Prijímacie skúšky

Prijímacie konanie do prvého ročníka

 

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje pre študijné a učebné odbory do 10. 4. 2019

V systéme duálneho vzdelávania sa podáva aj prihláška konkrétnemu zamestnávateľovi do 31. marca 2019.

 

Každý žiak 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na dva rôzne odbory našej školy.

 

Prvé kolo prijímacieho konania:

1. termín prvého kola prijímacieho konania: 13. mája 2019

2. termín prvého kola prijímacieho konania: 16. mája 2019

 

Druhé kolo prijímacieho konania:

18. júna 2019

Voľné miesta na nenaplnený počet žiakov po I. kole prijímacích skúšok:

 
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby – duálne vzdelávanie
 

2433 H obrábač kovov – duálne vzdelávanie

2487 H 01 autoopravár mechanik – duálne vzdelávanie

2487 H 02 autoopravár elektrikár – duálne vzdelávanie

2487 H 03 autoopravár karosár – duálne vzdelávanie

2487 H 04 autoopravár lakovník – duálne vzdelávanie

2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová – duálne vzdelávanie

 
 
Profilové predmety na prijímacie skúšky:
   Slovenský jazyk a literatúra
   Matematika

 

Informácie

Kontakt: Personálne oddelenie
Email: ssmt@vuczilina.sk
Telefón: 043/400 11 15

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria