitny vodicak
   • Tímový záchranár 2019
   • Matem_kengura_2019
   • Expert geniality (2019)
   • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní (2019)