Prijímacie skúšky

Prijímacie konanie do prvého ročníka

 

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje pre študijné a učebné odbory do 10. 4. 2017

Každý žiak 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na dva rôzne odbory našej školy.

 

Prvé kolo prijímacieho konania:

1. termín prvého kola prijímacieho konania: 9. mája 2017

2. termín prvého kola prijímacieho konania: 11. mája 2017

 

Druhé kolo prijímacieho konania:

21.júna 2017

 

 

 

 

 

Informácie

Kontakt: Personálne oddelenie
Email: ssmt@vuczilina.sk
Telefón: 043/400 11 15

Kontakt

  • Spojená škola
    Červenej armády 25,
    036 01 Martin
  • 043 400 11 10

Fotogaléria