Aktivity na našej škole

Výsledky školského kola 39. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti na Spojenej škole Martin

Dňa 23. februára 2017 sa uskutočnilo školské kolo 39. ročníka SOČ na našej škole.

             

Do školskej prehliadky sa prihlásilo 20 žiakov, celkom prezentovalo svoje práce 18 žiakov, dvaja žiaci boli PN. Do okresného kola SOČ postúpilo celkom 8 žiakov so svojimi prácami v týchto súťažných odboroch:

 

Číslo odboru:      09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava                (10 prác)   

 

Názov práce:   Prevodovky

Súťažiaci:        Marek Brisuda – IV.A - 1. miesto, práca postupuje do okr. kola

Názov práce:   Rezanie vodným lúčom

Súťažiaci:        Patrik Ondrík III.C - 2. miesto, práca nepostupuje do okr. kola

Názov práce:   Naftový motor 

Súťažiaci:         Dávid Mračko – III.C - 3. miesto, práca nepostupuje do okr. kola

Názov práce:   Cestný motocykel

Súťažiaci:        Samuel Barát – III.C - 3. miesto, práca nepostupuje do okr. kola

Názov práce:   Pohony a posuvy obrábacích strojov

Súťažiaci:        Erik Hubina, Jaroslav Nepela – IV.A - práca nepostupuje

Názov práce:  Spoje hriadeľa  s nábojom

Súťažiaci:        Martin Martiniak III.C - práca nepostupuje

Názov práce:   Výroba ozubených kolies  

Súťažiaci:        Daniel Ďanovský – III.C - práca nepostupuje

Názov práce:  Skrutkové spoje

Súťažiaci:        Andrej Semčišák III.C - práca nepostupuje

Názov práce:   Nástroje sústruženia

Súťažiaci:        Vladimír Gíret III.C - práca nepostupuje

Názov práce:  Frézy a nástroje na brúsenie

Súťažiaci:       Ján Kupčuliak III.C - práca nepostupuje

 

Číslo odboru:     11 Informatika                                                 (2 práce)

          

Názov práce:  Email marketing software Emailer

Súťažiaci:        Patrik Karaba  III.E - 2. miesto - práca postupuje do okr. kola                           

Názov práce:  Vývoj a optimalizácia hier programov. V C++

Súťažiaci:        Denis Ruttkaj  IV.C - 1. miesto práca postupuje do okr. kola

 

Číslo odboru:    12 Elektrotechnika a hardware                       (3 práce)         

           

Názov práce:  Pripojenie vonk.zariadenia k procesoru

Súťažiaci :        Ján Vašíček  II.C - 1. miesto - práca postupuje do okr.kola

Názov práce:  Programovanie pohybov robota na diaľkové ovládanie

Súťažiaci :        Ivan Marko  I.C - 2. miesto - práca postupuje do okr.kola

Názov práce:  Model selenoidného motora

Súťažiaci :        Martin Bučkuliak – neprezentoval - PN

 

Číslo odboru:     5  Ekonomika a riadenie                                     (4 práce)    

           

Názov práce:  Podnikateľský plán

Súťažiaci :        Branislav Weiss  IV. P - 1. miesto - postupuje  okr. kola

Názov práce:  Podnikateľský plán

Súťažiaci :        Patrícia Húsová  IV. P - 2.  miesto  - práca postupuje do okr. kola 

Názov práce:  Podnikateľský plán

Súťažiaci :        Martina Blašková  IV. P - 3. miesto - nepostupuje do okr. kola

Názov práce:   Podnikateľský plán

Súťažiaci :        Veronika Janitorová  IV. P -  neprezentovala - PN

 

Číslo odboru:    17  Pedagogika, psychológia, sociológia          (1 práca)

           

Názov práce:  Eutanázia

Súťažiaci:        Sara Sviteková, Dorota  Frantová 2.P - 1.miesto postupuje do okr. kola priamo

 

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí vypracovali a prezentovali  práce na zaujímavé témy, ako aj všetkým konzultantom za ich pomoc, rady a ich čas.

 

Študentom, ktorí postupujú do okresného kola SOČ, želáme veľa šťastia pri úspešnom prezentovaní prác.

Okresné kolo SOČ sa uskutoční 17.  marca 2017 na Strednej priemyselnej škole v Martine.

 

Fotogaléria - školské kolo 39. ročníka SOČ

 

Martin, 06.03.2017                                    Koordinátori školského kola

                                                                Ing. Tóthová,  Ing. Vrábová

 

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria