• OZNAM

    • Vážení študenti a rodičia,

     oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR bude od 12.10.2020 do odvolania na stredných školách prebiehať dištančné vzdelávanie.

     Rozhodnutie MŠVVaŠ SR.pdf

     Odporúčame sledovať webovú stránku školy.

    • Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Spojenej škole v Martine
  • Novinky

     • Informačná hodina v Turčianskej knižnici

      23.septembra 2020 sa trieda 1.D zúčastnila na informačnej hodine v Turčianskej knižnici s PaedDr. Evou Frankovou.

      Témou našej hodiny bola Práca s informáciami a oboznámenie žiakov s tým, kde môžu získať informácie, knihy a potrebný materiál ku štúdiu.

      Prvé publikované údaje o verejnej knižnici v Martine pochádzajú z roku 1924, kedy boli uverejnené aj prvé údaje o počte kníh verejnej knižnice.

     • Erasmus + Chrudim

      Naša škola ponúka široké spektrum činností a rôznych aktivít pre študentov, ale aj pre pedagógov. Študenti a rovnako tak aj pedagógovia majú možnosť vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikácie v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ sme sa spolu s ďalšími kolegami z našej školy zúčastnili vzdelávacej mobility zamestnancov. Rozšírili sme si odborné kompetencie v oblasti mechatroniky a defektoskopie materiálov. Vyskúšať, zažiť niečo nové a využiť príležitosť sme mohli na Strednej priemyselnej škole v Chrudimi, s ktorou má naša škola družbu už niekoľko rokov. Popri vzdelávaní nám zostalo trošku času aj na krátky relax a spoznávanie kultúrnych a prírodných zaujímavostí našich najbližších susedov v Čechách. Veľká vďaka patrí našim českým kolegom ktorí sa tam o nás príkladne starali. V nižšie uvedenej galérii máte možnosť vidieť niekoľko obrázkov z tohto programu.

     • Matematický klokan

      Náš život v školskom roku 2019/20 tri a pol mesiaca fungoval inak, ako sme boli zvyknutí. Vzdelávanie nevynímajúc. Aj učitelia a žiaci, sa museli zo dňa na deň prispôsobiť novým podmienkam. Nebolo to jednoduché.

      Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan. Testy smutne v školách čakali na žiakov. Neostávalo iné riešenie, ako súťažiť online.

     • Otvárame štadión!

      V stredu 2. septembra 2020 o 10.00 hodine za účasti oficiálnych hostí, atlétov, študentov školy a verejnosti otvoria atletický štadión pri Spojenej škole v Martine.

      Myšlienka postaviť v našom meste atletický areál je stará už niekoľko rokov. Pred deviatimi rokmi vzniklo Občianske združenie „Výstavba štadióna pri Spojenej škole v Martine“, ktoré združilo zapálených ľudí a začalo pracovať na dokumentácii a samotnej realizácii atletického štadióna. V minulom roku sa myšlienku podarilo pretaviť do konkrétneho projektu. Schvaľovacie procedúry sa dostali do finálnej podoby. Dvanásteho decembra 2019 sa prvé stavebné stroje zahryzli do terénu a po takmer deviatich mesiacoch bolo dielo hotové. Krásny projekt a krásny štadión – aj tak by sa dalo nazvať úsilie a nadšenie členov združenia. Podarilo sa to, v čo už málokto veril. Šoféri a chodci, ktorí v zime a na jar prechádzali martinským slimákom,

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

      Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

      Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

   • Matematický klokan 2018

    Matematický klokan 2018

    12.04.2018 07:36

    Táto  obľúbená súťaž prebieha v ten istý deň na celom svete na takmer všetkých kontinentoch.

    19. marca klokanilo 67 000 žiakov na 1 453 školách. Na Slovensku za 20 rokov to bolo 1 260 400 žiakov základných a stredných škôl.

     

    Výhercovia súťaže na SOŠ strojníckej sú:

    Kategória KADET O 12

    1. Oliver Fobel            2.A
    2. Saskia Kolesárová  1.F
    3. Adam Latzko           1.C

    Kategória JUNIOR O 34

    1. Miroslav Zelina      3.C
    2. Jakub Štancel         4.D

    FOTOGALÉRIA

   • Výsledky okresného kola  40. ročníka SOČ

    Výsledky okresného kola  40. ročníka SOČ

    28.03.2018 09:24
    Okresnej prehliadky SOČ sa zúčastnilo z našej školy celkom 9 žiakov, z nich  nakoniec postupuje 6 žiakov  do Krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční  na Spojenej škole v Kysuckom Novom  Meste dňa 5. apríla 2018.

     

    Všetkým našim študentom želáme pevné nervy, veľa šťastia a pohody pri prezentovaní svojich prác.

     

    Umiestnenie súťažných  prác na okresnom kole  SOČ – 16.03.2016

     

    P.č.

    Meno žiaka

    Súťažný odbor

    Názov práce

    Umiestnenie

    1.

    Matej Balog

    09-Stroj.,hutn.,

    doprava

    Motor CHD 1603 

    2. miesto - postupuje

    2.

    Michal Michálek

    09-Stroj.,hutn.,

    doprava

    Súčiastka na nepriame meranie

    5. miesto - nepostupuje

    3.

    Dominik Brunčiak

    11-Informatika

    Domáca meteostanica

    2. miesto - postupuje

    4.

    Adam Warecha,

    Martin Jurky

    11-Informatika

    Monitorovací robotický tank

    6. miesto -nepostupuje

    5.

    Pavol Gulas

    12-Elektrotech

    a  HW

    Robotická ruka

    1. miesto - postupuje

    6.

    Saskia Kolesárová

    14-Elektrotechn

    Skladanie síl

    4. miesto - nepostupuje

    7.

    Natália Weissová

    15-Ekon.a riadenie

    Podnikateľský plán

    1. miesto – postupuje

    8.

    Dušan Petrovič

    01-Voľný čas

    Renovácia motorky Jawa

    2. miesto - postupuje

    9.

    Patrik Tichý

    01-Voľný čas

    Hasičský šport

    4. miesto – postupuje

    V Martine 26.marca 2018

    Ing. Alena Tóthová – školský koordinátor SOČ

     

    Fotogaléria: zdroj SPS Martin https://www.facebook.com/pg/spsmt.sk/photos/?tab=album&album_id=319291358594311

     

   • Výsledky školského kola 40. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti

    Výsledky školského kola 40. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti

    28.03.2018 09:22

    Dňa 5. marca 2018  sa uskutočnilo školské kolo 40. ročníka SOČ na našej škole.

    Školskej  prehliadky sa zúčastnilo 24 žiakov so svojimi prácami.

    Výsledky školského kola

    40. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti

     na Spojenej škole Martin

     

    Dňa 5. marca 2018  sa uskutočnilo školské kolo 40. ročníka SOČ na našej škole.

    Školskej  prehliadky sa zúčastnilo 24 žiakov so svojimi prácami.

     

     Číslo odboru:        09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava                (7 prác)   

      Názov práce:   Radiť či neradiť /konz. Ing. P. Šidlo/

      Súťažiaci          Marek Bevalagua,, II.B.   4.  miesto, práca nepostupuje

    Názov práce:   Ozubené kolesá a prevody /konz. Ing. P. Šidlo/

    Súťažiaci:        Nikolas Beháň II.B  4. miesto, práca nepostupuje

    Názov práce:   Závity   /konz. Ing. P. Šidlo/

    Súťažiaci:        Michal Čižmárik II.B  5. miesto, práca nepostupuje

    Názov práce    Motor CHD 1603  /konz. Ing. M. Mikolášová

    Súťažiaci:        Matej Balog IV.A 1. Miesto – práca postupuje do okr. kola

    Názov práce:    Terénna bugina  /konz.Ing. A Mäčko /

    Súťažiaci:         Adríán Remper  – 3. miesto, práca nepostupuje

    Názov práce     Terénny automobil  /konz.Ing. A Mäčko /

    Súťažiaci:          Patrik Šimek  3. miesto, práca nepostupuje

     Názov práce:    Súčiastka na nepriame meranie /konz.M Litvajová , M.Kapolka   

    Súťažiaci:          Michal Michálek I.G   2. Miesto – práca postupuje

     

    Číslo  odboru:       11 Informatika                                                 (2 práce)

               Názov práce:   Monitorovací robotický tank /konz. Ing. A. Mäčko/

               Súťažiaci:         Adam Warecha, Martin Jurky I.C - 2. miesto /práca postupuje             

               Názov práce:   Domáca meteostanica /konz. Ing. J Svoboda/

                Súťažiaci:       Dominik Brunčiak I.  1. Miesto práca postupuje do okr. kola

     

    Číslo odboru:        12 Elektrotechnika a hardware                       (2 práce)         

                Názov práce:   Robotická ruka  /konz. Bc. J. Muller/

                Súťažiaci :        Pavol Gulas III.C - 1. miesto /práca postupuje do okr..kola /

                Názov práce    Dopravníková linka /konz. A.Mäčko/          

                Súťažiaci          Ivan Marko II.C 2. Miesto – práca nepostupuje

                Názov práce    Solárna nabíjačka konz. A.Mäčko

                Súťažiaci          Samuel Sedlák I.C  3.miesto – práca nepostupuje

     

     

    Číslo odboru:     5  Ekonomika a riadenie                                     (4 práce)    

                Názov práce:   Podnikateľský plán /konz. Ing. A. Tóthová

                Súťažiaci :        Natália Weissová IV. P  1. miesto / postupuje  do okr.kola/

                Názov práce:   Podnikateľský plán   konz. Ing. M. Caliková, PhD/

                Súťažiaci :        Silvia Molnárová   IV. P.2.  miesto  /práca nepostupuje

                Názov práce:   Podnikateľský plán /konz. Ing. M. Caliková, PhD/

                Súťažiaci :        Benita Ballová   IV. P .3. miesto / práca nepostupuje 

                Názov práce:   Podnikateľský plán konz. Ing. M. Caliková, PhD/

                Súťažiaci :        Tatiana Hricová   IV. P   4. miesto práca nepostupuje

     

       Číslo odboru:        01 Voľný čas                        (7 prác)         

            Názov práce:   Renovácia motocykla Jawa /konz. Ing. I. Bujňáková, Ľ.Štrba

             Súťažiaci :        Dušan Petrovič   1. miesto  /práca postupuje do okr. kola  

            Názov práce:    Hasičský šport  . / konz. Ing. I. Bujňáková , Ľ.Štrba         

            Súťažiaci           Patrik Tichý III.I  2. miesto /práca postupuje do okr. Kola

             Názov práce    Stolný tenis / konz. Ing. I. Bujňáková    

             Súťažiaci          Martin Borguľa III.I 3. Miesto – práca nepostupuje

            Názov práce     Zdravá výživa konz. Ing. I. Bujňáková

            Súťažiaci           Daniel Hulín III.I 4.-7. miesto

            Názov práce:   História a pravidlá has.súťaží /konz. Ing. A. Mäčko/

            Súťažiaci :         A. P. Kováčik III.A   4.-7. miesto 

             Názov práce:   História hasičského zboru Záturčie / konz. Ing. I. Bujňáková          

             Súťažiaci           Patrik Tichý III.A 4.-7. Miesto

            Názov práce      Oprava vysokozdvižného vozíka /konz. Ing. I. Bujňáková

            Súťažiaci            Jakub Kolena III.I 4.-7. Miesto

     

         Číslo odboru:        14 Tvorba učebných pomôcok                         (2 práce) 

            Názov práce       Činnosť jednosmerného motora konz. Ing. A. Mäčko/ 

            Súťažiaci             Branislav Bubenko I.C 2. Miesto – práca nepostupuje

            Názov práce       Skladanie síl /konz. Ing. Ľ. Plica  

            Súťažiaci             Saskia Kolesárová I.F  1. Miesto – práca postupuje

     

    Do okresného kola SOČ postúpilo celkom 9 súťažných prác , ktoré sa uskutočnilo na SPŠ v Martine dňa 16. marca 2018.

    Ďakujeme všetkým študentom, ktorí vypracovali a prezentovali  práce na zaujímavé témy, ako aj všetkým konzultantom za ich pomoc, rady a  čas.

    FOTOGALÉRIA

   • 2. ročník jarnej série strojárskej „Grand Prix“

    2. ročník jarnej série strojárskej „Grand Prix“

    07.03.2018 12:07

    Dňa 15. 02. 2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili 2. ročníka jarnej série strojárskej „Grand Prix“ na strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

    Išlo o súťaž družstiev, ktorá prebiehala v areáli univerzity. V rámci súťaže riešili úlohy, ktoré im boli pridelené pri prezentácii. Úlohy boli praktické aj teoretické a navyše ich museli plniť v časovom strese. Súťaže sa zúčastnilo cca 800 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Ide  o najväčšiu technickú vedomostnú súťaž v rámci Slovenska. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí mali záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti v súťažných oblastiach matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie.

                Družstvo našej školy získalo 2. miesto vo svojej kategórii, čo vzhľadom na vysoký počet zúčastnených a fakt, že sme sa súťaže zúčastnili po prvý krát, môžeme považovať za úspech.

     

                                                                                  Ing. Peter Šidlo

    FOTOGALÉRIA

   • Výstava výrobkov SOŠ 2018

    Výstava výrobkov SOŠ 2018

    14.02.2018 08:26
    Odbor školstva a športu Úradu ŽSK organizuje 6. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl, ktorá sa uskutoční v termíne od 26. februára do 9. marca 2018 v priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline.
    Cieľom výstavy je osloviť najmä žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ale aj podporiť a propagovať odborné vzdelávanie a prípravu u širokej verejnosti. Hlavnou myšlienkou výstavy je priblížiť žiakom základných škôl prácu študentov a pedagógov stredných odborných škôl a pomôcť im lepšie sa zorientovať pri výbere ich budúceho povolania.
     
  • Zvonenie

   Streda 21. 10. 2020
   • Atletický štadión

   • Otvárame štadión! - Obrázok 1

   • Ponuka práce

  • Počet návštev

   Počet návštev: 8118860
   • Partneri

   •  

     

     

  • Fotogaléria

   • Erasmus + Chrudim
   • ocenenie_lukas_kubicka
   • Slávnostné otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska
   • Literarna_exkurz_Orava
   • luzcka_kultura
   • benikovsky
   • solid_19
   • kniznica_2019
   • Realitny vodicak
   • Tímový záchranár 2019
   • Matem_kengura_2019
   • Expert geniality (2019)