Aktivity na našej škole

K U R Z  na ochranu života a zdravia

Ochrana života a zdravia

K U R Z 
na ochranu života a zdravia
 
Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl je učivo „Ochrana života a zdravia“, ktorého záver tvorí v treťom ročníku záverečný 3-denný kurz.
 
Kurz je organizovaný formou dennej dochádzky podľa rozpisu. Uskutočnil sa v prírodnom prostredí na okraji mesta Martin /Martin Stráne, Kolónia Hviezda, Bystrička/
 
Kurz sa uskutočnil v termíne 7. - 11. septembra 2015 pre žiakov tretích ročníkov a obsahovo bol zameraný: Zdravotnícka príprava, Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, Pobyt v prírode, Technické činnosti a športy, Ochrana prírody, Typy ochrany prírody, Národný park, chránená krajinná oblasť, prírodná rezervácia, Ochrana vzácnych druhov rastlín a živočíchov, Ochrana vody a vodných zdrojov, Prírodné liečivé zdroje vody
 
Žiaci navštívili aj pamätník francúzskych partizánov, na miestach kde sa odohrávali boje Slovenského národného povstania pod Martinskými hoľami, o ktorý sa naša škola stará. A pripomenuli si tak, že za našu slobodu bojovali aj príslušníci iných národností.
 

FOTOGRAFIE

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria