Výchovný poradca

Výchovný poradca

Konzultačné hodiny:

PhDr. Emília Lamošová:

 

PT – utorok:  8,15 – 10,00

NT – utorok:  9,15 – 11,00
 
Ing. Tatiana Sarnovská:  
 
PT – utorok: 9,15 – 11,00
NT – utorok: 9,15 – 11,00
 
Ostatné dni podľa individuálnej dohody.
Konzultácie sú realizované v kabinete VP na prízemí budovy školy, č. d. 008.

Kontakt

Výchovný poradca: PhDr. Emília Lamošová
Ing. Tatiana Sarnovská
Miestnosť: 008 - Prízemie
Telefón: 043/400 11 61

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria