• MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ

     MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ

     22.09.2022 09:44
     Naša škola ponúka široké spektrum činností a rôznych aktivít pre študentov, ktorí majú možnosť vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikácie v zahraničí.
     V rámci programu ERASMUS+ sa v termíne od  24.9.-9.10.2022 naša škola zúčastní  krátkodobého projektu mobility:
     ODBORNÉ ZRUČNOSTI ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ ( Maďarsko – Budapešť ) určené pre štúdijné odbory:
     2697 K Mechanik elektrotechnik
     2679 K Mechanik mechatronik
      
     Výber žiakov z 2. a 3. ročníkov týchto odborov sa uskutočnil v predošlých dňoch za účasti triednych učiteľov, učiteľov odborných predmetov, anglického jazyka a tiež majstrov odborného výcviku.
     Žiaci si rozšíria svoje odborné kompetencie vo svojom odbore. Vyskúšajú a zažijú  niečo nové a zvýšia osobný rozvoj.
      
      
      
     Ing. Eva Nogová, koordinátor projektu
    • MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - POĽSKO - WROCLAW

     MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - POĽSKO - WROCLAW

     22.09.2022 09:43
     Naša škola ponúka široké spektrum činností a rôznych aktivít pre študentov, ktorí majú možnosť vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikácie v zahraničí.
     V rámci programu Erasmus+ sa v termíne od  21.5.-5.6.2022 naša škola zúčastní  krátkodobého projektu mobility:

     ODBORNÉ ZRUČNOSTI ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ ( Poľsko – Wroclaw ) určené pre štúdijné odbory:

     2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

     2411 K mechanik nastavovač

      

     Výber žiakov z 2. a 3. ročníkov týchto odborov sa uskutoční v najbližších dňoch za účasti triednych učiteľov, učiteľov odborných predmetov, anglického jazyka a tiež majstrov odborného výcviku.

     Žiaci si rozšíria svoje odborné kompetencie vo svojom odbore. Vyskúšajú a zažijú  niečo nové a zvýšia osobný rozvoj.

      

      

      

     Ing. Eva Nogová, koordinátor projektu