Triedy

2018/2019

Skratky odborov 2018/2019.pdf 

I.A

Mgr. Zdenka Šrancová

2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie

MN

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

POZSZ

2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie

MEM

 

I.B

Mgr. Mária Bročková

2682 K mechanik počítačových sietí

MPS

2697 K mechanik elektrotechnik

MEL

 

I.C

Ing. Peter Šidlo

2411 K mechanik nastavovač

MN

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

POZSZ

2447 K mechanik hasičskej techniky

MHT

 

I.D

Ing. Tatiana Sarnovská

2433 H obrábač kovov - duálne vzdelávanie

OK

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie

EST

 

I.F

Mgr. Barbora Kačková

2487 H 01 autoopravár - mechanik

AOM

6475 H technicko-administratívny pracovník

TAP

 

I.G

Ing. Magdaléna Litvajová

2478 F strojárska výroba

SV

2498 F technické služby v autoservise

TSvA

 

I.N

Ing. Magdaléna Litvajová

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

SAM

6476 L technicko-ekonomický pracovník

TEP

 

I.S

Mgr. Boris Ťažký

3383 F spracúvanie dreva

SD

 

I.T

Mgr. Eva Baková

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

MOSZ

 

II.A

PaedDr. Eva Franková

2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie

MN

2413 K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

MSaZ

 

II.B

Ing. Miroslav Glonek

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

POZSZ

2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie

MEL

 

II.C

Ing. Anton Mäčko

2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie

MEM

 

II.D

Ing. Ľubomír Plica

2411 K mechanik nastavovač

MN

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

POZSZ

 

II.E

Mgr. Rastislav Gavurník

2447 K mechanik hasičskej techniky

MHT

2682 K mechanik počítačových sietí

MPS

 

II.F

Ing. Renata Záborská

2487 H 01 autoopravár - mechanik

AOM

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

MOSZ

 

II.G

Ing. Tatiana Sarnovská

2433 H obrábač kovov - duálne vzdelávanie

OK

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie

EST

 

II.S

Mgr. Boris Ťažký

3383 F spracúvanie dreva

SD

 

II.T

Ing. Ľubomír Baka

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

MOSZ

 

III.A

Mgr. Denisa Bučkuliaková

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

POZSZ

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

MCRS

2447 K mechanik hasičskej techniky

MHT

 

III.B

Ing. Ľubomír Baka

2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie

MN

2413 K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

MSaZ

2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie

MEL

 

III.C

RNDr. Marta Somorová

2682 K mechanik počítačových sietí

MPS

2697 K mechanik elektrotechnik

MEL

 

III.D

Mgr. Marta Žingorová

2433 H obrábač kovov - duálne vzdelávanie

OK

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie

MOSZ

 

III.E

Mgr. Andrea Fabrová

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

EST

6475 H technicko-administratívny pracovník

TAP

 

III.F

Ing. Ľudovít Stredák

2487 H 01 autoopravár - mechanik

AOM

 

IV.A

Ing. Iveta Bujňáková

2411 K mechanik nastavovač

MN

2447 K mechanik hasičskej techniky

MHT

 

IV.B

Mgr. Zdenka Šrancová

2682 K mechanik počítačových sietí

MPS

2697 K mechanik elektrotechnik

MEL

 

IV.C

PhDr. Emília Lamošová

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

POZSZ

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

MCRS

 

IV.P

Mgr. Eva Gažúrová

6341 M škola podnikania

ŠP

 

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria