• Novinky

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

      Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

     • Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

      Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek. Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa

     • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

      Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

      V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

     • „Aj my rozumieme po Anglicky!“

      Dňa 2. 3. 2020 sme sa so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili činohernej anglicko–slovenskej divadelnej inscenácie JACK & JOE. Žiaci si počas hry mohli utvrdiť gramatické javy a novú slovnú zásobu. Príbeh dvoch bratov bol veľmi vtipne spracovaný, doplnený vstupmi o slovnej zásobe a morálnym ponaučením na konci. Spätnou väzbou od našich študentov sme zistili, že sa im divadlo veľmi páčilo a určite by opäť prijali ďalšiu takúto možnosť navštíviť anglické predstavenie.

    • Ocenenie Lukáša Kubičku
     • Ocenenie Lukáša Kubičku

      Dňa 28.11.2019 v Dolnom Kubíne sa konalo

      Slávnostné oceňovanie žiakov stredných škôl za výskum, vedu a šport.

      Z našej školy bol ocenený žiak štvrtého ročníka Lukáš Kubička za úspešnú reprezentáciu Slovenska a našej školy v atletike a cezpoľnom behu.

     • EXKURZIA OSVIENČIM

      V rámci zážitkového vyučovania predmetu Dejepis, naša škola organizuje každý rok exkurziu do Osvienčimu a Krakova. Dňa 10.12.2019 žiaci druhých ročníkov sa zúčastnili exkurzie. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkmi pripomínajúcimi svetu zvrátenosť a obludnosť nacistického režimu.

   • Matematický klokan 2018

    Matematický klokan 2018

    12.04.2018 07:36

    Táto  obľúbená súťaž prebieha v ten istý deň na celom svete na takmer všetkých kontinentoch.

    19. marca klokanilo 67 000 žiakov na 1 453 školách. Na Slovensku za 20 rokov to bolo 1 260 400 žiakov základných a stredných škôl.

     

    Výhercovia súťaže na SOŠ strojníckej sú:

    Kategória KADET O 12

    1. Oliver Fobel            2.A
    2. Saskia Kolesárová  1.F
    3. Adam Latzko           1.C

    Kategória JUNIOR O 34

    1. Miroslav Zelina      3.C
    2. Jakub Štancel         4.D

    FOTOGALÉRIA

   • Výsledky okresného kola  40. ročníka SOČ

    Výsledky okresného kola  40. ročníka SOČ

    28.03.2018 09:24
    Okresnej prehliadky SOČ sa zúčastnilo z našej školy celkom 9 žiakov, z nich  nakoniec postupuje 6 žiakov  do Krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční  na Spojenej škole v Kysuckom Novom  Meste dňa 5. apríla 2018.

     

    Všetkým našim študentom želáme pevné nervy, veľa šťastia a pohody pri prezentovaní svojich prác.

     

    Umiestnenie súťažných  prác na okresnom kole  SOČ – 16.03.2016

     

    P.č.

    Meno žiaka

    Súťažný odbor

    Názov práce

    Umiestnenie

    1.

    Matej Balog

    09-Stroj.,hutn.,

    doprava

    Motor CHD 1603 

    2. miesto - postupuje

    2.

    Michal Michálek

    09-Stroj.,hutn.,

    doprava

    Súčiastka na nepriame meranie

    5. miesto - nepostupuje

    3.

    Dominik Brunčiak

    11-Informatika

    Domáca meteostanica

    2. miesto - postupuje

    4.

    Adam Warecha,

    Martin Jurky

    11-Informatika

    Monitorovací robotický tank

    6. miesto -nepostupuje

    5.

    Pavol Gulas

    12-Elektrotech

    a  HW

    Robotická ruka

    1. miesto - postupuje

    6.

    Saskia Kolesárová

    14-Elektrotechn

    Skladanie síl

    4. miesto - nepostupuje

    7.

    Natália Weissová

    15-Ekon.a riadenie

    Podnikateľský plán

    1. miesto – postupuje

    8.

    Dušan Petrovič

    01-Voľný čas

    Renovácia motorky Jawa

    2. miesto - postupuje

    9.

    Patrik Tichý

    01-Voľný čas

    Hasičský šport

    4. miesto – postupuje

    V Martine 26.marca 2018

    Ing. Alena Tóthová – školský koordinátor SOČ

     

    Fotogaléria: zdroj SPS Martin https://www.facebook.com/pg/spsmt.sk/photos/?tab=album&album_id=319291358594311

     

   • Výsledky školského kola 40. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti

    Výsledky školského kola 40. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti

    28.03.2018 09:22

    Dňa 5. marca 2018  sa uskutočnilo školské kolo 40. ročníka SOČ na našej škole.

    Školskej  prehliadky sa zúčastnilo 24 žiakov so svojimi prácami.

    Výsledky školského kola

    40. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti

     na Spojenej škole Martin

     

    Dňa 5. marca 2018  sa uskutočnilo školské kolo 40. ročníka SOČ na našej škole.

    Školskej  prehliadky sa zúčastnilo 24 žiakov so svojimi prácami.

     

     Číslo odboru:        09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava                (7 prác)   

      Názov práce:   Radiť či neradiť /konz. Ing. P. Šidlo/

      Súťažiaci          Marek Bevalagua,, II.B.   4.  miesto, práca nepostupuje

    Názov práce:   Ozubené kolesá a prevody /konz. Ing. P. Šidlo/

    Súťažiaci:        Nikolas Beháň II.B  4. miesto, práca nepostupuje

    Názov práce:   Závity   /konz. Ing. P. Šidlo/

    Súťažiaci:        Michal Čižmárik II.B  5. miesto, práca nepostupuje

    Názov práce    Motor CHD 1603  /konz. Ing. M. Mikolášová

    Súťažiaci:        Matej Balog IV.A 1. Miesto – práca postupuje do okr. kola

    Názov práce:    Terénna bugina  /konz.Ing. A Mäčko /

    Súťažiaci:         Adríán Remper  – 3. miesto, práca nepostupuje

    Názov práce     Terénny automobil  /konz.Ing. A Mäčko /

    Súťažiaci:          Patrik Šimek  3. miesto, práca nepostupuje

     Názov práce:    Súčiastka na nepriame meranie /konz.M Litvajová , M.Kapolka   

    Súťažiaci:          Michal Michálek I.G   2. Miesto – práca postupuje

     

    Číslo  odboru:       11 Informatika                                                 (2 práce)

               Názov práce:   Monitorovací robotický tank /konz. Ing. A. Mäčko/

               Súťažiaci:         Adam Warecha, Martin Jurky I.C - 2. miesto /práca postupuje             

               Názov práce:   Domáca meteostanica /konz. Ing. J Svoboda/

                Súťažiaci:       Dominik Brunčiak I.  1. Miesto práca postupuje do okr. kola

     

    Číslo odboru:        12 Elektrotechnika a hardware                       (2 práce)         

                Názov práce:   Robotická ruka  /konz. Bc. J. Muller/

                Súťažiaci :        Pavol Gulas III.C - 1. miesto /práca postupuje do okr..kola /

                Názov práce    Dopravníková linka /konz. A.Mäčko/          

                Súťažiaci          Ivan Marko II.C 2. Miesto – práca nepostupuje

                Názov práce    Solárna nabíjačka konz. A.Mäčko

                Súťažiaci          Samuel Sedlák I.C  3.miesto – práca nepostupuje

     

     

    Číslo odboru:     5  Ekonomika a riadenie                                     (4 práce)    

                Názov práce:   Podnikateľský plán /konz. Ing. A. Tóthová

                Súťažiaci :        Natália Weissová IV. P  1. miesto / postupuje  do okr.kola/

                Názov práce:   Podnikateľský plán   konz. Ing. M. Caliková, PhD/

                Súťažiaci :        Silvia Molnárová   IV. P.2.  miesto  /práca nepostupuje

                Názov práce:   Podnikateľský plán /konz. Ing. M. Caliková, PhD/

                Súťažiaci :        Benita Ballová   IV. P .3. miesto / práca nepostupuje 

                Názov práce:   Podnikateľský plán konz. Ing. M. Caliková, PhD/

                Súťažiaci :        Tatiana Hricová   IV. P   4. miesto práca nepostupuje

     

       Číslo odboru:        01 Voľný čas                        (7 prác)         

            Názov práce:   Renovácia motocykla Jawa /konz. Ing. I. Bujňáková, Ľ.Štrba

             Súťažiaci :        Dušan Petrovič   1. miesto  /práca postupuje do okr. kola  

            Názov práce:    Hasičský šport  . / konz. Ing. I. Bujňáková , Ľ.Štrba         

            Súťažiaci           Patrik Tichý III.I  2. miesto /práca postupuje do okr. Kola

             Názov práce    Stolný tenis / konz. Ing. I. Bujňáková    

             Súťažiaci          Martin Borguľa III.I 3. Miesto – práca nepostupuje

            Názov práce     Zdravá výživa konz. Ing. I. Bujňáková

            Súťažiaci           Daniel Hulín III.I 4.-7. miesto

            Názov práce:   História a pravidlá has.súťaží /konz. Ing. A. Mäčko/

            Súťažiaci :         A. P. Kováčik III.A   4.-7. miesto 

             Názov práce:   História hasičského zboru Záturčie / konz. Ing. I. Bujňáková          

             Súťažiaci           Patrik Tichý III.A 4.-7. Miesto

            Názov práce      Oprava vysokozdvižného vozíka /konz. Ing. I. Bujňáková

            Súťažiaci            Jakub Kolena III.I 4.-7. Miesto

     

         Číslo odboru:        14 Tvorba učebných pomôcok                         (2 práce) 

            Názov práce       Činnosť jednosmerného motora konz. Ing. A. Mäčko/ 

            Súťažiaci             Branislav Bubenko I.C 2. Miesto – práca nepostupuje

            Názov práce       Skladanie síl /konz. Ing. Ľ. Plica  

            Súťažiaci             Saskia Kolesárová I.F  1. Miesto – práca postupuje

     

    Do okresného kola SOČ postúpilo celkom 9 súťažných prác , ktoré sa uskutočnilo na SPŠ v Martine dňa 16. marca 2018.

    Ďakujeme všetkým študentom, ktorí vypracovali a prezentovali  práce na zaujímavé témy, ako aj všetkým konzultantom za ich pomoc, rady a  čas.

    FOTOGALÉRIA

   • 2. ročník jarnej série strojárskej „Grand Prix“

    2. ročník jarnej série strojárskej „Grand Prix“

    07.03.2018 12:07

    Dňa 15. 02. 2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili 2. ročníka jarnej série strojárskej „Grand Prix“ na strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

    Išlo o súťaž družstiev, ktorá prebiehala v areáli univerzity. V rámci súťaže riešili úlohy, ktoré im boli pridelené pri prezentácii. Úlohy boli praktické aj teoretické a navyše ich museli plniť v časovom strese. Súťaže sa zúčastnilo cca 800 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Ide  o najväčšiu technickú vedomostnú súťaž v rámci Slovenska. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí mali záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti v súťažných oblastiach matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie.

                Družstvo našej školy získalo 2. miesto vo svojej kategórii, čo vzhľadom na vysoký počet zúčastnených a fakt, že sme sa súťaže zúčastnili po prvý krát, môžeme považovať za úspech.

     

                                                                                  Ing. Peter Šidlo

    FOTOGALÉRIA

   • Výstava výrobkov SOŠ 2018

    Výstava výrobkov SOŠ 2018

    14.02.2018 08:26
    Odbor školstva a športu Úradu ŽSK organizuje 6. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl, ktorá sa uskutoční v termíne od 26. februára do 9. marca 2018 v priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline.
    Cieľom výstavy je osloviť najmä žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ale aj podporiť a propagovať odborné vzdelávanie a prípravu u širokej verejnosti. Hlavnou myšlienkou výstavy je priblížiť žiakom základných škôl prácu študentov a pedagógov stredných odborných škôl a pomôcť im lepšie sa zorientovať pri výbere ich budúceho povolania.
     
  • Počet návštev

   Počet návštev: 7775021
  • Zvonenie

   Piatok 10. 7. 2020
   • Partneri

   •  

     

     

  • Fotogaléria

   • ocenenie_lukas_kubicka
   • Slávnostné otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska
   • Literarna_exkurz_Orava
   • luzcka_kultura
   • benikovsky
   • solid_19
   • kniznica_2019
   • Realitny vodicak
   • Tímový záchranár 2019
   • Matem_kengura_2019
   • Expert geniality (2019)
   • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní (2019)