Prijímacie skúšky

Prijímacie konanie do prvého ročníka

 

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje pre študijné a učebné odbory do 10. 4. 2019

V systéme duálneho vzdelávania sa podáva aj prihláška konkrétnemu zamestnávateľovi do 31. marca 2019.

 

Každý žiak 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na dva rôzne odbory našej školy.

 

Prvé kolo prijímacieho konania:

1. termín prvého kola prijímacieho konania: 13. mája 2019

2. termín prvého kola prijímacieho konania: 16. mája 2019

 

Druhé kolo prijímacieho konania:

18. júna 2019

 
Profilové predmety na prijímacie skúšky:
   Slovenský jazyk a literatúra
   Matematika

 

Informácie

Kontakt: Personálne oddelenie
Email: ssmt@vuczilina.sk
Telefón: 043/400 11 15

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria