Školský psychológ

Konzultačné hodiny:

 

Nepárny týždeň 

- streda   7,30 – 11,00 hod

- štvrtok  7,30 – 11,00 hod

 

   prvý kontakt pre žiakov v čase prestávok,

   nasledujúci podľa dohody,

   učitelia počas pracovnej doby (7,30 – 11,00),

   rodičia prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne alebo po telefonickom dohovore.

Kontakt

Školský psychológ: PhDr. Emília Lamošová
Miestnosť: 008
Telefón: 043/400 11 61
Email: ssmt@vuczilina.sk

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria