Technická výchova pre ZŠ

Technická výchova

Cieľ Technickej výchovy žiakov na základných školách smeruje k získaniu technickej gramotnosti žiakov. Žiaci sa naučia riešiť technické problémy, vytvárajú si racionálny vzťah k technike a sú vedení k rozvíjaniu tvorivého technického myslenia.
 
Na našej škole poskytujeme pre základné školy možnosť výuky Technickej výchovy. Žiaci pod odborným vedením majstrov a učiteľov Spojenej školy majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti  v rôznych oblastiach. Naša škola v rámci výuky zabezpečuje materiálovo technické podmienky. Počas piatich rokov sa na Technickej výchove zúčastnilo takmer 1000 žiakov. Do projektu sa zapájajú základné školy:
 

    Základná škola Alexandra Dubčeka, Ul. budovateľov

    Základná škola Ul. Pavla Mudroňa

    Základná škola  Hany Zelinovej

    Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého

    Základná škola s materskou školou Ul. J.V. Dolinského

    Základná škola Benice

    Súkromná základná škola s materskou školou Tomáša Zanovita

 

Školám poskytujeme možnosť výuky v nasledovných oblastiach:
 

    elektronika - výroba dosiek plošných spojov

    elektrotechnika - zapájanie elektrických obvodov

    finančná gramotnosť - efektívne riadenie finančných zdrojov

    krúžok šikovných rúk - decoupage technika zdobenia

    práca s drevom - výroba drevených výrobkov a suvenírov

    ručné spracovanie kovov - rezanie závitov, opracovanie materiálov

    oboznámenie sa so spaľovacími motormi

   robotika

   informačné technológie

Kontakt

Zodpovedný: Mgr. Milan Žingor
Email: ssmt@vuczilina.sk
Telefón: 043/400 11 38
0905 971 446

Oznam

 

 

 

 

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria