Aktivity na našej škole

Po stopách významných slovenských spisovateľov a osobností

      18.6.2015 sa študenti 2.P a 2.A  pod vedením PaedDr. Evy Frankovej a Mgr. Borisa Ťažkého zúčastnili literárnej a historickej exkurzie v Tajove a v Banskej  Bystrici s cieľom prehĺbiť si svoje poznatky a vedomosti nielen o spisovateľovi J.G. Tajovskom,o ktorom sa učia na hodinách literatúry, ale aj z dejín slovenského národa návštevou Múzea  SNP v Banskej Bystrici.
 

Našou prvou zastávkou bol Tajov – rodisko nášho významného slovenského spisovateľa a učiteľa  J. G. Tajovského. Jeho dom bol postavený v roku 1799 a je vzácnou kultúrnou pamiatkou.

       Vstupná miestnosť rodného domu  zachytáva históriu obce, druhá a tretia miestnosť sú venované životu a literárnej tvorbe J. G. Tajovského. Štvrtá miestnosť má etnografický charakter. Zachoval sa tu  pôvodný interiér pitvora s ohniskom a udiarňou. Piata miestnosť dokumentuje život a dielo Tajovského manželky, spisovateľky Hany Gregorovej.

 

        Druhou našou zastávkou bolo Múzeum SNP v Banskej Bystrici, ktoré zanechalo v nás hlboké spomienky na historické udalosti našich dejín v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického oslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania.

        Najznámejšia – stála expozícia sa nachádza v Pamätníku SNP a je rozdelená do trinástich tematických celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu historického vývoja slovenských i svetových dejín. Výstava je tvorená panelmi so stručným historickým výkladom a mapkami z daného obdobia, počítačmi s autentickými fotografiami a krátkymi  dokumentárnymi filmami.

 

          Exkurzia sa študentom veľmi páčila. Výklad lektora bol zaujímavý, poučný a hodnotný z hľadiska historického vývoja  pre súčasnú mladú generáciu. 

 

Fotogaléria

 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria