Aktivity na našej škole

NASIMULUJ 2016

Súťaž v programovaní CNC

Nultý ročník súťaže „Nasimuluj“ už má svojich víťazov

Dňa 5.5.2016 sa na Spojenej škole v Martine uskutočnil nultý ročník súťaže v programovaní CNC strojov pod názvom „Nasimuluj“. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov, prevažne tretiakov, ktorí v priebehu školského roka pracovali s programom CNC Simulátor. Súťaž im umožnila porovnať medzi sebou získané vedomosti.

Súťaž pozostávala z naprogramovania frézovanej súčiastky, zadanej výkresom a z výpočtu rezných parametrov. Prvé miesto obsadil Marek Brisuda z 3.A triedy, ktorý nedávno získal aj titul Majstra Slovenskej republiky v číslicovo riadených strojoch. Na druhom mieste skončil Nicolas Vrtiak z 3.I triedy a ako tretí sa umiestnil Adrián Dorka z 3.A triedy. Všetci zúčastnení žiaci boli odmenení balíčkom sladkostí a víťazi dostali okrem diplomu aj malú pozornosť. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

Poďakovanie patrí Ing. Ľubomírovi Plicovi za návrh súčiastky a  Ľubomírovi Štrbovi za vyhotovenie diplomov.

Autor: Ing. Zuzana Durstová, PhD.

Fotogaléria

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria