• NANOYOU

    •  

      

      

      

     NANOYOU v Spojenej škole v Martine

     Spojená škola v Martine bola vybratá European Schoolnet v Belgicku  ako pilotná škola projektu NANOYOU na Slovensku.  Projekt NANOYOU (Nano for Youth = Nano pre mládež) je projekt podporovaný Siedmym rámcovým programom Európskej komisie, jeho cieľom je zvýšiť u mladých ľudí informovanosť v oblasti nanotechnológií a podnietiť  dialóg o ich etických, právnych a sociálnych aspektoch  ich využitia. Nanotechnológie predstavujú objavovanie, navrhovanie,  výrobu a využitie štruktúr, zariadení a systémov prostredníctvom kontrolovania tvaru a veľkosti v nanomierke (v mierke jednotlivých molekúl), kde sa vlastnosti podstatne líšia od vlastností materiálov vo väčšej mierke.

     Nanotechnológie ovplyvnia  v budúcnosti život každého človeka. Už dnes vyvolávajú zásadný prevrat v rozličných vedných disciplínach, napr. v medicíne, počítačových vedách  a  výrobe energie. Projekt NANOYOU predstavuje bohatý edukačný program pre mladých ľudí vo veku 11-18 rokov.  Učitelia a žiaci  Spojenej školy v Martine budú mať možnosť pracovať so špeciálnymi učebnými materiálmi, ktoré pre žiakov pripravili v European Schoolnet v Belgicku, zapracovať ich obsah do školských vzdelávacích programov  a prezentovať výsledky svojej práce pre ostatné Slovenské školy. 

     Žiaci  študijných a učebných odborov Spojenej školy v Martine budú mať prístup k najnovším vedeckým poznatkom a vzdelávacím technológiám, videám, prezentáciám, virtuálnym laboratóriám, vzdelávacím a rolovým hrám. Cieľom projektu NANOYOU je nielen uľahčiť prístup k edukačným zdrojom o nanotechnológiách s európskou dimenziou pre  školy, ale aj presvedčiť  mladých ľudí, aby sa rozhodli pre povolania v oblasti vedy a techniky.

      

     Webová stránka projektu http://www.nanoyou.eu/

     Blog projektu http://www.nanoyousk.webnode.sk/

     Ing. Zuzana Christozova