• Modernizácia zváračskej školy

   • Nadácia KIA Motors Slovakia poskytla Spojenej škole v Martine grant na modernizáciu zváračskej školy v hodnote 15 000,- €.
     
    V rámci modernizácie škola zakúpila:

       10 ks zváracích zdrojov CO2 s príslušenstvom,  

       5 ks zváracích zdrojov na tigové zváranie s príslušenstvom. 

    Prínos pre školu:

       moderné technológie vo vyučovacom procese na praktickom vyučovaní

       modernizácia zváračskej školy

       vyššia odbornosť absolventov

       zvýšenie počtu kvalifikovaných absolventov

    V šk. roku 2018/2019 využije prácu s modernými zváračskymi technológiami 80 žiakov.